Ändens tid (Del 2)

Ändens tid (Del 1)
Det här är en del av min undervisning från Temadagar om Ändens tid med bilder som hör till. Vi hade den första år 2008. Det här är från Trunnagården år 2011 och det är lika aktuellt idag.
Vi tar upp olika bitar om Ändens tid. När det gäller Irving Baxters tolkning var vi överens direkt om att det kan stämma. För övrigt studerar vi alltid Bibeln var och en för sig men ofta kommer vi fram till samma uppfattning ändå.
/Elvor Ohlin

Djävulen, den gamle ormen, som han kallas i Uppenbarelseboken, har alltid velat ta Jesu plats i församlingen, Sion. Det är viktigt att vi är medvetna om det. De flesta teologer menar att de här verserna i Jesaja bok, beskriver Satan och hans fall. Vi ser också att det stämmer med helheten i Bibeln.

Jes 14:13  Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14  Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ 15  Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven.

Sion är (andligt) namnet för Guds folk, Guds församling. Bokstavligt ligger berget i Jerusalem. Fadern säger om Jesus:
Ps 2:6  “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.”

Satan försöker locka Guds folk utanför förbundet.
Djävulen kommer inte åt den som är i Guds förbund (GT + NT). Jesus har slutit förbundet i vårt ställe med Fadern. Alla som är i honom [i Kristus], kan djävulen inte komma åt. Det vet vi också från GT. Israels folk hade beskydd när de gick med Gud. Det gäller oss likadant.

Det Satan gör är att försöka locka Guds folk utanför förbundet. Att gå utanför Guds ords gränser och det Gud har förbjudit. Likadant med oss, att han försöker locka oss utanför förbundet (beskyddet). Han försöker naturligtvis locka genom våra svagheter, där vi är svaga, där han vet att han kan fresta oss. Lägg märke till att villoläror (lögnläror, falska läror) alltid bygger på begär. Tänk på hur ofta det står när du läser i NT. Våra begär efter att få en position, att bli något (speciellt), begär efter att bli känd, begär efter att bli rik, begär efter succé. Begär av själviska ambitioner som lockar och det tillfredsställer alltid någonting i vår syndanatur, köttet.

Det är därför så viktigt med överlåtelsen till Jesus Kristus helt och fullt.
Vi läser:
Rom 1:22  De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23  De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24  Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25  De bytte ut Guds sanning mot lögnen (lägg märke till i [Rom 1] att det börjar med en liten kompromiss /lockelse och är som trappa utför, nedåt) och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

1Tim 6:10  Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. (läror som har med pengar att göra finns det gott om)

Vad ska vi då göra i allt detta? Jo, samma som Paulus skrev till Timoteus.
2Tim 4:1  Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2  predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4  De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
Det är också vårt uppdrag. Predika ordet /vittna, läs ordet. Stå upp i tid och otid – när det är bekvämt eller obekvämt, ledda av den helige Ande. Det betyder inte att vi ska uppföra oss hur som helst, det förstår vi. Men vi ska stå fast för Guds ord. Det är det som håller genom allt. (Myter kan stå för ”att lära hemligheter och mysterier” utanför Guds ord, i andra religioner).

En rörelse som kanske har påverkat mest i kristenheten, trots att många kristna inte ens vet vad det är. Det har pågått många år nu och vi ser mer och mer av det: Emerging /Emergent Church (den framväxande kyrkan).

Vi ska se hur den här rörelsen började med en liten anpassning och vart det leder till. Det märkliga är att man måste ta efter i Sverige, trots att det har pågått länge i USA och man kan se var det leder. Det är bara att fråga var de är idag? Vad leder det till? En vandring bort från korset!

Emerging Church (EC) [Den framväxande kyrkan]:

 • Vi ändrar inte budskapet, bara formerna
 • Vi måste vara sökarvänliga och inkluderande – vi kan inte skrämma bort människor med synd, skuld och dom – vi måste anpassa språket – och människan är egentligen god (om man skrapar på ytan)
 • Ett nytt evangelium – människor vill ha upplevelser, inte lära
 • Profetior (det profetiska ordet) är inte vår angelägenhet
 • Guds rike kommer genom de kristna i den eukaristiska (katolska) nattvarden och ska utbredas över hela jorden
 • ”Gud är i allt, vi kan bara inte se det” (säger en del EC-pastorer)
 • Frasen Jesu andra tillkommelse finns inte i Bibeln. Doktrinen som frasen hänvisar till förtjänar nytänkande (omdefinition)… den är inte bara ignorant och fel, utan en farlig och omoralisk lära
 • Jesu död var ingen ställföreträdande död (man förnekar därmed Jesus och försoningen)

Jag vill citera Roger Oakland i boken Faith Undone. Han har rest över hela världen och varnat för den här rörelsen.
Det är ironiskt att Emerging Church som talar så mycket om att hjälpa fattiga och sjuka och att ta bort alla världsproblem, inte alls visar vägen till Jesus och till hans kropp. Istället förkastar de försoningen och går armkrok med Katolska Kyrkan. De lär rättfärdighet genom gärningar och inte genom tro. Och deras budskap är mysticism och målet att nå ” ett högre medvetande” och på det sättet drivs de förlorade ännu längre bort från det enda som har makt att frälsa dem. De leder inte människor till en personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus och förklarar inte vem han är”.

Vem vill man behaga med denna anpassning? Människor eller Gud?

EC handlar om en omvänd reformation tillbaka till RKK, där man tar emot “den eukaristiske Jesus” (en annan jesus), för att nå en ekumenisk enhet och kunna bygga Guds rike, som är en maktfullkomlig kyrka här på jorden (återkommer till det).

Vanliga termer i EC:

 • Den nya andligheten
 • Paradigmskifte (nytt tänkesätt)
 • Den Nya reformationen (tillbaka till RKK)
 • (Ny)Apostoliska reformationen (NAR)
 • Ett nytt evangelium

Det här borde få alla varningssignaler att ringa för oss.
Man hade en Pingstkarismatisk konferens 2010, Empowered 21 Trosrörelsen och Pingströrelsen. (Janne och jag var med i pingströrelsen). Man talade där om ”Många strömmar som kommer samman till en flod och kommer att översvämma allt”. Det skrämmande när jag läste detta och stirrar på orden, var att jag på hösten 2009 fick tre profetiska drömmar. En av drömmarna innehöll exakt det som de talar om – men det var inte Guds strömmar. Det var inte den helige Andes flöden, utan det motsatta. Jag blev skakad när jag läste det här.

Några av “strömmarna” som förs in är..

 • Företagstänk(ande) /företagsstruktur
 • Framgångsteologi
 • Church Growth Movement (Kyrkotillväxt-rörelsen)
  Det handlar om metoder för att få kyrkotillväxt.
 • Cellkyrkostrukturen G12, pyramid, Påvedöme

Jag läste en vers för ett tag sedan, som beskriver det här väldigt bra.
Pred 5:7 Om du ser att den fattige förtrycks och att rätt och rättfärdighet i landet kränks, så bli inte förvånad över detta, ty hög vakar över hög och andra höga över dem båda.

Kommer ni ihåg den första bilden med Kunskapens träd, jämfört med Livets träd, där människor är på samma nivå. Vid Livets träd finns ingen hierarki. Pyramiden däremot och maktanspråk, kom som en konsekvens av synden och som har genomsyrat hela världen. För att påverka tusentals kyrkor har man ett program som man säger fungerar som en katalysator. En cellstruktur som en pyramid. Jag vill tillägga att det är perfekt för alla maktmänniskor. Om man inte är det innan, riskerar man lätt att bli det. Det handlar om kontroll, ett sätt att påverka alla att tänka och göra samma sak.

Vi måste ha klart för oss att hemgrupper, bönegrupper, husförsamlingar, cellgrupper är inget fel. Bönegrupper och hemgrupper har funnits i alla tider. Det här handlar inte om det. Det här är ett system, en struktur som alla tvingas in i. Det brukar heta att det är frivilligt i början men det visar sig snart att det inte är frivilligt.

Här finns en dold agenda, en plan bakom hos dessa ledare, för att påverka alla kyrkor och alla kristna i samma riktning. På ledarkonferenser och i smågruppskonferenser använder man sig gärna av världskända experter inom ekonomi och marknadsföring. Det kan vara ateister. Det kan vara New age-sympatisörer, katolska mystiker, kända politiker… vad du vill, bara de är kända. Dessa ska lära präster, pastorer och andra kristna ledare att styra Guds församling(!).

Leonard Sweet – en av ledarna inom EC skriver i sin bok Quantum Spirituality (sid 147):
”Kraften i smågrupper är deras förmåga att forma lärjungar för att få folk in i fasen med ett kristusmedvetande och att bli sammanlänkade med varandra”.
Är det någon som tycker att det snarare låter som New age? Just det. Kristusmedvetande är en typisk New age-term, “insikten att allt är gud och gud är i allt”. Han talar om Nya ljusets ledare som har rätt uttydning av evangeliet”.

Här kommer flera namn, för det är inte obibliskt att namnge. Det är bibliskt att namnge. Skulle det vara bättre att stå här och tala om det här och låta er gissa vilka personer det gäller? Hur ska man då kunna varna? (Då är risk att man misstänker fel personer). Paulus skriver till och med “märk ut” och ta avstånd från dem som leder vilse. Vi måste det, tyvärr.

 • Robert Schuller (Kristallkyrkan)
 • Rick Warrens (Saddleback Church) Purpuse driven church
 • Bill Hybels cellkyrkokonceptet (Willow Creek)
 • Brian McLaren (Emerging church)
 • C Peter Wagner (Trosrörelsen)

På bilden kan ni se några av de mest kända, även om det finns många fler.
Saknas på bilden: Leonard Sweet och Matthew Fox som är new age-are, Thomas Merton katolsk mystiker (zenbuddhist). En av de mest kända är den som kallas “Amerikas pastor”, Rick Warren. Han har skrivit boken Att leva med mål och mening.

The Message parafras med new age-termer.
Warren Smith har varit djupt i det ockulta, New age, och har ett underbart vittnesbörd. Gud frälste, befriade och förvandlade honom och hans fru. Men när han läste The Message – som Rick Warren alltid läser och citerar – så blev han förskräckt eftersom den är full av New age-termer.

Varifrån kommer de här planerna egentligen?
Det har också Roger Oakland tagit upp i boken Faith Undone. Bakom detta fanns en man som heter Peter Drucker, en världskänd amerikansk företagskonsult, globalist och mystiker. Han var konsult åt Robert Schuller, Bill Hybels och Rick Warren. Han var Rick Warrens mentor i 20 år. Dessa pastorer går hand i hand med Emerging Church.

Druckers tillväxtprogram är receptet DEN TREBENTA STOLEN.
Den kan man sammanfatta med:

 • en världsregering
 • en världsreligion
 • en världsekonomi (global ekonomi)

Det är vad planen går ut på. Rick Warren har sin PEACE-PLAN (Fredsplan) som är exakt detsamma. Här ingår mystiska, kontemplativa metoder.

Katolsk mysticism har sitt ursprung i österländsk mysticism. Leonard Sweet citerar Thomas Merton i sin bok. Merton citeras av en del präster och pastorer ibland i Sverige och man blir förvånad att de inte är mer insatta i vad han stod för. Merton var “en katolsk mystiker som dog i Asien när han höll på att utforska djupet i den tibetanska buddhismen”. Han skrev så här:
”Vi är redan ett, men vi föreställer oss att vi inte är det. Det vi måste återupptäcka är vår ursprungliga enhet”. “Alla religioner är ett och i alla religioner når man fram till “centrum” och den upplevelsen som man kallar Gud.

Det här är alltså en av dem som EC-pastorn Leonard Sweet kallar för “nya ljusets ledare”, som har den rätta uttydningen av det nya evangeliet (!!). Då rör man sig ganska långt utanför Guds ords gränser.

Rick Warrens PEACE-plan handlar om att ena eller förena alla religioner för att göra “goda gärningar” i sociala verksamheter. Han samarbetar med Tony Blair. Dessa bör vi följa noga. Tony Blair har något som heter Faith Foundation, ett Interreligiöst arbete. Rick Warren sitter med i den rådgivande styrelsen. De har ett “Interreligiöst arbete för att förena alla religioner globalt i projekt, för att få världsfred”.

Citat av Tony Blair: “Fundamentalister är ett hot mot freden och ska bort i alla religioner”. Vad är en “fundamentalist” enligt dem? Om du säger “jag tror att Jesus är enda vägen till Fadern”, då är du en “fundamentalist”. Det kallas exklusivitet (och själviskhet). Du måste inse att “din tro, din religion, är likvärdig alla andra religioner för alla religioner är lika värda”. Alla som inte tror så “riskerar att bli terrorister”.

Tony Blair säger sig ha fått sin uppgift från Påven. Han blev katolik för några år sedan. Uppgiften är att få till stånd en världsreligion för fred i Kristi namn. I det här samarbetet finns alltså Rick Warren som idag påverkar hundratusentals kyrkor – och mängder med kyrkor i Sverige påverkas av hans böcker. Det här är samma mål som FN har och som hela New age-rörelsen har. Parollen är “inkluderande och tolerans”. Låter bra? “Goda gärningar, utplåna fattigdom, världsfred…?”

This image has an empty alt attribute; its file name is 22.jpg

Rick Warrens Daniel-planen 2011
I början på det här året startade Rick Warren ett ettårigt hälsoprogram som kallas Daniel-planen. Den har utformats och leds av tre hälsoguider, meditationsgurus. De heter Dr. Mehmet Oz, [inspirerad av spiritisten Swedenborg och gift med en reikimästare] Dr. Daniel Amen, and Dr. Mark Hyman. Alla tre försvarar och förespråkar österländsk meditation. Meditation och hypnos ingår i programmet. Meditationen går ut på att få ett nytt sätt att tänka, att få ett “kristusmedvetande”. Att inse “att kristus är jaget”.

Mr Oz har uppmanat miljoner TV-tittare att pröva Reiki (japansk healing, andeguider – new age). Från talarstolen i Saddleback Church har Dr Amen förespråkat Satanamah-meditation. Det är kundalini-yoga. Ni förstår nog vilket sammanhang det här hör hemma.

Alla församlingens 5000 cellgrupper ska genomgå programmet som är en start på “Ödets årtionde”.  Man ska utveckla sitt “ultrasinne”, (ultramind – mental träning som är vanlig inom nyandligheten).

Vi ska se lite på meditation och yoga. Alla som har forskat och är väl insatta i detta säger att Meditation & Yoga har alltid med nyandlighet och det ockulta att göra. (Vi har artiklar av Solveig Henriksen och missionär Evy Juneswed som är mycket insatta och har forskat i detta). Här syftar jag inte på att det är fel att meditera, dvs. tänka på Guds ord. Det är en annan sak och ordet kan användas på lolika sätt. Men meditation och yoga är något annat. Det är en teknik.

”Den högre livsvägen” = kontakt med (den onda) andevärlden.
Den inre resan handlar om att “tömma sitt sinne och utplåna sina tankar” och “gå in i tystnaden”, att ”nå tomheten med hjälp av andningsövningar, tekniker och mantra” för att få ett förändrat sinne, ett nytt ”medvetandetillstånd, kristusmedvetande eller kundalinikraft”. Det handlar om en ny livsväg och att upptäcka sin egen gudomlighet (inte ”bara rörelser”) . Målet är upplevelsen av enhet (oneness) – att allt är ett och tron att “gud” är i allt, att förenas med gud (panenteism/panteism), den kosmiska livskraften “gud” som strömmar genom universum.

Bibeln säger något helt annat. Vi uppmanas att be, att läsa Guds ord, tänka på och fylla oss med Guds ord. Inte att söka någon “tomhet” eller andlighet vid sidan av Jesus, för det är ockult andlighet.

Vad säger Gud om att ta in världens system och världens tänkesätt i församlingen?

Här ser vi hur vi får urskiljning. Genom beroende av Herren, läsa Guds ord och den helige Andes ledning och hjälp. Vi ska läsa Paulus ord till en församling där det hade börjat så. De hade nådegåvor i funktion och mycket engagemang. Men så hade man försökt att anpassa evangeliet, språket för att passa in i nutidens språk (det står så i SFB).

Det den grekiska filosofins språkbruk, som var trendigt på den tiden. Så började man kompromissa för att bli accepterad, för att inte vara stötande. Det gäller församlingen i Korint. Vi kan se hur Paulus manar och förmanar och vädjar, för nu hade det lett till splittringstendenser. Alltihop mynnar ut i maktkamp och hierarki. Vad gör Paulus? Han påminner:

1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.
…27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

HÄR HAR VI BOTEMEDLET! Paulus predikade korset! Han predikade blodet (Jesu blod och offerdöd)! Han predikade det gamla Evangeliet som håller i alla tider i evighet. Han skäms inte för det. Han försöker inte omändra eller anpassa, ta bort eller lägga till. Korset, evangeliet, är botemedlet.
Amen

Gå till Ändes tid (Del3)

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.