Lidandens välsignelse

För mig har dessa 2 år inneburit mycket lidande både kroppsligt men också själsligt massor av mediciner en del mår jag speciellt inte bara på. Men jag var tvungen att ta dem ändå annars får jag yrselanfall. och blir utslagen. Prisa Gud du som fortfarande har hälsan under kontroll sånt tänkte man aldrig på som ung. Man tror att man skall leva för evigt !

Det är ju påskveckan och det är ju en vecka som talar om Jesu lidanden. Men den andliga principen är ju alltid att korset kommer först och kronan sedan. Det är ju mycket roligare att tala om kraft istället för kors men egentligen hör ju båda två ihop. Det är både korset och pingsten samtidigt som verkar i våra liv varje dag liksom.

Vi vill gärna vandra i Andens Kraft och tala om Andens fullhet. Ett tag efter min frälsning läste jag en massa böcker en del bra och en del mindre bra. Jag visste ju redan att Gud kallat mig till att undervisa så jag plöjde igenom massor av böcker. Jag gick enh natt på toaletten och lade mig och upplevde att Herren sa att jag inte skulle läsa en massa böcker för att jag vill undervisa dig. Då förstod jag inte vad han sa men han sa att han skulle undervisa mig steg för steg klockan var då exakt 03:00. Han började tala om ett kors i mitt liv det var bara en teori då i mitt huvud det var inte praktiskt upplevt ännu.

Nu 32 år sedan kan jag stå här och berätta att budskapet om korset måste bli en praktiskt erfarenhet i våra liv som bara kan upplevas genom livets skola. Det är bara genom att följa Jesus som korset kan bli en verklighet i våra liv. Det är den enda vägen som vi kan få uppleva den sanna kunskapen om Gud och den sanningen som lyser upp våra hjärtan och driver ut mörkret och befriar oss. Det är på Guds uppenbarade sanning i våra hjärtan som Herren kan trona. Det är han som är smörjelsen det är en person som lyser upp ditt innersta det är Jesus Kristus den smorde Messias.

Han kom till Nasaret (Fullt av rövargäng och kriminella) De tog inte emot hans budskap gör vi det? Han kallades till och med Jesus från Nasaret typiskt av Gud att uppenbara sig mitt bland samhällets utstötta. Han korsfästes till och med mitt ibland kriminella med en rövare på varje sida av honom.

Luk 4:18 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet

Här möttes alltså Jesus som predikande Andens kunskap med de förblindade som inte förstod hans budskap. Andens smörjelse och kunskap som leder till frihet kan bara komma ifrån Jesu Kristi ansikte avtäckt i mörkret i våra hjärtan. Om Herren inte hade uppenbarat sig för mig och talat om att korset måste gå hand i hand med min växande kunskap hade min kunskap ärat mig istället för Jesus.

Den tjänst som Herren planterar i oss växer upp genom Korset och Andens kraft det är din identitet som skall förhärliga Jesus och inte oss själva. Jag hade aldrig förstått det här om inte Herren hade uppenbarat det för mig. Djävulen är så listig så enbart Kunskapen om Gud och hans ljus kan kasta ut honom ur ditt liv. Om han lyckas styrka din egen förmåga och förblinda oss för korsets kraft kommer vi att berömma oss av vår egen förmåga och det är exakt det som är andlig fångenskap.

Det måste komma en påsk i våra liv förr eller senare och det måste bli större än bara tradition med påskris och fjädrar. Jag hade ju byggt på min egen förmåga att samla kunskap men jag förstod inte då att det bodde ett mörker i mitt hjärta som uppträder som ljus och ville berömma sig av den kunskapen. Detta är exakt vad han vill md ditt hjärta (Jes 14

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Kristus sänder inte någon med en bara en inlärd kunskap om evangelium. Kristus sänder en som har fått kunskap om evangelium tillsammans med en upplevelse av Kristi Kors! Om inte båda delarna finns med i det redskap som förmedlar kunskapen blir åhörarna inte påverkade eller befriade. Det var alltså det här Gud ville tala till mig om för 32 år sedan. Janne du kan bli en bra föreläsare och debattör genom all din pålästa kunskap men om jag inte får lägga mitt kors på dig samtidigt kommer Guds kraft och Korsets kraft att saknas.

Vet du vad jag har upplevt genom åren som den största frestelsen? Satan vill alltid få dig att tro att du är andligare än du är. Det slår aldrig fel det kommer en prövning som snabbt plockar ner oss igen ganska snabbt har du varit med om det? Men det finns en underbar hemlighet och välsignelse från Gud i detta han vill nämligen åter lära oss en läxa vi har så svårt att lära oss.

Det vi har som vi kallar Andlighet det som jag för 32 år sedan trodde att jag själv kunde utveckla genom kunskap. Vi kan aldrig äga den det är detta som är skatten i lerkärlet när prövningarna kommer är de tillför att du skall klart förstå att du är ett bräckligt lerkärl och han själv äger skatten.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Den väg Anden för dig på är Korsets väg! Vägen Anden leder dig in på skall föra oss in i hela den sanning vi nyss har beskrivit. Det är omöjligt att vandra i Anden och samtidigt inte följa Korset det är en och samma väg.

1/ Sanningen om vem Gud är och vad han vill Han vill plocka av dig allt eget sken (1 Kor 1:29)
2/ Sanningen om vem du är och alla motiv bakom det du försöker prestera för Gud (1 Kor 1:29)

Jag har målat ut alla svagheter genom åren för att visa de andliga fällorna Satan försöker att rigga för att fånga dig. Jag jagade ju Andens fullhet genom böcker och olika knep för att inte tala om hur många fastor jag gjort men jag blev ju bara andligare i mina egna ögon och inte Guds. Det jag verkligen saknade var ett förvandlat sinne så jag kunde förstå Guds vägar. Gud måste göra detta genom sin kunskap som övergår mitt förstånd. Guds visdom är korset och om du följer Andens ledning kommer du hamna där tillsammans med Jesus Kristus.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Så kommer vi då fram till jakten på Andens fullhet som så många jagar idag. Men man hoppar över att Andens fullhet för dig till korset. Vi kan inte välja vilka delar av Kristus vi vill ta emot: Kristus är inte delad! Vi kan heller inte ta emot olika delar av Anden för Anden ges ifrån honom som utgjuter den ock han är inte delad. Precis likadant är det med Andens frukt (Gal 5:23-24) vi kan ju inte välja olika delar.

Nu vill jag att ni skall tänka till lite för det finns en ny andlighet som sprider sig som en präriebrand i vårt land. Ni har själva sett det man söker andens manifestationer. Helst skall det stå en känd predikant från USA och skrika: Fire Fire! Folk skall falla ner och helst uppvisa manifestationer av olika slag. Kommer det en sådan till Sverige fylls lokalen snabbt med människor.

Precis när detta startade 1984 talade Anden starkt till oss var detta verkligen Andens eld som föll?

Då sa Herren något till oss jag aldrig glömmer!

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!”

Ser du att Anden för dig till Golgata kors?
Det gör inte den falska ande som kommer ifrån Fire! Fire!

Nu sa Gud till oss att denna eld kommer att sprida sig som en löpeld över jorden. Han sa att han hade en annan väg för oss det blir ingen lätt väg men om ni böjer er ner för det jag lägger på er så skall jag låta min nåd och min smörjelse vara med er. Detta kommer att föra med sig en lång ökenperiod för er genom trånga passage.

Jag kommer att på grund av mitt sjukdomsstillstånd idag att hålla en kort predikan. Jag vill ställa en fråga: Vad har nu denna ande folk fått över sig egentligen skapat?
Du kan omöjligt får Anden som Kristus äger som förlöser någon kraft över dig.
Om den samtidigt inte leder till att korsfästas med Kristus (Rom 8:13)

Det här är exakt hur du skall pröva Andarna idag.
1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (Fulla Kunskapen om Gud) som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning (Fulla Kunskapen om Gud) och inte lögn. (Pseudo Kopia) Förbli i honom, så som den har lärt er.

1/ Jesus äger allt Anden undervisar oss och förhärligar Jesus Kristus
2/ Nu kommer dessa som inte förstår Kunskapen om Gud de säger att du kan äga den
3/ Inte bara det utan den här nya smörjelsen förmedlas nu till andra som gör upplevelser
4/ Lägg märke till att lögn handlar om att dra ifrån och lägga till
5/

När det här började spridas som en löpeld över världen sa Herren till oss ungefär så här. Jag har en väg för er det kommer inte att bli en lätt väg men lyder ni och böjer er för det jag lägger på er så skall min nåd och min smörjelse vara över er. Är inte detta märkligt?

Här har vi en hel rörelse som flög jorden runt och jagade smörjelse. Då säger Gud att han skall lägga ett kors på oss föra oss bort från detta och låta hans nåd och smörjelse vara med oss. Nej det är inget konstigt det var ju det Gud sa till mig i början: Andens Kunskap och Andens visdom (Smörjelse) kan du omöjligt få del av Janne om du inte går Korsets väg.

Då kan omöjligt det vara Guds smörjelse och Guds Visdom och Kunskap man lär ut eftersom Gud sa att vi skulle dra oss undan dem. Det är ju uppenbart att man menar att denna smörjelse kan överföras genom handpåläggning från person till person. Ju mer manifestationer det skedde ju mer smord kallades nu den här personen ju mer lyx och rikedom uppvisade man. Budskapet om korset fick den betydelsen nu att han tog all förbannelse för att göra dig frisk hel och rik.

Detta måste jag fullständigt ha missat allra helst idag. Jag har ont och dagliga smärtor och mår illa till och från varje dag tillsammans med många fler. Men det här är Guds väg för våra liv och endast när oliven pressas kan den äkta oljan komma ut. Så äkta jungfruolja och ljus till lampan kan bara fås genom sann förkrosselse. Det här är de visa jungfrurna med olja i sina lampor de representerar den Andliga Kunskap och Visdom du bara kan få på korsets väg.

Vad innebär det nu att vara smord jo från Messias (Den Smorde) utgår hela Anden (Smörjelsen)
1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla (Hela) sanningen. 21 inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i (Hela) sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn (Pseudo) kommer från (Hela) sanningen.

Det ar ju Andens fullhet som skulle leda oss in i hela Sanningen (Joh 16:13)
Hela Sanningen innebär ju att Anden skall får kraft från Jesus och döda vårt kött (Rom 8:13)
Det är bara de som drivs av detta som är Guds söner (Rom 8:13)

Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.