MIN FÖRLOSSARE LEVER

Herren visade mig en gång en vision hur pappa lärde mig bygga pussel. Han sa då att lägg undan de svåraste bitarna till sist. Herren sade att visdom och kunskap kommer att förökas steg för steg. Med andra ord få de sista pusselbitarna från himlen kan du inte få dig givet innan den smala porten. Mat 7:14 Och den port är trång (Begränsad i förväg) och den väg är smal (En förökad Process av förökade Smärtor och Lidanden) som leder (Till Döden) till (In I) livet (Uppstå med Kristus och gå in i Guds Rike) och det är få (De Små Fattiga) som (Blir ett genom samma bekännelse) finner den. (Bara de som upplevt och förstått den kan visa den för andra)

Jag vaknade i morse med tårar i djup förkrosselse. Herren talade genom en profetisk dröm. Jag såg en samling människor som samtalade om sina kallelser om vad vi är i Kristi kropp. Jag sa: Jag vet inte om jag är någon evangelist! Så fick jag se en kvinna som jag vet blivit slagen och övergiven hennes förre man har dött. Hon har fått en ny man som hon nu är gift med. (En bild på Guds församling) Jag får se henne och upplevde samtidigt en djup sorg och förkrosselse i mitt hjärta. Hon ropade ut i hjärtesorg och tårar: Mat 5:4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. (Kallade nära för att få tröst och kallade för att ge tröst = Andens Kraft i Guds Rike. Hur börjar saligprisningarna? Mat 5:3 “Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Matt 7:14) Vid porten kläs du av och dör blir fattig och liten när du kommer in får du nya kläder och skor att vandra i som passar dig perfekt. (Du blir rik)

En dag kommer vi fram till en bestämd tidpunkt när vi ger upp, och det levande ordet tränger igenom vårt hjärta och Jaget dör. Det finns bara en väg och det finns bara en dörr ingen kommer till fadern utan genom Jesus Kristus. Bara huvudet för församlingen kan kalla någon forma hans fötter tukta honom låta honom dö med honom vid porten. När det sker lyfter han upp honom och sätter honom på en klippa (Sela) Där ger han instruktion och fötterna får nu vandra i en redan i förväg arrangerad ordning. Låt oss titta på David så ser vi att den eviga vägen redan finns uppenbarad i förebilder hela tiden.

Psa 40:1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa (Heb: Sela) och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. 5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar.

1/ David vandrade samlade manna löften och hoppades (Rep)
2/ Han kom fram till porten där Jaget skulle dö
3/ Det finns inga mänskligt hopp kvar all egen kraft tar slut
4/ Det är det du samlar som gör att din lampa inte slocknar
5/ Han upphöjer dig ställer dina fötter på och i Uppståndelsen
6/ Du kommer att förstå vem han är och vem du är
7/ Han upphöjde mina fötter för att fullborda sitt verk med mig
8/ Han ställde mig i en förberedd kallelse och visade mig en förutberedd väg
9/ Gud är domaren han förklarades rättfärdig och gladdes (Guds Rike)
10/ Många skall själva få uppleva och förstå och se denna eviga väg
11/ Men den är fördold för de stora de kommer följa en lögn

Det David gjorde i början var att förbereda ett förråd i hjärtat. Det folket i öknen gjorde var att varje dag böja sig samla manna till kakor och äta. Löften drömmar och alla tilltal samlas ihop i ditt hjärtas förråd. Nu skall du få se att det är olja som du samlar till din lampa.

4 Mos 11: 7 Mannat liknade korianderfrö och såg ut som bdelliumharts. 8 Folket gick omkring och samlade det och malde det på handkvarn eller stötte det i mortel. De kokade det i gryta eller bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. 9 När daggen föll över lägret om natten, föll också mannat över det.

På hebreiska kan man läsa in orden att nu startade en såningstid. Ordet som används för smak på hebreiska kan betyda nypressad olivolja. Så du sår och du samlar olja i ditt hjärtas förråd. Samtidigt pågick något annat fördolt för dem prästen fyller varje morgon på ny olja i ljusstaken (Kallades Jungfruolja) som skulle kasta ljus på ett bord med 12 genomborrade bröd av vete (Hans ansiktes bröd) Bara Arons (Ljusets) söner fick göra tjänst inför Guds ansikte.

Först blir du kallad sedan blir du prövad sedan vänder allt tillbaka till startpunkten. Så var det för Petrus inför den uppståndnes ansikte. I ljuset från den uppståndnes ansikte fick han förlåtelse och en förnyad kallelse. Detta är en helig kallelse och när du förstår vad den betyder kommer du att förstå vad Gudsfruktan är. Du skall representera Herrens Namn inför människor i församlingen. Du skall med evangelium uppenbara hans namn även inför människor Gud leder dig till.

VITTNESBÖRD

Han förde mig tillbaka igen till mina hemtrakter på semestern. Det var så många saker som skedde så vi förstod att Herren stod bakom resan. Plötsligt startar en serie av händelser som om djävulen själv var lös. Jag upplevde samtidigt hur mitt sinne attackerades med depressions tankar jag kände att jag bara ville dö. Det blev för mycket för mig i min sjukdom så jag blev så dålig att Elvor ville ringa ambulans. Elvor bad på knä vid min sida och kämpade i bön och påminde Gud om alla löften. Det var fler som bad för mig det blev en svår natt när jag vaknade såg jag att det gick från natt till morgon. Nu gjorde jag en upplevelse med Herren så stark att jag förstod direkt att han fört mig hit i mitt svaga tillstånd för att kunna dö med honom.

Jag fick i ett enda nu se hur Anden samlade ihop allting han talat till en enda bild. Han påminde mig särskilt om den sista profetiska drömmen jag haft den liksom spelades upp igen för mina hjärtas ögon. Den började med att jag fick se en jättelik skinande vit raket stå upprätt med toppen högt uppe bland molnen. Jag såg att plötsligt hade jag inga skor på mig jag står barfota. Jag tittade ner på mina fötter och då zoomades min högra stortå in tydligt. Anden lyfte mig upp till toppen av raketen där såg jag i Anden en osynlig dörr som öppnades framför mig jag gick in. Anden uppenbarade vad som pågick därinne. Jag fick se in i själva innandömet jag såg att där pågick ett arbete med att allting måste ställas i en bestämd ordning speciella platser förbereddes därinne. Jag förstod att detta måste vara i Kristus och att här skedde allting på direkt order från Huvudet och härinne rådde Andens ordning. Jag fick se att Elvor hade just fått sina skor hon nu gick omkring och fick direkt information om vilka platser som skulle iordningställas för dem som skulle ha dem. Jag fick den tanken att längre ner var det redan klart och färdigställt. Nu skulle verket fullbordas för oss som lever i de sista tiderna jag tänkte allting som byggs upp här vilar och byggs upp på en evig säker grund nämligen klippan Kristus.

Han som har friköpt alla människor med sitt dyrbara försoningsblod här inne är alla människor upprättade och alla får exakt samma värde. Här inne råder ett och samma tankesätt ingen kan göra tjänst härinne och vandra omkring i sina gamla sandaler. Jag hörde Herren tala till mig: Din fader (Alla i Adam) har en stor skuld att den kan han aldrig någonsin betala. Jag förstod att han som talade till mig kallas för förlossaren. (Heb: Goel) Han har trätt in i mitt ställe och betalat min skuld på Golgata. Han är den som personligen tar ansvaret för att strida mot alla fiender för att föra oss in i vår arvedel i Jesus Kristus som är vårt Löftesland. Han sa: Jag ger er försoningens ämbete!

Innan floden kom så var arken försonad med försoning både invändigt och utvändigt. Alla brädor var sammanfogade de hade samma värde. Noa betyder både tröst och vila den som förkunnar rättfärdighet vandrar inte längre i sin egen kraft. Anden representerar tröstaren och hjälparen bara han kan överbevisa människor och visa den sanna bilden av Jesus Kristus för dem. Bara Anden kan göra ordet levande för oss och förklara de andliga hemligheterna.

Ord 3:11 Min son, förakta inte HERRENS fostran, förarga dig inte över hans tuktan. 12 Ty den HERREN älskar tuktar han liksom en far den son som han har kär.

Den som växer upp skall alltså representera och föra vidare sin fars namn. En son betyder en uppbyggare av ett familjenamn. Vad är det då all tuktan skall leda fram till? Att du skall bli en fullvuxen Son för att ge dig ansvar att representera hans namn och överlåta ett arv till dig. Den dagen kommer du att förstå vad andlig visdom är. Guds visdom är Kristus!

Ord 24:3 Genom vishet (Kristi avtäckta ansikte) byggs huset, genom förstånd (Andens uppenbarelse till hjärtats ögon av exakt samma bild) hålls det vid makt. (Heb: Byggs upp på en grund där han uppfyller allt) (Nåden)

Matt 7:14 – Bara den som gjorts liten genom tuktan kan gå in genom dörren. Där får du uppleva att Kristus är det mest värdefulla. Inget i världen kan mäta sig med hans härlighet. (Värde)

Ord 3:13 Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. 14 Ty det är bättre att få vishet än silver, den vinst den ger är bättre än guld. 15 Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. 16 Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. 17 Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga. 18 Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den, de som håller fast vid den må prisas lyckliga.

Knäböjd och liten är den som kommit igenom den smala porten för därbakom får du se den andliga himmelska visdomen: Du får se livets träd det är Gud härlighet som strålar fram i Kristi ansikte.

Janne Ohlin – Göteborg.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.