Gud vill spränga bergen

Jer 23:29 Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN, och likt en slägga som krossar klippan?

54ca6fb64071d_-_rock-blast-3-0808-83483975

Vi har nyss kommit hem från Sala där vi haft en hel del möten . På sista mötet förnimmer jag inom mig en profetisk bild på klippor som krossas och rasar ner på backen. Jag ser sedan hur stora kedjor knyts runt dem och flyttar dem så vägen blir fri.

Elvor predikade på sista mötet om att Gud kan “spränga berg” och vad bergen kan stå för.

Berg i bibeln är en bild på ett motstånd från fienden, saker som han placerar där för att hindra sanningen från att ha framgång. När Herren sänder oss och vi säger eller gör det han bjuder oss så kommer bergen att sprängas framför oss. Men det gör de inte om vi själva försöker vandra efter vårt eget mänskliga förstånd.

maxresdefault

Mar 11:23  Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske.

Mat 17:20  Han svarade: “Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er.”

Eftersom Tron kommer ifrån Kristus in i min ande så måste han ju kallat mig först. När han sedan sänder dig på ett uppdrag ser han till att du är rustad för detta uppdraget. Är du förkunnare sänd av honom är det Ordet + Andens kraft som är din utrustning. Det är en överbevisning i Ande och Kraft som gör att bergen ger vika.

1 Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Bergen sitter i vårt tankeliv. Men när ordet genom Andens kraft (Sanningen) kommer bryts våra tankar ner och ersätts av Guds tankar. (En väg i ljus)

 Den här bilden visar Herren även profeten Jeremia.
Jer 1:9 Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: “Se, jag lägger mina ord i din mun. 10 Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, (Tankebyggnader mänsklig visdom) bygga upp och plantera.” (Kunskapen om Gud som är Sanningen)

Paulus kamp var en andlig kamp inför Guds ansikte. Den kampen handlade hela tiden om att vi skulle byta ut mörkret mot ljuset som är kunskapen om Gud.

EF 6:11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

fox

Hans listiga angrepp handlar alltid om hur du och jag tänker. Om vi tänker fel byggs det sakta men säkert upp till det som kallas det för tankebyggnader eller berg i bibeln. Det kan då gå så fel att vi fångas av honom så att vi gör hans vilja utan att ens veta om det.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

2 Kor 10:3 Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp (Berg) mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg
Tillbaka till bibelstudier

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.