Äktenskapet ett förbund

Äktenskapet ett förbund

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2021-05-16

Lyssna HÄR
Fler Bibelstudier i text

Att vara grundad i Kristi kärlek/Guds kärlek (Ef 3), är också att vara grundad i Guds ord/Bibeln. Man kan inte vara grundad i Guds kärlek utan att vara grundad i Bibeln. Den som lever utanför och tvärtemot Guds ord och det Gud har sagt, lever inte i sanningen. Känslor kan förväxlas med Guds kärlek men Ordet överbevisar om synd.

Joh 14:23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord,.. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord...

Det jag tar upp i den här predikan är egna studier och erfarenheter i rådgivning och förbön. Jag har inte lyssnat på andra utan vill enbart utgå från Bibeln och det som står tydligt skrivet. Jag har därför inte heller lyssnat på den serie av pastor Ernest O´Neill om Äktenskap och skilsmässa, som Janne har lagt ut länkar till – men jag vill rekommendera att lyssna på dem. Janne har uttryckt att ”O´Neill säger precis som du brukar säga om äktenskap och skilsmässa”. Det märkliga var att Janne hittade O´Neills serie strax efter att jag hade börjat förberedelsen för undervisningen om äktenskapet.  

Gud leder eller talar aldrig emot eller utanför sitt eget ord. Det kan vi börja med att konstatera, eftersom det är en orubblig sanning. Vi får alltid be den helige Ande om en rätt förståelse av bibelordet. En grundregel är den välkända”Låt skrift förklara skrift” och ”Summan (helheten) av ditt ord är sanning”. Bibelord som är svårförståeliga måste läsas i sitt sammanhang, med dåtidens innebörd, förståelse och tillämpning i nutid. Det ska också jämföras med alla andra bibelord, som rör det aktuella ämnet. Det som står tydligt och klart får vi inte ändra på, varken lägga till eller ta bort något.

1Kor 4:6  Bröder (och systrar eller ”trossyskon”), detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger…

5Mos 4:1  Och nu Israel, lyssna till de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa, så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land som HERREN, era fäders Gud, vill ge er.
[det gäller också som förebild för det himmelska landet och den eviga arvslotten] Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.

Upp 22:18  För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19  Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Äktenskapet ett förbund

Äktenskapet är ett förbund där man ger varandra löften: ”…tills döden skiljer oss åt”. Äktenskapet är instiftat av Gud och gäller enligt lagen, oavsett om man är kristen eller inte. Det är ämnat att vara livslångt och det gäller enbart mellan en man och en kvinna. Något annat finns inte i Bibeln och är inte tillåtet av himlens Gud. Gud tillät månggifte under lagens tid (vi läser om Abraham, Jakob, David, Salomo m fl) men det var inte Guds egentliga vilja eller tanke och det gäller inte i det Nya förbundet, i Kristus. Samboförhållande har ingen biblisk grund och är därmed inte Guds vilja. Den som väljer ett annat sätt att leva än vad Bibeln säger, kan inte räkna med Guds välsignelse.

1Mos 1:27  Och Gud skapade människan till (till, i) sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Gud har skapat allt i fullkomlig kärlek och han vet hur allt i detalj är ämnat att vara. Synden har förstört och påverkar allt men i Jesus Kristus/Messias upprättas allt som det var tänkt. Det börjar redan här i livet, trots våra brister. Det fullbordas när Jesus kommer tillbaka och alla som tillhör honom förvandlas. Överlåtelsen visar sig i att vi vill följa Jesus och lyda honom. Med Guds kraft i den helige Ande är det möjligt. Frukten är rättfärdighet, frid och glädje. (Rom 14:17, Hebr 12:11).

Fil 2:13  Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Bibeln talar om att Gud sluter förbund. När Gud slöt förbund med israeliterna på Sinai berg börjar bilden av ett äktenskap ta form. Budorden kan liknas vid ett äktenskapskontrakt.

Obesvarad kärlek och otrohet

När Gud långt senare prisgav Nordriket Israel till Assyrien, beskriver Gud att han gav ett skilsmässobrev till Israel. Orsaken var otrohet. Sydriket Juda lät sig inte skrämmas av avguderiets konsekvenser i Nordriket, trots alla varningar genom Guds profeter. Det var babyloniska avgudar som de tillbad i Juda och de fick därmed som de ville. Utlämnade helt till sina avgudar, förlorade de Guds beskydd och konsekvensen av den otroheten blev lika uppenbar som tidigare för Nordriket. Den ledde Juda in i Babyloniens fångenskap, bortförande och slaveri, för många misshandel och död. Förebilden är glasklar.

Jer 3:6  I kung Josias tid sade HERREN till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. 7  Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta. Men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det. 8  Och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. 9  Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. [de tillbad det skapade istället för Skaparen (Rom 1)]
…13  Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från HERREN, din Gud, och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger HERREN. 14  Vänd om, ni avfälliga barn, säger HERREN, ty jag är er rätte herre och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion.

Gud ville inget hellre än att föra folket tillbaka till sitt rätta land och tillbaka in i gemenskap med sig själv. Han älskade sitt folk och bevisade det men hans kärlek var inte besvarad.

Trohet i förbundet

Gud stod kvar i förbundet för han sviker aldrig sitt ord och sina löften men han måste i det här läget skilja sig från sitt otrogna folk. 2Tim 2:13: Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Gud var hela tiden villig att förlåta och ta dem tillbaka, om de bara ville ödmjuka sig och vända om. Därför har Gud heller aldrig bytt ut sitt egendomsfolk, det judiska folket. Idag beror relationen på om de vill gå in i det Nya förbundet, genom tron på Jesus Messias och det valet är frivilligt. Kärlekens gensvar måste vara frivilligt. Det var endast en del av folket som gjorde det på NT:s tid och gudsfolket skulle inte bara omfatta det judiska folket. Genom sina profeter talade Gud många gånger om att hans folk skulle komma från alla jordens folk och stammar. Evangeliet måste ut överallt.

1Krön 16:23  Sjung till HERRENS ära alla länder! Kungör hans frälsning från dag till dag! 24  Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under!

Ps 117:1  Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom, alla folk!

Gal 3:7  Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. 8  Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade.
[dvs. i Kristus]

Kristi brud

I Kristus Jesus är alla troende tillsammans Kristi brud (Rom 11, Ef 3:6) eftersom vi har samma tro och samma liv som apostlarna och alla frälsta/pånyttfödda judar i den första nytestamentliga församlingen (Apg 2). Det är en självklarhet för alla sanna kristna. Naturligtvis omfattar bruden också alla rättfärdiga i det Gamla förbundet, med en tro som Abraham. Bilden av ett äktenskap står kvar. Brudgummen har gett sitt liv för sin brud. Guds fullkomliga kärlek är bevisad.

Rom 5:8  Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9  När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen [grek. orge betyder den eviga vreden/den eviga domen – inte vedermödan (grek. thlipsis)].

Hebr 9:15  Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som var kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet.

Bröllopet

När Brudgummen kommer tillbaka är det till Jerusalem i Israel (där han for upp till himlen). Dit skall han samla och möta sin brud – alla frälsta – som älskat och älskar hans tillkommelse (Matt 24, 2Tim 4:8, 1Kor 15:22-23). Det himmelska bröllopet ska firas, tidernas största fest. Det sker efter att den antikristna orena “bruden” – skökan Babylon (ockult religionsblandning) är dömd (Upp 18-19).

Upp 19:7  Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. (Bruden är trogen Jesus och bekänner honom som den enda vägen till Gud och världens Frälsare).

Profeten Hosea

Israel och Juda – det judiska folket – stod i centrum och var ämnat att vara ett exempel som vittnade om att Israels Gud är den ende sanne Guden. Istället blev de periodvis varnande exempel på otrohetens och äktenskapsbrottets konsekvenser.

Hosea bok handlar om äktenskapet. Profeten Hosea fick på Herrens befallning gifta sig med en otrogen kvinna som hette Gomer. Namnet betyder att avsluta eller fullborda. Hoseas äktenskap med Gomer var en symbol för det som då pågick i Israel och Juda. Hon var en trolös kvinna som sprang efter andra män.

Hosea älskade sin hustru och gav henne all sin kärlek, liksom Gud älskade sitt folk och hade välsignat dem med goda gåvor i överflöd. Synden förmörkade deras sinnen så att de inte förstod att allt det goda kom från Herren. De hyllade istället de ockulta avgudarna (onda andar). När Gud tog bort sin välsignelse, blev ”hon” naken och fattig. Guds syfte var hela tiden att folket skulle lämna sin otrohet med baalerna (avgudarna) och återvända till ”sin rätte man”. Profetian beskriver Guds nåd och frälsning genom Jesu försoning och villighet till fullständig förlåtelse gentemot sitt ”trolovade folk”.

Hos 2:14  Därför skall jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. 15  Sedan skall jag ge henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal [synd,  misslyckande och död, (Jos 7)] till en hoppets port [profetian pekar framåt: korsets budskap om Jesu förlåtelse, frälsning och evigt liv]. Där skall hon sjunga som i sin ungdoms dagar, som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. [befriade från Egyptens slaveri står för befrielse från syndens slaveri]

Olycklig kärlek

När Hosea inte såg någon utväg utan valde att lämna sin hustru, uppmanade Gud honom att ta henne tillbaka. Han måste köpa tillbaka Gomer som en slav. På samma sätt skulle Gud ta tillbaka sitt trolösa folk.

Hos 3:1  HERREN sade till mig: “Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, HERREN, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor.” (avgudadyrkan) 2  Och jag köpte henne åt mig och gav för henne femton siklar silver och en homer och en letek korn.

Femton siklar silver var hälften av priset på en slav (2Mos 21:32). En homer var hälften av priset för mat till en slav. Grundtextens ord beskriver mat till djur. Förnedringen var total.

Otrohetens och syndens mörka konsekvenser beskrivs i flera kapitel. Både människor, djur och natur led stor nöd. Hosea bok beskriver folkets trolöshet och Herrens trofasthet och kärlek.

Hos 11:7  Mitt folk är benäget till otrohet mot mig, och hur mycket man än kallar dem till den som är därovan, upphöjer ändå ingen honom. 8  Hur skall jag kunna överge dig, Efraim? Skall jag lämna dig, Israel? Hur skall jag kunna göra med dig som med Adma och låta det gå dig som Sebojim? [dessa platser ödelades tillsammans med Sodom och Gomorra]  Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. 9  Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede, jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag ibland er, och med vrede vill jag ej komma.
14:2  Vänd om, Israel, till HERREN, din Gud, ty genom din missgärning har du kommit på fall. 3 Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: “Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.

Hosea fick profetera Guds löften till sitt folk, sin trolovade. Profetiorna är fullbordade i Jesus Kristus/Messias.

Hos 2:19  Jag skall trolova dig med mig för evig tid, ja, jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. 20  Jag skall trolova dig med mig i trohet, och du skall så känna HERREN.

Skilsmässa

Den enda orsaken som Bibeln ger för skilsmässa är otrohet/otukt. Förebilden ser vi i Guds förhållande till Israel. Den som väljer att skiljas för någon annan orsak, uppmanas att leva ensam (singel) eller återförenas med sin hustru/man. Naturligtvis ska ingen behöva leva under fysisk misshandel eller medveten psykisk misshandel i ett äktenskap. Först och främst bör man i sådana fall fly därifrån och söka hjälp. En separation är nödvändig.

Matt 19:3  Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: “Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning?” 4  Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna 5  och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? 6  Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” 7  De sade till honom: “Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne?” 8  Han svarade: “Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. 9  Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt [porneia] och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.”

Mose hade aldrig befallt någon att skiljas, som fariseerna påstod. Mose hade tillåtit skilsmässa. Det grekiska ordet för otukt är [porneia] som betyder otrohet, hor, sexuell synd (äktenskapsbrott eller incest) och avgudadyrkan. Vi har också ordet porr därifrån.

1Kor 6:18  Fly bort från otukten [porneia]! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.

Hebr 13:4  Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

I Bergspredikan säger Jesus:
Matt 5:27  Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 28  Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

Jesus vill rena våra hjärtan och sätta oss fria. Hans ord avslöjar var problemet är. Vem av oss kan säga att vi aldrig har haft orena tankar? I vår syndanatur har vi kanske brutit mot alla Guds bud i tankarna men när vi bekänner, får vi förlåtelse och rening i Jesu blod.

1Joh 1:9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Det är inte helt ovanligt att kristna försvarar sin skilsmässa med att ”Vårt äktenskap var inte sammanfogat av Gud, därför har vi rätt att skiljas”. Det påståendet har ingen biblisk grund. Då skulle man kunna gifta sig och skilja sig hur många gånger som helst och hur som helst, av den orsaken. Ett sådant resonemanget sätter Guds ord ur kraft och likt fariséerna upphäver man Guds bud och sätter människans ord högre.

Jesus sa:
Mark 7:8  Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Är Gud mäktig att förändra ett äktenskap?
Kan Gud förnya kärleken i ett äktenskap?
Kan Gud hela ett trasigt äktenskap?
Svaren är ja.
Är Guds arm för kort för att hjälpa? (Jes 50:2)
Svaret är nej.

Kärleken kan förnyas

Guds profet Jeremia fick å Guds vägnar påminna Israels folk om den första kärleken – tiden när de levde i och av Guds kärlek – och följde Herren var helst han ledde dem. Guds viljas väg ledde genom den torra öknen för att komma till ”det förlovade landet”. Gud ville väcka och tända kärleken på nytt i deras hjärtan. Det kan vara en bra början i äktenskapsrådgivning, att påminna parterna om tiden då de älskade varandra.

Jer 2:1  HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2  Gå och predika för Jerusalem. Säg: Så säger HERREN: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår.

Johannes fick skriva brevet till församlingen i Efesus, som hade förlorat den första kärleken. Det är ingen tvekan om att Gud vill och är mäktig att förnya kärleken också i ett äktenskap mellan man och kvinna.

Upp 2:3  Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4  Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5  Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar…

När bara den ena parten är kristen

Paulus tar upp ett exempel med ett gift par som inte är kristna. Kvinnan blir frälst men inte mannen. Har hon rätt att skilja sig? Nej, inte ens då har hon rätt att skilja sig (om man skulle försöka leta efter en orsak till skilsmässa). Om den ofrälste mannen inte längre vill leva med henne, får hon däremot inte vägra honom skilsmässa. Hon får inte tvinga honom att vara kvar men som frälst har hon inte rätt att begära skilsmässa av någon annan orsak än att hennes man är skyldig till otrohet/otukt. Detsamma gäller naturligtvis i omvänd situation, om mannen blir frälst men inte kvinnan. Paulus skriver att det är hans egna ord men det har ändå sin grund i Guds bud. Texten läser vi här:

1Kor 7:10  De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – 11  skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. 12  Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. 13  Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. 14  Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga. 15  Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. 16  Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? [Att tvinga den andra parten kvar i äktenskapet är inte rätt, för det finns ingen garanti att den andre ska bli frälst] 17  Bara det vet vi, att var och en skall leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar.

Det är intressant att läsa hela kapitlet som visar fullständig jämställdhet i äktenskapet. Allt som Paulus nämner gäller exakt lika för mannen gentemot kvinnan och kvinnan gentemot mannen. Detsamma gäller Jesu undervisning (Mark 10:11-12). Felaktiga läror har gjort gällande att mannen bestämmer och alltid har sista ordet. Problemet är att man då egentligen predikar ett falskt evangelium som bygger på lag istället för nåd, makt istället för tjänande, självupphöjelse istället för ödmjukhet, själviskhet istället för utgivande kärlek. Sådant brukar genomsyra hela teologin och det har skadat många, inte minst har kvinnor blivit förtryckta ”i Guds namn”. Följden är olyckliga äktenskap.

Bilden av äktenskapet som den helige Ande ger genom Paulus brev beskriver Guds vilja: utgivande kärlek från båda parter och Guds fostran till ödmjukhet och samarbete. Det ger inget utrymme för maktbegär eller skadlig dominans från någon sida. Paulus inleder med orden:

Ef 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.

Exemplet som Paulus tar upp kan vi också överföra på en person som har avfallit från tron, gift sig utan att be om Guds ledning och nu vänt om och överlåtit sitt liv till Jesus. Det är den icke-kristne som avgör hur fortsättningen ska bli. Den som skiljer sig för att ”mannen (eller kvinnan) inte är tillräckligt andlig”, handlar emot Guds vilja och begår därmed en synd. Det är inte helt ovanligt i överandliga sammanhang men det strider emot Guds ord. Det brukar snart visa sig hur ”andlig” den personen själv är, som skiljer sig av den orsaken.

Omgifte

Paulus tar äktenskapet som bild när han förklarar lag och nåd.
Rom 7:2  Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. 3  Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru.
Jesus sa:
Mark 10:9  Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.” 10  När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. 11  Han svarade dem: “Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne. 12  Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.”

Här finns det olika uppfattningar som har lett till att en del menar att den som är skild (blivit övergiven av sin man som har ingått ett annat äktenskap) inte har rätt att gifta om sig, för då begår hon äktenskapsbrott. Jag tror att den som är oskyldig, har rätt att gifta om sig eftersom äktenskapet i det här fallet redan är brutet och grunden har rivits upp, av den andra parten. Den som är trogen men blir sviken och därför är skild, har inte begått äktenskapsbrott. Men att söka Guds personliga vilja är alltid avgörande.

I vers 12 gör Jesus precis som i alla andra verser som gäller äktenskapet: han visar att detsamma gäller för mannen gentemot kvinnan som för kvinnan gentemot mannen.

Alltså:
Om mannen skiljer sig och gifter sig med en annan kvinna, begår han äktenskapsbrott. (vers 11)
Om kvinnan skiljer sig och gifter sig med en annan man, begår hon äktenskapsbrott. (vers 12)

Detsamma borde gälla här, där Jesus sa:
Luk 16:18  Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

  1. Mannen som skiljer sig och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott.
  2. Kvinnan som skiljer sig och gifter sig med en annan man begår äktenskapsbrott – och även hennes nye man begår äktenskapsbrott när han gifter sig med henne (detsamma gäller omvänt kvinnan i det första exemplet).

På den tiden var det vanligt att mannen var den som tog ut skilsmässa när det passade honom och det var relativt lätt att skiljas. Jesus riktade sig därför främst till männen och talade om vad som gäller i Guds rike. Även de manliga lärjungarnas syn på äktenskapet är avslöjande. Egen “vinst” stod i centrum.

Matt 19:10  Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig.” 11  Han svarade dem: “Inte alla förstår det ordet utan endast de som har fått den gåvan. 12  Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.”

I liberalteologins spår kan lydnad till Guds bud kallas ”lagiskhet” men då har man inte förstått eller lärt känna Jesus och hans ord. Vi som är pånyttfödda kristna vet att Gud är god och han vill och vet vårt bästa. Det Gud säger är sant, rätt och fullkomligt gott. Om vi väljer att handla eller leva på annat sätt än det Gud vill, får det konsekvenser och det gör i värsta fall Gud till en lögnare. Det är naturligtvis en allvarlig synd. Vi har inte heller rätt att ändra eller vrida Ordet för att passa våra begär och egna viljor. Det är laglöshet. Där så sker har man inte gått korsets väg i överlåtelse till Jesus och man kommer aldrig att förstå Guds väg och vilja om man inte ödmjukar sig och vänder om. Som jag skrev i en Fundering: Man kommer aldrig rätt på fel väg. För att komma rätt måste man vända om.

Det händer något i andevärlden när man börjar ta lätt på gudsfruktan och Guds helighet. Man släpper in en främmande ande. Jag minns för många år sedan att det berättades om en frikyrkoförsamling där den ena skilsmässan avlöste den andra bland medlemmarna. Två par till och med skiljdes och ”bytte partner” i omgifte. Det är som att synden smittar, när någon börjar kompromissa: ”om de kunde skiljas, kan vi också”. Mänskliga och ogudaktiga bud ersätter Guds bud när en oren ande släpps in och får övertaget om människor. Satan vinner segrar när på han på det sättet attackerar och lyckas rasera äktenskapen.

Vad gäller för den nyfrälste?

Den som har ett eller flera äktenskap och skilsmässor bakom sig när han (hon) blir frälst, får full förlåtelse och får börja om. Han/hon är en ny skapelse i Kristus. Här gäller samma som Paulus skriver om i 1 Kor 7. Den som är ogift ska be om Guds ledning och vilja för sitt liv och sin framtid. Den som är gift ska låta den andra (icke-kristne) parten avgöra fortsättningen.

2Kor 5:17  Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Jag vågar inte gå emot det som står i Bibeln. Det är inte utan motstånd men jag har aldrig behövt ångra att stå fast i samtal och rådgivning. Guds ord har alltid segrat. Motståndet som uppstår brukar vara kampen mellan köttet (det mänskliga begäret) och Guds Ande (Gal 5:17). Det är min fasta övertygelsen att Gud alltid har hjälp att ge. Där de största problemen finns, där vinns de största segrarna i Jesus Kristus, för Guds rike. Det kristna äktenskapet är ämnat att förhärliga Jesus, genom att han får leda och verka.

Jag tror att en ganska vanlig brist vid skilsmässa – där ingen otrohet har begåtts – är att man inte har överlåtit sitt liv helt åt Jesus och underordnat sig Guds vilja. Då har man inte heller varit bedjande och satt sin förtröstan på Gud, i lydnad till honom. För det handlar om bön, uthållig bön.

Skilsmässa och omgifte

Hur gör man då om man enligt Guds ord har begått äktenskapsbrott som kristen, genom skilsmässa och omgifte, emot Guds bud och vilja? Man lever utanför Guds ords gränser och saknar Guds välsignelse över sitt nya äktenskap. Ska man skiljas igen? Nej, det tror jag inte – om inte Gud talar personligt om det. Man kan inte backa eller göra sitt val ogjort. Det som måste göras, är att ödmjuka sig inför Jesus/Gud och bekänna att man har brutit hans bud. Det finns förlåtelse och jag är övertygad om att Herren utifrån hjärtats omvändelse, ånger och uppriktighet vill leda och verka från den stunden i det nya äktenskapet. Jag har svårt att se att man är lämpad för andligt ledarskap utifrån de krav som räknas upp i NT:s brev, men jag tror inte att något hindrar att man sedan kan tjäna Gud med sina liv.

Jesus vill skydda oss från felaktiga val. Att bryta Guds bud får konsekvenser. Det finns full förlåtelse men det måste föregås av omvändelse och bekännelse. Den som inte gör upp inför Gud, tenderar att påverka och råda andra till skilsmässa och därmed äktenskapsbrott på samma sätt, som man själv har gjort sig skyldig till. Andra områden i livet kommer utan tvekan också att påverkas negativt.

Att ingå äktenskap trots varningar

Vi känner till flera par som ingick äktenskap trots att Gud gav profetiska varningar i förväg, att valet var fel. Det kommer inte att gå bra. I ett sådant äktenskap föll mannen tillbaka i missbruk och var otrogen. En annan man hade inte varit ärlig om sin situation och var senare också otrogen… dessa båda äktenskap slutade med skilsmässa. När det finns barn i familjen, kan det leda till jobbiga tvivel, frågor och skuldkänslor för den som är kristen. Jag tror att barnen i alla situationer är Guds gåvor (Ps 127:3). Här visar Gud sin gränslösa kärlek. Trots ett fel val och misslyckande, blir barnen en välsignelse och en tröst. Tvivla aldrig på att barnen är Guds gåva!

Jag vill nämna några anonyma exempel som beskriver hur Gud leder i harmoni med sitt eget ord.

Exempel 1
En kristen kvinna levde med sin man, som hade fallit tillbaka i alkoholism. Hon var förtvivlad och bad Gud om hjälp. Hon ville lyda Guds ord och kunde därför inte skilja sig, för mannen var inte otrogen och hon ville inte heller tvinga fram en skilsmässa. Bönesvaret kom genom att mannen en dag begärde skilsmässa. Han ämnade inte sluta med sitt missbruk men kände press på sig, som han ville slippa. Kvinnan blev fri. Hon hade ingen tanke på att gifta om sig och gjorde det inte heller.

Exempel 2
En kvinna levde i ett jobbigt äktenskap och var förtvivlad. Mannen bekände sig som kristen men det fanns stora brister i hans liv som inte stämde överens med hans bekännelse. Vi hade en hel del samtal och hon började fundera på skilsmässa. Jag måste säga det Bibeln säger, att jag kan inte se att du har rätt att skilja dig i dagsläget. Istället uppmanade jag henne att fortsätta be till Herren om en lösning och jag lovade att vara med i bön.

En tid senare ringde hon och berättade att hon fått klart för sig att mannen var otrogen. Han hade erkänt ett förhållande med en annan kvinna och han ämnade inte avsluta det (!). Jag sa till henne: Nu har du rätt enligt Guds ord att begära skilsmässa, om du väljer att göra det.

När hon ringde och berättade att hon hade valt skilsmässa sa hon: Elvor, du var den enda av mina vänner som stod fast vid Guds ord. Tack! Nu vet jag att jag inte gör något emot Guds vilja och jag uppskattar verkligen ditt råd och din fasthet i Guds ord.

Exempel 3
Ett kristet par hade en del problem i sin relation. Kvinnan startade en kontakt med en icke-troende man. De beslutade att träffas och började en relation. Vi hade sporadisk kontakt och jag varnade henne gång på gång men för döva öron. Hon försvarade sin synd och försökte övertyga mig om att mannen som hon var otrogen med, var nära att bli kristen. Så blev det inte. Förhållandet tog slut och det hela slutade i skilsmässa med mannen som hon var gift med, trots att han var beredd att förlåta och börja om. Vi fortsatte att be för dem.

Efter ett par år kom ett meddelande. Kvinnan hade vänt om och gjort upp med sin synd. Det var fantastiskt att höra för hon visste hela tiden vad Bibeln säger. Hon hade återförenats med sin man och de hade gift om sig. Idag lever de för Gud tillsammans. Så helt förlåter Gud…

Det kan vara en lång och svår väg att finna varandra igen men med Guds nåd och kärlek är det fullt möjligt. Själavårdssamtal och förbön kan också vara en viktig del i den processen.

Exempel 4
Det var ett kristet par, där kvinnan började umgås med tanken på skilsmässa. Orsaken var obefogad eftersom hon hade en fin man på alla sätt. Inga varningar hjälpte för tanken hade redan slagit rot i hennes sinne. Hon ”gödde” de tankarna mer och mer, skilde sig och träffade snart en ny man som hon gifte sig med. Äktenskapet har kantats av problem.

Exempel 5
En kvinna berättade om sitt äktenskap där mannen hade fastnat i överandlighet och falska profetior. Det hela ledde till att han blev psykiskt knäckt och kvinnan fick ta hand om hemmet, barnen och försörjningen. Många runt henne uppmanade henne att ta ut skilsmässa. Kvinnan ville lyda Guds ord och valde att stanna kvar i äktenskapet. De lever sedan länge i en bra relation. Kvinnan har fått full upprättelse och tjänar Gud i en församling, till stor välsignelse.

Det finns olika och ibland speciella situationer.
Ett exempel är de två ungdomarna som ”profeterades ihop”. Det är inte lätt när man är ung, saknar erfarenhet och blir vilseledd. De två gifte sig i tron att profetian var från Gud men det fungerade inte, hur de än försökte. De var goda vänner men inget annat. I förtvivlan vände de sig till en pastor i själavårdssamtal. När pastorn hört deras berättelse och förstod att de hade byggt på en falsk profetia men i ödmjukhet trodde att de lydde Gud, förklarade han äktenskapet som upphävt. Jag tror att han gjorde rätt i den situationen. (Jag säger detta med reservation. Det får aldrig någonsin göras till en regel och jag känner själv en viss tveksamhet).

Det kristna äktenskapet

Relationer är inte lätt. Det krävs bådas vilja om ett äktenskap ska fungera. Om inte alla, så går de allra flesta äktenskap igenom kriser. Janne och jag har sagt ibland, att det är tveksamt om vi hade klarat de första åren, om vi inte varit kristna och haft Jesus. Det vi visste, var att han hade fört oss samman och därför var det en självklarhet att alltid förtrösta på Guds hjälp i allt. Gud är trofast!

Vår strävan och inställning bör alltid vara trohet till varandra och att bevara äktenskapet. Vi får gå till Jesus med allt. Vi får säga precis som det är och hur vi upplever vår situation. Att få vila på Guds fasta grundval, att ha Jesus och den helige Ande i relationen, är en fantastisk nåd och den bästa förutsättningen för ett äktenskap.

Det kan behövas hjälp genom äktenskapsrådgivning, själavård med biblisk undervisning och förbön från troende vänner som man litar på. Ibland kan en tillfällig separation vara nödvändig men det bör ske med målet att återförenas igen.

Bibelns budskap gäller det kristna äktenskapet. Vi kan inte förvänta oss att icke-kristna ska leva så, när de inte är öppna för Guds hjälp och ledning men vi kan alltid ge råd utifrån bibelordet. När det gäller kristna medmänniskor, vågar jag personligen aldrig ge andra råd än de jag ser i Bibeln. Guds välsignelse över våra liv är det värdefullaste av allt.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.