Ett visst slags trä

Vi vet att Job prövades av Gud men att det var Djävulen som fick tillåtelse att testa Job.
1/ Domaren
2/ Åklagaren (Lögnaren)

Vet ni vad jag tror? Den som inte känner Gud kommer att tro att det är Gud som fördömer när allt går tvärtemot oss i det yttre. Prövningen kom över hela Jobs familj men Jobs hustru kände inte Gud.

Job 2:9 Då sade hans hustru till honom: “Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö.” 10 Men han svarade henne: “Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?” Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.

Vi vet att stora svårigheter kommer över världen och över våra hus.
Det skall finnas ovisa (Blinda för Guds godhet)
Det skall finnas visa (Ser och håller fast vid Guds godhet)

Sedan dök Jobs vänner upp de kunde mycket teologi men de kände heller inte Guds godhet.
Job 13:3 Men jag vill tala till den Allsmäktige, jag önskar försvara mig mot Gud. 4 Ni däremot spinner ihop lögn, ni är alla värdelösa läkare.

Job stod fast i sin prövning för han var välsignad av Gud han kände Gud.
Jak 5:11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Nu kom alltså Jobs vänner och försökte tala med honom hur såg de på saken? Jo de försökte få Job att tro på en lögn: Du måste ha syndat Job och det är Gud som dömer dig nu det ser vi med egna ögon. Job förstår att de kommer i en annan ande och är faktiskt redskap för Djävulen.

Deras tunga skaffar ingen läkedom den spinner ihop lögn säger Job. De tror att de tjänar Gud men i själva verket har de fastnat i Djävulens snara eller nät så de gör hans vilja.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, (Nät) där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Djävulen är Åklagaren och här ser vi att Lögnen har fångat dem i ett nät eller en snara. De behöver få sina ögon öppnade för att lära känna Gud och få kunskap om honom. Jag vet om en familj som är utsatt för förtal och lögner och detta ökade markant när de överlät sig till Herren.

En dag när vi satt och bad för allt som de utsattes för såg jag en syn. En stor illröd spindel som satt på ett stort nät. Gud visade vilken andemakt som var bakom alltsammans och att han använder människor i din närhet för att anklaga dig. Elvor o Jag har fått gå igenom en hel del av samma anklagelser och prövningar också så vi vet hur Djävulen arbetar. När prövningen kommer försöker Djävulen lura dig att tro att det är Gud som gör det.

Som jag har sagt förut djävulen gör det genom starka känslor av intuition på samvetet. Men den som är född på nytt får genom Anden ännu starkare känslor av intuition genom tron. Hur skall jag kunna stå emot Djävulen och Världen som kommer att hata och anklaga mig? Hur skall jag kunna komma bort ifrån spindeln och spindelnätet? Det finns egentligen bara ett enda sätt du måste få en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus.

Låt oss titta på spindeln eller snaran den andemakt som nu är verksam i de otroende eller olydiga. Den andemakt som fångar dem som gör att de går åklagarens ärenden. (Ef 2:1-3) (2 Tim 2:24-26)

Den som själv är fångad i en lögn tvingas själv tala samma lögn till andra för att fånga dem i samma nät. Syndens makt är alltså en lögn och en andemakt som bara den rättfärdige kan komma undan säger bibeln.

Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Bitterhet: Här ser vi alltså den andemakt som råder över alla som inte har rättfärdigheten från Gud genom Tron i sitt innersta. Den andemakten orsakar bitterhet det är mara på hebreiska. Alltså om mörkret (Syndens konsekvens) får övervinna mitt innersta istället för ljuset vinner bitterheten (Mara) seger.

Det hebreiska ordet Mara som är bitterhet skapar följande negativa saker i en människa. (Spiro Zohiathes Wordstudy)  
1/ Skapar en vrede utan orsak
2/ Skapar tomhet och meningslöshet med livet
3/ Skapar utbrändhet och en stark stress
4/ Skapar eviga motsättningar och stridigheter

Så när nu vår tro prövas liknas det vid en ökenvandring i bibeln och du kommer att få göra en Mara upplevelse vare sig du vill det eller inte. Åklagaren kommer att få tillstånd att testa din tro! Innan Jag mötte min största prövning någonsin sa Herren innan till mig.

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.

Jag kan frimodigt vittna om att den prövningen jag fick gå igenom handlade om att plötsligt förändrades allt vi stod i det såg ut som om Gud var emot oss. Det kom även en del vänner likt Jobs som anklagade mig direkt genom en falsk uppenbarelse sa att vi var i mörker. Ser ni vad det handlade om? Åklagaren ville få mig att tro på lögnen att det var Gud som var emot mig och straffade mig för något.

Men jag var född på nytt och hade en levande tro som Gud stärkte mitt under den här fruktansvärda tiden i Mara. Det var då jag fick den där synen ifrån Guds Ande att jag stod och höll i repet för det var det enda jag kunde göra då. Det var efter den prövningen dörrarna öppnades och Gud kunde sända iväg oss för att hjälpa andra.

Nu skall vi få se något nämligen att det var efter deras uppfyllelse med Anden genom Röda Havet som prövningen i Mara kom. Det var efter dopet som Jesus fylldes med Anden och prövades av Djävulen. Vi kan även se att 1 Kor 10 beskriver Israels barns vandring som en förebild på det Kristna livet i Gud. Titta noga på ordningen här

2 Mos 15:20 Och profetissan Mirjam, Arons syster, tog en tamburin i handen, och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade. 21 Mirjam sjöng för dem: “Lovsjung HERREN, ty högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet.”

Här är man enligt Guds ord fyllda med Anden enligt 1 Kor 10 sedan kommer prövningen av den tron man fått.

2 Mos 15:22 Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet, och de drog ut i öknen Shur. Under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. 23 Sedan kom de till Mara (Bitterhet) men de kunde inte dricka vattnet där, eftersom det var bittert. (Mara) Därför kallade de platsen Mara. (Bitterhet) 24 Då knotade folket mot Mose och sade: “Vad skall vi dricka?” 25 Men han ropade till HERREN, och HERREN visade honom ett slags trä. (Korset) Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. 26 Han sade: “Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare. (Obs se Heb 12:15 smittsam sjukdom)

Här ser vi prövningen och vi vet att Mara är bitterhet och hur skall vi nu besegra den andemaktens grepp om våra liv? Den säger nu att om Gud verkligen är ljus och alltigenom god då skulle ni aldrig få uppleva det här. Men Gud visade Mose ett visst sorts trä nämligen Golgata Kors som bevisar Guds Kärlek och hans godhet. När du prövas måste du hålla fast vid Guds godhet du har bittert vatten i dig som förgiftar dig men Herren vill hela oss. Vad är det nu för sjukdomar han menar som Egypterna fått? Ja vad var det Marah bitterhet skapade i en människa sa jag?

Det hebreiska ordet Mara som är bitterhet skapar följande negativa saker i en människa. (Spiro Zohiathes Wordstudy
1/ Skapar en vrede utan orsak
2/ Skapar tomhet och meningslöshet med livet
3/ Skapar utbrändhet och en stark stress
4/ Skapar eviga motsättningar och stridigheter
5/ Du ser hur allt detta får ett utlopp genom munnen

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Om det finns bitterhet kan det alltså sprida sig till andra så de också blir förbittrade. Om det finns en människa som hela tiden sprider ve och förbannelse och hat omkring sig kan det sprida sig.

Heb 12:15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. (Obs! se Marah 2 Mos 15:26)

Det finns alltså inget annat botemedel mot dessa sjukdomar än Jesu Kristi Kors. Endast genom tron på Jesu Kristi verk här kan du få uppleva helande och befrielse. Endast genom att få se och förstå korset kan du bli befriad från spindeln som vill förblinda dina ögon.
Israel var förblindat = De såg en fördömande och sträng Gud (Åklagaren-Lögnen) Den som tror får öppnade ögon och kan se Guds godhet och Korset (Nåden och Sanningen)

Paulus hade en gång en sådan Gudsbild han trodde han tjänade Gud. Den kunskapen om Gud som han en gång hade kallar han för dynga. Nu får han öppnade ögon och förstår att om vi inte kan se Guds godhet på Korset mot oss kan vi aldrig förvandlas och bli helade. Det är på Korset Gud bevisar sin kärlek och sin rättfärdighet för oss människor.

Vi ser alltså spindelns ungar = Blinda och har en felaktig Gudsbild (Marah)
Vi ser Guds barn = Anden vittnar och visar Guds godhet för Golgata

Vi vet att Paulus var i öknen och tydligen klarade han testet för han blev sänd för att öppna ögonen på Hedningarna. Vi kan se att Galaterna fick en rätt Gudsbild och de blev döpta i Anden och mäktiga inre förvandlingar skedde där. Men sedan kom falska predikanter dit och förblindade deras ögon. Nu byts Gudsbilden ut mot den stränga Guden igen. Nu blev församlingen alltså fångade i spindelnätet igen och upplevde bitterhet (Marah) åklagaren vann seger. Lägg märke till att Paulus som stod för sanningen blev deras fiende. (Gal 4:16)

Har vi verkligen förstått konsekvensen av vad korset innebär? Det kan omöjligt bli en sann gemenskap om inte korset får uppenbaras och Guds godhet mot oss bli synlig och förstådd. Samma slags trä som Gud visade Mose är det enda motgiftet mot Mara (Bitterhet)

Men spindeln uppträder naturligtvis inte som något farligt först när hon snärjer människan i sitt nät. En spindel spinner sedan sina trådar runt sitt byte och suger sedan ut innehållet. Bibeln varnar oss för lögnen som spindeln (Åklagaren) kommer med. Den lögnen kommer att föra dig till spindelns bo.

Ord 5:1 Min son, ge akt på min vishet, vänd ditt öra till mitt förstånd, 2 så att du tar vara på goda råd och dina läppar bevarar kunskapen. 3 Av honung dryper en trolös kvinnas läppar, halare än olja är hennes mun. 4 Men till sist blir hon bitter (Marah) som malört, skarp som ett tveeggat svärd. 5 Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg.

1/ Först erbjuder hon det onda som något gott
2/ Sedan blir hon anklagande och stjäl ditt innersta

Varför tror du att det står så mycket om just åklagaren i denna sista tid? Därför att det kommer prövningar och dom över Guds hus. Om vi inte har en sann tro så kommer vi att tro att det är Gud som anklagar oss fast det är Djävulen.

1 Pet 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

Det har vi ju redan visat att bara den rättfärdige kan komma undan spindeln och dess nät (Predikaren 7:27) Den ogudaktige och syndaren blir alltså fångade i åklagarens garn. Vi måste alltså hålla fast vid hans godhet så vi inte blir borthuggna.

Rom 11:20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. 22 Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.

Guds godhet är uppenbarat vid Golgata vi måste hålla våra ögon öppnade och hålla fast vid det. Om Djävulen lyckas förblinda våra ögon byter vi Gudsbild vi blir som Galaterna.

En annan sak vi kan se är att det redan redan visat sig att det finns en stor spricka mitt i kristenheten gällande Pandemin och dess konsekvenser. En ande av anklagande har manifesterats tydligt den sista tiden i artiklar och annat. Jag skrev så här på en FB sida nyss!

En människa som inte har korsfäst sitt kött drivs av en andemakt (Ef2:1-2) Den gör att man formas efter denna tidsålder (Rom 12:1-2) Detta innebär att de “förvrider” teologin så att man passar in i den här världen. När man gör så “förblindas” ögonen och en andlig sömn inträffar. Vi ser nu fenomenet Saul igen som drevs av köttet. Den som drivs av köttet upplever måste bevara människans 2 stora behov av egen kraft nämligen:
1/ Att synas och bekräftas
2/ Hon måste se sin säkerhet med egna ögon

Detta gör man ju naturligtvis bäst som en grupp eller hur? Ju större majoriteten är ju bredare är ju naturligtvis porten. Så här fungerar människan därför kommer du att få se dem följa världens rekommendationer. Nu väntar de för ingen vågar säga någonting annat än majoriteten. Naturligtvis kan ingen av dem höja sin röst här talar vi om feghet och människofruktan det är köttets lilla lön.

Hur gick det till då man började bygga Babylon? Jo man samlade en majoritet naturligtvis nu tycker vi många på samma sätt så därför måste det ju anammas som en sanning. Nya Babylon kommer att skapa en digital lögnvärld för att möta människans behov för att fånga henne.

1 Mos 11:1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3 De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Sinears land betyder: Platsen där väktarna sover! (Talande va?)

Janne Ohlin – Göteborg!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.