KRISTUS ÄR MEST VÄRD

1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars (Demoner) bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars (Demoner) bord.

Roten till ordet Demon är “Daio” = To distribute Fortunes!
Satan lovar alltså Guld och gröna skogar men han har ingen som helst täckning. Just därför kallas han för lögnens fader! Så i ändens tid står det att människor skall bedras av onda andars läror (Demoners)


Texten säger att vi kan inte ha 2 Herdar (Herrar) på en gång. Vi kan inte tillhöra och hänge oss åt Mammon (Denna tidsålders gud) och Jesus (Anden) på samma gång.
(Ef 2:1-2)

Den andemakt som påverkar oss kommer att måla upp vad som är värdefullt för våra ögon. Denna tidsålders gud kommer värdera denna skapelse och vår värld högt

Den Helige Ande kommer att värdera Jesus Kristus högst av allting
Så den herde som inspirerar vår själs ögon är den som vi följer och enligt hans påverkan tänker vi och därefter värderar vi vår omgivning och ser på vår samtid. Den som är blind för den andliga världen är alltså den som Paulus säger vandrar i åskådning. (2 Kor 5:7)

Men så kan vi få våra ögon öppnade och då kommer vi att följa en annan Herde som inspirerar våra hjärtas ögon utifrån detta värderar vi vår omgivning och ser på vår samtid. Detta är att vandra i Tro här i världen. (2 Kor 5:7) Vad vi sätter ögonen på är det som vi kommer att följa.

Den som följer kunskapens träd kommer att värdera världen högre än skaparen. För den största skatten av alla skatter är fördold för de visa och kloka. Jesus Kristus som är Guds hemlighet.

Den som är andligt blind har ingen annan möjlighet än att värdera världen (Skapelsen) högre än Jesus Kristus. (Skaparen) För Jesus Kristus är nämligen Guds stora hemlighet som bara uppenbaras för de små (Luk 10:21)

Bara den som får sina ögon öppnade kan se Guds hemlighet! Förut när jag var blind bedömde allt utifrån mitt naturliga sinne. Man riskerar dras med i den sista stora lögnen som säger att människan skall bli som Gud i en sista evolution – Denna jord är sparat åt Elden!

1989 kom jag ur den lögnen: Herren sa att han skulle vara min Herde och att jag skulle vandra på sanningens väg. Mina ögon öppnades och jag förstod att det fanns något som var oerhört mycket mera värt en Herde som älskade mig och hade skapat mig.

Jag fick uppleva en stark överbevisning när denna händelse skedde! Nu började min vandring i tro istället för åskådning. Den tron som jag fick kom absolut inte från mig själv den kom som en fri gåva från Herden själv till mig.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Paulus hämtar detta ord ifrån Jer 9:23-24
Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av (Heb: Skina av) sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma (Heb: Skina) sig, han skall berömma (Heb: Skina) sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. (Heb: Detta tycker jag är Gott)

Ser du att den sammanlagda skatten som du kan se är egentligen det människan ser som ett värde. Så kommer då Jesus Kristus och uppenbaras för världen i dopet. Då säger Gud att hans glädje är placerat i hans Son.

Luk 3:22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” (Heb: Här är mitt Goda = Mitt Ljus! Dagens barn)

Om vi nu tar Jer 9:23-24 + Lk 3:22 Så ser vi exakt 1 Mos 1:1:3-4 då förstår vi att detta “Skina av” ser ut som ljus men är mörker. (Syndens Konsekvens) Förstår vi nu? Vad mörker och ljus egentligen innebär? (2 Kor 4:4-6) Jag kan alltså både predika evangelium och tjäna Gud och bygga församling i ett mörker som ser ut som ljus. Nu förstår jag en sak! Jeremia 9:23 symboliseras av Hästar och Vagnar i Jes 30.

Just detta sken som ser ut som ljus kallar alltså bibeln för kött.
Jes 31:1 Ve dem som drar i väg ner till Egypten (Världen) för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN. 2 Men också han är vis, och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän. 3 Ty egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. HERREN skall räcka ut sin hand, och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla, båda skall tillsammans förgås.

Så den största potentialen av lycka och tillfredsställelse på jorden kommer alltså av att få Jesus Kristus uppenbarad för sina ögon.
1/ Få insikt och lära känna Herren
2/ Att få uppleva att Herren verkar med Nåd i mitt liv och förlåter synd.

Detta är vad David skriver i Ps 32
Psa 32:1 En läropsalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. 2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek.

Salighet är alltså att bli frikänd och insatt i Jesus Kristus. Salighet är att bli berörd av Anden. Salighet gör att vi totalt byter fokus det är hur Gud räknar och ser på mig som är värt något på den här jorden. Anden kommer och tillskriver mig ett värde inför Gud som ej är beroende av mig.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig (Tillskriva ett Värde) ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Det värde och den salighet som kommer in i våra hjärtan har vi inte förmågan att kunna beskriva i den här tidsåldern. Men vi vet att när han kommer skall vi se honom sådan han är (1 Joh 3:2)

Detta är alltså den maten som vi äter den kommer från vår Herde ju mer du äter ju större värde får Jesus för våra ögon. Satan vill göra precis tvärtom han attackerar dina hjärtans ögon för att få dig tillbaka till “Det Yttre Skenet” igen. (Ditt värde)

Lot var med Abraham och namnet Lot betyder “Täckelse” han stod ni mitt i Löfteslandet och valde utifrån sitt begär. Abraham stod på samma plats men väntade på att ta emot från Herren (Nåden) Han visste alltså och kände till att Herren verkar med Nåd – Rätt – Rättfärdighet på Jorden (Jer 9:24)

1 Mos 13:10 Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten, som överallt var vattenrik. Innan HERREN fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en HERRENS lustgård, som Egyptens land, ända till Soar. 11 Och Lot utvalde åt sig hela Jordanslätten. Han bröt upp och drog österut, och de skildes från varandra.

Det är alltid det yttre skenet som driver en förblindad! Märk väl att han drog österut det är bilden av dem som avfaller från Herren. Abraham väntade på att Gud skulle ge honom löftena av Nåd.

1 Mos 13:14 HERREN sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom: “Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. (Ser du Korset?)

Detta är alltså hela löfteslandet som formar ett tydligt Kors. Hela Evangeliet är oss givet som ett löfte från Gud. Men att få uppleva det är bara Nåd och det måste tas emot genom Tron.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Berömma sig = Det falska skenet
Goda gärningar – Det sanna ljuset!

Jag vill hänvisa till det vi tog upp förut om att berömma sig (Falskt ljus) och Guds Nåd (Ljus) Detta ord goda motsvarar det sanna ljuset och berömma sig är mörker men uppträder som ljus. Läs och begrunda detta 1 Mos 1:3-4 + Jer 9:23-24 + Lk 3:22 + 2 Kor 4:5-6 Det finns alltså 2 sken!

Anden skulle ju hämta ifrån Jesus Kristus och föra in det i våra liv genom Nåden. Anden skulle också ta ifrån Jesus Kristus och visa oss vad som kommer i framtiden. (Joh 16:13-15) för att förhärliga sitt namn.

För oss människor blir det här omvälvande men inte för Gud som är allsmäktig.

Ernest ONeill sa en gång du vet att Gud är så stor och mäktig att han skapade den värden vi kan se och den världen vi inte kan se. Både den världen vi kan se och den världen vi inte kan se är under hans totala kontroll. Wow!

Det innebär alltså att en människa som är på nytt född lever i två realiteter. Allting som hon är lovad finns redan i Jesus Kristus när Guds tidpunkt är inne samverkar allt så du kan av Nåd ta emot det eller gå in genom en öppnad dörr som han har öppnat.

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Gud vill alltså uppenbara sin allsmakt för oss så vi skall vittna om den och ära Gud när det sker.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.17 Han är till före allting, och allt består genom honom.

Vi behöver måla upp Jesus som stor för våra ögon nu när kaoset breder ut sig i världen. Jag vet att folk är rädda för det som kommer nu över jorden precis som om Satan skulle ha mer makt än Gud. Naturligtvis visste han redan om vilddjuret och uppenbarelsebokens hemskheter redan innan något skapades också.

Han har sagt jag har en perfekt plan för ditt liv! Då har han det för dig också och om vi vandrar i tro och lydnad inför hans ansikte så kommer den osynliga världen att sammanfalla med den naturliga världen så plötsligt kommer du finna en öppen dörr som han har öppnat för sig.

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Där ser vi det igen goda gärningar = Ljus!
Den som berömmer sig “Skiner” kommer alltså inte in. = Mörker

Mat 25:10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! (Deras sken kommer att slockna det är ju mörker och det skall visa sig)

När Israels barn kommer fram till Röda Havet så var det så exakt i tid så när tiden var inne: Lyfte Mose Staven på Guds kommando så en tyfon kom in över Röda Havet. Tror du att den tyfonen kom till av en slump där och då? Nej den fanns med i Guds perfekta plan redan innan skapelsen början.

När vi tittar på hur Gud mäter tid så är hela tidsaxeln benämnd Chronos så detta är löpande tid. Denna tid har Gud mätt ut det är alltså timmar och minuter. På denna tidsaxel Chronos har Gud något som kallas för Kairos det är bestämda klockslag där han placerar olika händelser som skall ske.

Det som sker i slutet av den löpande tidsaxeln är det vi kallar för Ändens tid. Då är det fullpepprat med Kairos som skall ske i en av Gud bestämd ordning. Det är sigill och det är basuner och det är vredesskålar!

Detta är min tolkning när jag läser min bibel att Chronos tickar på när vi kommer in i uppenbarelseboken sker en massa Kairos väldigt snabbt.
När då Timglaset runnit ut har alla Kairos också gjort det.

Tänk dig ett jättestort tidtagarur med en jättelik hand som trycker på stoppknappen. Vad tror ni sker då? Jesu tillkommelse och alla änglar kommer från himlen för att hämta oss vid en stor basun.

Jag skall slutligen läsa ur Uppenbarelseboken 10:5-7 om denna händelse när det sista sandkornet runnit ner i timglaset. Jag läser nu ur 1917 års översättning.

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.” (1917)

Han som är allsmäktig och har hela historien redan skapad på förhand han är beskriven som ett lamm. Vilddjuret är beskrivet som något fruktansvärt med horn kronor som världens innebyggare tror ingen kan strida emot. Detta måste naturligtvis ses genom trons ögon och när vi gör det förstår vi att lammet har redan vunnit slaget innan han ens skapade den här världen.

Och ditt namn stod där i en bok upptecknat inför Himlen nu får du växla in Adams förlust mot Kristi vinst.

Janne Ohlin – Göteborg


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.