Dagen: Resan till Rom är ett steg i att göra oss alla likadana

När vi vet att Katolska kyrkan står för följande:

Påven är Jesus ställföreträdare här på jorden och felfri människa.

Helgon tillbeds och dyrkas. Framför allt Maria, Jesus moder, som man också tror är delaktig i syndernas förlåtelse.

Eukaristin, offermåltiden, som är ett ständigt pågående oblodigt offrande av Jesus.

Man har offermåltiden för döda själar och ber att tiden i skärselden ska förkortas.Genom bikt och avlatsbrev kan man köpa frälsning för sin egen och även avlidnas själar.

Bibeln är underordnad traditionen, som är nertecknad i Katekesen och talar om för oss hur vi ska förstå Bibeln.

Man behöver inte vara teolog för att förstå att detta är villoläror. Mot denna bakgrund är det helt ofattbart för mig att pingstledarna har tackat ja till inbjudan att besöka Rom. De åker inte på en nöjesresa som turister utan representerar Sveriges pingstsamfund. I stället borde de vända sig bort.

LÄS MER ….

__________________________________________________________________

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.