Vaksamhet och förväntan

Vaksamhet och [för]väntan

Predikan: Elvor Ohlin
Emanuelskyrkan Kungsbacka
14 nov -2021
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

”Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge”, brukar vi säga och det är verkligen sant när det gäller dagens texter (Matt 25:1-13, Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, Ps 139:1-18). Dagens tema är Vaksamhet och väntan.
Matt 25 handlar om ett kommande bröllop, historiens största och underbaraste fest. Det innebär inte bara väntan. Det borde innebära förväntan – väntan med längtan. Därför satte jag rubriken Vaksamhet och förväntan.

Bibeln börjar med ett äktenskap [ett förbund, ett bröllop] mellan Adam och Eva när Gud välsignade dem och den slutar med ett himmelskt bröllop. Gud lät en djup sömn falla över Adam och formade Eva från Adams sida (kan översättas revben).

1Mos 2:23  Mannen sade: “Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna [maninna], ty av man har hon tagits.” [Så skapade Gud början av människosläktet]

1Kor 15:45  Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande.
Den nya skapelsen börjar med ett Nytt förbund och alla rättfärdiga i det gamla förbundet (GT) som trodde på löftet, räknas hit.

Den siste Adam [Jesus] fick ett djupt sår i sin sida vid korsfästelsen.
Joh 19:34  men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. [Det bevisade att Jesus var död och att han verkligen uppstod på tredje dagen]

Genom hans död har vi liv. Så är församlingen eller bruden bildligt tagen ur Jesu sida. Johannes skriver:
Upp 19:7  Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo [hetoimazo – förberedd, färdig, ett tillstånd av full beredskap]. 8  Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

Prästerna i andra och tredje Mosebok var helt klädda i vitt linne. Linnet fick inte blandas med andra tyger “som framkallar svett”. Svett står för syndens konsekvens och andligt sett för människans självrättfärdighet och strävan att frälsa sig själv. Prestera, göra, kräva, sträva, kämpa…

”De heligas rättfärdighet” är Jesu rättfärdighet “som har givits henne”. Jesu liv i dig. Guds Ande i din ande. Så är vi andligt trolovade och förlovade med Jesus, brudgummen.

Vi läser en av dagens texter:
Matt 25:1  Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta [apantetis] brudgummen. 2  Fem av dem var oförståndiga [moros] och fem var förståndiga [phronimos].De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig.De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5  Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade [de slumrade till]. 6  Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7  Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8  De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. [(eller) grek. har slocknat] 9  De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. [”Gå och få olja på det enda rätta sättet”] 10  Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga [hetoimazo – redo, förberedda, färdiga, ett tillstånd av beredskap] gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11  Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12  Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. 13  Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

En liknelse får inte dras för långt. Den handlar inte om att hälften av alla kristna går förlorade och hälften blir frälsta. Det fanns enligt judisk tradition 10 lampor i ett brudtåg. Budskapet är att alltid vara redo för uppbrott. Vi ser tidens tecken men vi vet inte dag och stund när Jesus kommer tillbaka.

Att möta [apantetis] brudgummen – ordet betyder att gå någon till mötes som kommer.
Det beskrivs: ”En kung eller hög ämbetsman kom till en stad och man gick ut för att välkomna och möta honom”. Enligt judisk tradition kom brudgummen först till brudens föräldrahem och sen fördes bruden till brudgummens hem.

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. [Den rösten och basunen kommer att ljuda genom hela universum – den ska uppväcka alla frälsta som har dött i Kristus] 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [överlevt genom nöd och katastrof] ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta [apantetis] Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara [tillsammans med] (hos) Herren.

Vilka är jungfrurna och vilka är bruden?
Bruden är alla frälsta tillsammans – messianska judar och hednakristna från alla folkslag. ”Jungfru” kan uttrycka vårt personliga ansvar inför Gud, i förberedelsen att tillsammans bli bruden. Jungfrur här är var och en enskilt.

Upp 14:4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor [står för falska (orena) religioner här]. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än gå. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. 5  I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. [de är renade från sina synder i Jesu blod och har Andens vittnesbörd – ljuset, Guds närvaro [Jesus] i sitt inre. De bekänner Jesus som enda vägen till Fadern och de följer bara honom.]

1Joh 5:11  Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12  Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. [Den som inte har Guds Son saknar ljus och lever i mörker. Mörker står för synd, andlig död och den Ondes makt i världen, ”den här tidsålderns gud” (Satan)]. Bara Jesus kan befria och ge liv]

Ef 2:4  Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5  också när vi ännu var döda genom våra överträdelser [andligt döda], att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Joh 1:3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4  I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. [Jesus är Guds hela uppenbarelse /Gud uppenbarad för oss. Ljus står för nåd och sanning – och allt det som Gud är och gör]

Ibland beskrivs en församling som ”en jungfru”. Paulus skrev till församlingen i Korint:
2Kor 11:2  …Jag har trolovat er med en enda man [Jesus, brudgummen], för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. [Det är en förberedd församling och här i Korint fanns både frälsta hedningar (hednakristna) och judar]

Det finns nämligen de som vill dela upp Kristi kropp och säger att de frälsta judarna är bruden och vi andra är de utvalda eller jungfrur men det är fel. Gud handlar på ett speciellt sätt med Israel, sitt utvalda judiska folk, intill slutet men i tron på Jesus Kristus är vi ett.

Alla [frälsta] pånyttfödda är: Brudende utvaldajungfrurden universella församlingenKristi kropp – Guds byggnad – de heliga – Guds folk osv. Det finns många olika bilder som Gud ger för att beskriva innebörden i frälsningen.

Olja [olivolja] är en bild på den Helige Ande i Bibeln.
Hur köper man olja?
Luk 11:13  Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”
Priset är betalat på Golgata kors. Jesus har betalat allt för oss. Gud ger sin Ande till den som ber och som lyder honom (Apg 5:32). Alla som tillhör Jesus, får olja som underhåller ljuset – nytt bränsle. Jesus döper i Helig Ande.
Därför skriver Johannes:
1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner [eido] alla sanningen. 21  Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner [eido] den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.

Anden uppenbarar Jesus i ordet. Det finns ingen Guds uppenbarelse skilt från Guds ord. Det är livsviktigt idag när många krafter vill blanda religioner och därmed släcka ljuset.
Rom 10:17  Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.
Andens vittnesbörd kan aldrig skiljas från tron på Jesus eller från Bibeln. Anden påminner om Guds ord och Ordet är inspirerat av Guds Ande.

”Ge oss av er olja. Våra lampor har slocknat.”
Vi kan be för varandra men vi kan inte överföra tron eller Anden till varandra. Det finns falska lärare som tar betalt för att ”sälja smörjelse på flaska”. Så kan det gå när man är förblindad av girighet och högmod.

Oljan var bränslet för ljuset i tabernaklet och i templet och det fick aldrig slockna. Herren sa till Mose:
3Mos 24:2  Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen.
Getsemane låg på Oljeberget eller Olivberget och Getsemane betyder oljepress [“krossade oliver”] eller oljerik dal. Förebilden är tydlig.

Guds lampa [ljus] är Guds närvaro och hans vilja och plan – Anden & Ordet
2Sam 22:29  Ty du, HERRE, är min lampa, HERREN gör mitt mörker ljust.
Vi kan vittna: ”Jesus förlät mina synder. Han kom in i mitt liv och jag fick ljus.” Jesus sa: “Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12)
Ords 6:23  Ty budet är en lykta [oljelampa] och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.
”Gud bevarar oss och Guds ord leder oss på livets väg och tillrättavisar så att vi inte går vilse”.
Ps 119:105  Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
”Gud leder på sin viljas väg in i förberedda gärningar”.

Sakarja fick en syn och såg en ljusstake där oljan ständigt rann ner till lamporna.
Sak 4:5  Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6  Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, [1917 års bibelöversättning: Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske….] utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.
Orden kan översättas: inte genom styrka eller militärarméer, inte genom förmågor eller prestationer, effektivitet, duglighet, inte genom rikedom eller välstånd, tapperhet, mod, dristighet eller viljekraft – här faller all mänsklig strävan! – utan genom min Ande, säger Herren. Vad? Så skall Guds ord och löften uppfyllas och Guds rike fullbordas.

Fem oförståndiga [moros] jungfrur – ordet betyder dåraktig, bekymmerslös (sorglös och ytlig), tanklös och stängd.
Kanske påminner Jesus om Jesajas profetia?
Jes 32:9 Ni kvinnor som är så säkra, res er upp och hör min röst. Ni självsäkra döttrar, lyssna till mina ord. 10  När dagar lagts till år skall ni darra, ni som är så sorglösa, ty vinskörden uteblir, ingen fruktskörd kommer mer. 11  Bäva, ni som är så säkra, darra, ni som är så sorglösa, lägg av era kläder och blotta er, bär säcktyg runt era höfter! [Det är en uppmaning till omvändelse och sorg över synden och en livsstil som försvaras av den som inte vill förändras efter Guds vilja] 12  Slå er för bröstet, klaga över de vackra fälten, över de fruktbara vinstockarna, 13  över mitt folks åkrar, där törne och tistel skjuter upp, ja, över alla glädjens boningar i den yra staden. [Det här kan dras som parallell till en församling som står för ytlighet och underhållning, som saknar gudsfruktan och ödmjukhet].

Jesus sa om såningsmannen som sådde ordet:
Matt 13:22  Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt.
”Tistel och törne skjuter upp” – begäret efter pengar och rikedom försvaras och uppmuntras. De oförståndiga (dåraktiga) jungfrurna hade…
2Tim 3:5  …ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft… [de var religiösa]
Man bekänner sig som kristen och kanske går i kyrkan… men det är bara religion. Varför stannade de kvar med de andra? För gemenskapen? Sången och musiken..?
Matt 15:8  Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. [Andens vittnesbörd visar sig i en ny vilja, ett förnyat sinne och ett förändrat liv]

Jesus sa: ”Jag känner [eido] er inte”. Ordet betyder: ”Jag har ingen som helst personlig relation med er”. (Samma ord används av Johannes när han skriver “ni känner sanningen”)

  • Det går att lura människor och lura sig själv men det går aldrig att lura Gud.
  • Ingen kan leva på någon annans tro eller andliga liv.

Ords 13:9  De rättfärdigas ljus lyser klart, de ogudaktigas lampa slocknar.
Ords 24:20  Ty den som är ond har ingen framtid, de ogudaktigas lampa skall slockna.

Det här är människor som inte värdesätter Guds nåd och som egentligen föraktar Jesus och Guds ord. Man kanske sätter upp egna mått på ”godhet”. Men att lita på sig själv eller på världens visdom är dårskap inför Gud. Där Satans makt och mörkret råder kallas ofta det goda ont och det onda gott, ljus för mörker och mörker för ljus, sanning för lögn och lögn för sanning, frihet för slaveri och slaveri för frihet.

Rom 8:7  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8  De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. 9  Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. [saknar ljus och olja i lampan]

”Ett sken av gudsfruktan” beskriver också dem som använder Jesu namn för att få framgång och rikedom och makt – men som inte vill veta av Jesus själv och lära känna honom. Korsets väg föraktas och man har sin tillfredsställelse i världen, i det yttre.

Satan är som farligast när han gör sig lik en ljusets ängel: ”Ni kan ta ut allt här och nu. Ni ska inte lida – ni ska ha makt och auktoritet, ni ska vara rika och framgångsrika och starka i världen, störst bäst och vackrast… det ska synas att ni är välsignade”. Det var sådana tankar som hade kommit in i Korint genom falska apostlar.
Paulus visste hur listigt Satan kommer och han skrev till församlingen:
2Kor 11:3  Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. [dvs. hjärtats trohet och kärlek till brudgummen]

Gud kan ge och förseockså i överflöd. Men det andliga livet mäts aldrig i materiella värden och det kommer en dag för räkenskap.
Det kommer en dag när det är för sent och dörren är stängd.
(En av dagens texter)
Sef 3:11  På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12  Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn.13  Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. [samma ord som Johannes skriver om jungfrurna som vi läste tidigare. ”I deras mun har det inte funnits någon lögn” (Upp 14)] De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. [Det är tryggheten i Guds hand].
David skrev:
Ps 139:5  Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

Församlingen i Filadelfia var utåt sett liten och svag men oljan fanns. Andens vittnesbörd levde och de uppmuntras av Jesus själv för sin uthållighet och trohet.
Upp 3:10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur [genom] prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11  Jag kommer snart (snabbt, hastigt). Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. [(1917)
Uthållighet eller ståndaktighet – ordet är djupare än enbart att hålla ut. Det betyder att hoppfullt och med glädje stå fast, att ha tålamod också i svårigheter].

Vaka! [grek. gregoreuo]
1) Var vaksam! Var alert!
2) Var uppmärksam och försiktig så att du undviker faror!
3) Vakta på var du sätter fötterna!
Definition: ”Se upp så att inte någon nedbrytande katastrof plötsligt drabbar p g a slöhet och lättja”. Med andra ord: Var inte som oförståndiga jungfrur. Om man sammanfattar de bibelord där ordet ”vaka” används är det en uppmaning…

  • att leva i gemenskap och beroende av Herren i bön och med Bibelordet så att en plötslig förändring i omständigheter [en katastrof] inte rubbar tron eller får oss att falla av.
  • att vara beredd på nödsituationer och attacker från Satan
  • att inte låta en frestelse få oss att vika av från vägen
  • att vaka och leva nyktert – både andligt och fysiskt
  • ha ett tillstånd av beredskap

Vaka.., sa Jesus. Här är vi alla kallade att vara väktare.
Kol 4:2  Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

GT:s väktartjänst [hebr. tsapha /tsophim] betydde att vara alert, att vaka, att spana, att luta sig fram och iaktta.
Väktaren stod på stadsmuren eller på höga berg för att se klart och kunna bedöma situationen – både för att varna och att förvänta sig hjälp från Gud.
Det fanns förväntan hos väktaren (profeten) Mika:
Mika 7:7  Men jag, jag skall skåda [tsapha – spana, vakta, vänta, förvänta mig från…] efter HERREN, jag skall hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig. 8  Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är HERREN mitt ljus.
Satan gläds när vi misslyckas och faller men han ska inte få segra för vi går till Jesus. Vi lever i ljuset och om världen omkring oss är mörker så har vi ljus i våra hjärtan som ingen kan släcka.

Det finns en koppling mellan hebreiska tsapha /tsophim och grekiska sophos /sophia som betyder vis och vishet.
Vishet är att vaka och be, att vakta, att urskilja och att förstå situationen utifrån Guds ord. Vishet är också att förstå vart vägen leder.

De förståndiga jungfrurna var visa. De kände Jesus [de hade en personlig relation med honom] och förstod sitt beroende av den Helige Ande, att ha olja i lampan så att den inte slocknar.
Phronimos – förståndig, klok, känslig, eftertänksam, uppmärksam på någons (Guds) intresse, andligt klarsynt är fler betydelser på ordet.

Vi läser om Johannes döparen:
Joh 1:6  En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7  Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. 8  Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.
Jesus sa:
Joh 5:33  Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. 34  Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta. 35  Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus.
Johannes var ett sant vittne om Jesus, ljuset i hans liv. De religiösa ledarna hade ”ett sken av gudsfruktan” inför folket men de tog inte emot hans vittnesbörd: oförståndiga, dåraktiga. Folket förstod att Johannes var sänd av Gud. Johannes fysiska liv släcktes därför att han stod upp för Guds ords sanning men ingen kunde släcka hans inre liv och ljus.

Brudgummen dröjde och alla somnade /alla slumrade till…
I mina tonår på 70-talet kom en väckelsevåg och man talade ofta om den yttersta tiden och Jesu återkomst. ”Väckelse” betyder ju ”att vakna upp, att väckas”. Ibland var det kanske mer skrämselpredikningar än uppmuntran och förväntan men tidens allvar var också viktigt att förstå. Det är fortfarande många som inte vill höra om Jesu återkomst sen dess. ”Det skrämmer”, säger man.

Men det är dags att vakna nu, Guds folk! Dags att göra sig redo! Att ha beredskap! Oljan kan sina, kärleken kan kallna, ljuset slockna. Tiden är sen och till och med världens Domedagsklocka visar på någon minut före midnatt.

Om vi tror på Jesus och vet att vi tillhör honom då har vi olja i våra lampor. Vi kan leva i vaksamhet och förväntan och längtan utan fruktan:
Upp 22:17  Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!”
”…den som hör?” Om du lyssnar eller läser och inte är redo – gör dig redo för det himmelska Bröllopet! Kom, till Jesus!

Många av oss har levt i mörker och sovit djupt. Hos en del av oss var lampan som tändes en gång, väldigt nära att slockna. Men Gud väckte oss! Han släcker inte en tynande veke och han kommer att väcka många fler.
Gud hör bön!

1Petr 3:15  Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda [hetoimos – var redo, ha full beredskap (som bruden i Upp 19)] att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.
I beredskapen ing¨år att kunna ge svar. Med Andens hjälp kan vi det, för vi har vittnesbördet i våra hjärtan. Vi vill inte ha ”ett [yttre] sken av gudsfruktan”. Nej, vi ber om gudsfruktan och Andens ljus brinnande i våra hjärtan, redo att möta Jesus och redo för det himmelska bröllopet.
Amen!

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.