Håll fast i repet nåd är på väg

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Sedan säger Petrus att vi som är födda på nytt och inspirerade av Guds Ande är levande stenar. Alla människor är skapade av lera. (Rom 9:21) Men när livet från Gud genom Anden kommer in i oss förvandlas vi till levande stenar.

Herren är alltså den levande stenen (Hörnstenen)
Vi blir levande stenar som han kan bygga sitt Andliga hus med.

1 Pet 2:5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Vem ger Gud Anden till? Han ger Anden till de som lyder hans ord. Det är exakt samma sak som att Herren ger Anden åt dem som älskar (Agape) honom.

Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Ordet som beskriver lydnad betyder på grekiska: Att lyda därför att de först har blivit överbevisade av en Kung till att underordna sig honom. Agape måste därför handla om att jag underordnar mig en Konungs bud därför att jag är överbevisad av honom.

Kungen själv talade till Apostlarna och sa detta:
1/ Kungen talade om att lyda honom (Agape)
2/ Kungen talade om Anden
3/ Kungen talade om Tron (Överbevisningen)

Joh 14:24 Den som inte älskar (Agape) mig (Kungen) håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag (Kungen) har sagt er. 27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. 28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade (Agape) mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 29 Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett.

Det första som måste ske för att vi skall kunna bli levande stenar för honom att kunna bygga med är alltså att han uppenbarar sig för oss genom sitt ord. När det sker skapas alltså en stark överbevisning i vår ande genom hans Ande. Din själ blir utsatt för ett starkt ljussken av överbevisning av att Jesus Kristus är Messias och Kungen i Guds Rike.

Det är våra själar som skall bli frälsta för där sitter vår vilja våra känslor och vårt förstånd alltså vårt sinne (Öga) Den själ som inte ser det här överbevisande ljusskenet ifrån Guds ord om Kungen kallar bibeln för en otroende eller en blind och en olydig.

Den som Anden och Ordet överbevisar får alltså se en Kung som uppenbarar sig och föder vår ande på nytt. Detta hände mig 1989 Herren talade till mig och födde mig på nytt. Den upplevelsen överbevisade mig om att Jesus är Herren och Kungen som jag skall underordna mig. Jag kan bara beskriva denna händelse som övernaturlig den kom inte från mig själv.

Jag upplevde en stark känsla som innehöll två saker som innehöll två saker:
1/ En stark överbevisning att Jesus är Herren.
2/ En stark känsla av att jag kunde helt lita på den som talade.

Det grekiska ordet för tro är nämligen Pistis och det innehåller dessa två ingredienser.
Heb 11:1 Tron (Gk: Pistis) är en övertygelse om det man hoppas, en visshet (Överbevisning) om det man inte ser. 2 Genom tron (Gk: Pistis) fick fäderna sitt vittnesbörd. (Martureo)

Jag hade ingen aning om andliga saker men jag hade släktingar som bad till Gud för mitt liv. Det enda jag hade egentligen var ett liv totalt utbränt av ångest och droger. Jag förstod inte alls att det var mina begärelser som drog mig till avgudar (Av olika slag) och att Satan stod bakom.

EF 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde (Satan) den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. 4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Det kan vi grubbla ihjäl oss på för vi kan aldrig förstå Guds Nåd. Av Nåd är ni Frälsta det betyder på hebreiska: Befrielse Helande eller att få gå in genom en Dörr som Gud öppnar. Lite längre ner i samma kapitel står det.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Jag blev alltså frälst 1989 genom att Gud genom sin Nåd gav mig Tron som en fri gåva. Han uppenbarade för mig en Kung genom Anden och Ordet. Han förde mig sedan till Linneahuset i Göteborg 9 Nov 1989. En natt kom Kungen till mig igen med sin hörbara stämma igen och sa: Jag vill att du skall vara kvar här och studera mitt ord så skall jag ta hand om allt det andra. Jag lydde honom och nu gjorde Gud verkligen under och mirakler.
1/ Han helade mitt inre
2/ Han såg till att jag blev skuldfri
3/ Jag fick en lägenhet på Västergatan
4/ Jag fick ett avgångsvederlag från Posten
5/ Jag träffade Elvor och vi gifte oss i Israel
6/ Jag fick gå flera bibelskolor och fick uppehället betalt
7/ Vi blev kallade tillsammans i den tjänst vi står i just nu

Vilket äventyr med Gud! Det började en gång på en parkbänk i Finspång 1989 nu sitter jag här framför min dator 17/12-21 och jag kan bekänna: Gud är Trofast! Allt har gått i uppfyllelse med kuslig exakthet trots Satans attacker.

Det har varit så tuffa tider ibland så att om inte tron på Herren varit levande hade jag aldrig klarat det. Min vandring började alltså i tro och är det en äkta tro du fått så klarar den prövningarna som kommer också för den äkta tron är en gåva från Gud. Denna äkta tro är genom Anden placerad i din ande och när yttre omständigheter hotar kan Anden öka på Kraften i den.

En gång kom en riktigt tuff tid över våra liv det såg ut som om alla omständigheter gick åt fel håll på en gång. Vet du vad Herren sa åt mig innan detta skedde? Herren talade igenom sitt ord att en prövning kommer tro inte ett ögonblick att vi slipper undan sådana.

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.

Efter detta kastades vi alltså in i en prövning så svår att jag själv såg absolut ingen lösning på vår situation. Vi kommer att ställas på gatan utan inkomst eller någon ekonomi alls. Inte nog med det människor började vända oss ryggen utan anledning.

Under denna otroligt jobbiga tid gjorde Gud mycket under för att styrka vår tro. Profetior från människor som inte hade en aning om vad vi går igenom beskrev vår situation. En dag då det var som allra jobbigast fick jag ta emot en syn genom Anden.

Den beskriver jag som följande: Jag får se mig själv stå och hålla i ett tjockt tvinnat rep. Detta rep gick rakt upp genom molnen och satt fast vid ett himmelskt land i ett enormt stort Ankare.

Repet = Hebreiska ordet för Hoppet
Ankaret = Allt som Jesus Kristus fullbordat för oss är ett Löfte
Mina händer om repet = Jag greppar Hoppet genom Tron

Nu är det så här att på Golgata fullbordade Herren allting som vi behöver. Men allting gavs som ett löfte som måste tas emot genom tron så ibland tar det tid. Tiden mellan bönen och uppfyllandet så att säga kan ta lite tid då är det enda vi har Hoppet. Du kan bara tro och hoppas på en som du känner är trofast. Jag personligen upplevde att denna väntans tid lärde mig att se på Herren som gav löftet istället för själva löftet. Det är exakt därför prövningarna kommer vi ser på tjänsten före Herren som står för kraften till tjänsten.

Nu står jag alltså och får ta emot en syn ifrån Anden och det är Guds ord jag får se.
Heb 6:17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. 18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast (Genom Tron) vid det hopp (Repet) vi äger. 19 I detta hopp (Rep) har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten (Det som är fullbordat) 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Hans beslut om ditt liv står fast Jesus Kristus gick in genom förlåten för din skull. Om du genom tron greppar tag om hoppets rep kommer du när Guds tid är inne att få se allt uppfyllt som han har lovat. Kan någonting eller någon hindra Gud från att utföra sin vilja vad han bestämt för dig? Svar Nej!

Jes 14:27 Ty HERREN Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är uträckt, vem kan då hindra den?

Nu skall vi se på en häftig sak hur det är att vandra på sanningens väg i kärlek och lydnad i tro. Du får nu se en Kung och den Kungen underordnar vi oss med glädje. (Agape)

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (Agape) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.

Här ser vi Tro (Överbevisning) – Hopp (Repet) – Kärlek (Agape)

Det hela börjar alltså med att vi får en Tro av Gud. Om den Tron är äkta så kommer den att prövas och hålla provet. När prövningen kommer leder den till att Tron måste gripa tag om Hoppet. Det vi hoppas på är placerat i Himlen och det är ett fullbordat verk för dig. När Gud får se den här äkta Tron som håller ut och greppar Hoppet (Repet) kommer han att ge dig mer och mer kärlek (Agape) och uppenbara sig för dig. Detta kan vi se i Johannes 14

Joh 14:21 Den som har mina bud (Läran) och håller fast vid dem (Tron) han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.

Evangeliet är alltså givet oss som ett löfte att greppa tag om genom tron. Den som vill gå den här vägen är alltså den som älskar Herren. Det handlar alltså om din attityd gentemot Herren inte hur perfekt och stark du är i dig själv. Ser du att det är snarare hur svag du är i dig själv som är avgörande inför Gud.

Tron
Prövning
Hopp
Kärleken

Att det är exakt i den här ordningen jag undervisade nu kan jag bekräfta för om du går den här vägen och håller ut. Kommer Gud att öppna dörrar som ingen kan stänga. Efter vår prövning kommer vi till en församling och skall predika Guds ord. Det kommer fram en gammal pastor från ett annat land efter mötet med sin dotter. Det han sade fick oss att stå helt stumma av förvåning och förundran inför Gud.

Budskapet kom till oss genom tolk. Nu har jag sett beviset på att ni älskar (Agape) mig. Nu skall jag visa er att ingen människa förmår hindra de planer och den kallelse jag har för er säger Herren. Sedan började Herren alltså tala om öppnade dörrar för att han sett att vi stod fasta i prövningen.

Med den erfarenheten kan jag frimodigt beskriva att detta gäller alla som tror och greppar tag om hoppet och håller ut tills löftet blir en verklighet i våra liv.

Rom 4:16 Därför heter det “av tro”, för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. 17 Så står det skrivet: Till fader för många folk har jag satt dig, och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. 18 Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. 19 Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. 20 Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. 21 Han var övertygad (Överbevisad = Tro) om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

Evangeliet är givet som ett Löfte
Det du skall bli är också givet som ett Löfte

Här ser vi att Tron greppar om Hoppet att Gud skall uppfylla sina löften. Den som håller fast vid Guds ord genom tron trots att allting ser ut att gå tvärtemot han Hoppas. Den som håller ut i Hoppet han är alltså den som Älskar Gud (Agape) Tro – Hopp – Kärlek (Agape)

Nu kommer vi fram till ändens tid där vi lever idag och då kommer de falska profeterna. Vet du att de har ett evangelium som inte är som det jag har beskrivit. Jesus Kristus säger att det evangeliet skall få kärleken (Agape) att kallna. (Matt 24) Den kärleken det står talas om här är Agape alltså den kärleken som visar sig äkta genom att hålla fast vid hoppet och vänta på Gud.

Paulus tar nu upp detta med frälsningen och hoppet i Rom 8:24-30 Här ser vi att frälsningen är fullbordad för oss genom Jesus Kristus på Golgata. Men att vi måste hålla fast vid hoppet i tro och kärlek till Jesus. Om vi gör det så kommer vi att få uppleva en mäktig förvandling av våra liv.

Rom 8:24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Här ser vi att vi redan är frälsta genom Jesus Kristus det är ett fullbordat faktum vi skall hålla fast vid denna frälsning är beviset på att Gud älskar oss. Det Jesus Kristus utförde på Golgata är alltså vad bibeln kallar för nåden. Denna nåd kan vi omöjligt ta oss utan den måste ges av Gud till oss människor. Det sanna evangeliet handlar om att vi aldrig kan ha några rättigheter mot Gud. Men det gör det falska evangeliet som invaderar våra församlingar idag.

Här ser vi alltså de ödmjuka = De som får nåd från Gud
Här ser vi de högmodiga = De som står inför en stängd dörr

Nu skall vi se vad Paulus säger om den ödmjukes vandring med Herren. (Rom 8:24-30) Han förstår att Golgata verk redan är fullbordat och här finns all nåd från Gud. Han ser på sitt eget liv och upplever massor av svaghet och ser sin synd. Med andra ord det som är fullbordat på Golgata har ännu inte fullbordats i mig. Men jag håller fast vid (Tror) och hoppas (Repet) att den Nåden (Himmelriket) skall bli en verklighet i mitt liv. Om jag nu hoppas (Rep) på det jag inte ser (Tro) så väntar jag uthålligt på det (Rom 8:25) Sedan ser du hur Paulus beskriver vår hjälplöshet men också att Anden för in Nåden i oss. (Rom 8:26-27) Då måste vi ju ställa oss frågan jag i mig själv är av naturen inte ödmjuk hur skall Gud få mig att bli en mottagare av hans nåd? Gud är allsmäktig så därför vet han redan precis vad du skall möta i livet som förändrar dig.

Rom 8:28-30 Beskriver på grekiska att Gud kommer att forma dig till Jesu Kristi avbild. Allt du möter kommer att samverka till detta. Här står det att Gud redan i förväg har begränsat din vandring för att kunna bryta ner din kraft så han kan ge dig av sin nåd.

Kära vänner om vi nu är framme vid den tiden nåden snart är slut hur många tror vi inte då får gå igenom prövningar just nu? Jag vill avsluta detta genom att lägga in en video som beskriver det vi alla går igenom just nu Pandemin. Men Pandemin kommer att ersättas av ett totalitärt system och en man som träder fram vid namn Antikrist.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY. Bookmark the permalink.