Vem tror du att du är ?

OBS! Detta är mer än vad jag hinner med i predikan Söndag! Men jag har valt att lägga ut detta ändå.

Den som tror på bibeln och förstår skrifterna om ändens tid skall inte förvånas över världsläget. Månadens profetiska nyhet Iran – Kina – Ryssland har gemensamma militärövningar. Ryssland och Iran nämns ju tydligt i Hes 38-39. Bibeln säger att en jättestor militärmakt i ett land längst uppe i norr skall med Iran anfalla Mellanöstern och dra genom många länder på sin väg dit. Samtidigt kan vi läsa i uppenbarelseboken om en jättearmé från öster med 250 miljoner man. (Upp 9:16 + Upp 16) gamla bibelläsare har alltid tolkat detta som Kina.

Ja vänner mörkret blir allt kompaktare och hatet mot Herren och hans Smorde blir allt tydligare. Allt oftare smyger sig reklam in i Tv om en annan Kristus nämligen den österländska versionen. En reklam gav undertonen att Yoga kan göra dig till supermänniska. Constance Cumbey säger att många i den här gröna rörelsen är
New Agare och de gillar inte bibelns Jesus. Jag tror att den här armén från öster också
handlar om demoniska krafter. Det är märkligt att ledaren över dem kallas för Abbadon eller Appolyon. (Upp 9:11) Det är tydligen samma mörker som kom över Egypten innan befrielsen.

Bibeln uppmanar oss hela tiden att förbli i honom för utanför honom blir ingen rolig plats att befinna sig när Guds vrede upptänds. Gud kallade Abraham ut ur Babylon där man tillbad Österländska avgudar. Gud kallar oss precis på samma sätt till sig själv. Du är ju skapad av honom och till honom själv (Kolosserbrevet 1) Herren visar Abraham Rättfärdighetens väg. Det är Herren själv som uppenbarar sig för honom.

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.7 Sedan sade han till honom: “Jag är HERREN, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. 8 Han svarade: “Herre, HERRE, hur skall jag veta att jag kommer att ärva det?

Abraham trodde på Herren – Herren räknade nu tron på honom till rättfärdighet. Det är samma sak som att frikänna honom från Domen. Löftet han får är större än landet det gäller hela världen. Då måste ju Kanaans folk samtidigt representera jordens innebyggare.

Det är ju tydligt att Abraham genom tron fick se in i den nya tiden efter Jesu tillkommelse när de Rättfärdiga skall bo på en ny Jord.
Heb 11:13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.

Rom 4:13 Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.

Säden (Pluralis) kommer att ärva jorden genom tro på säden (Singularis)

Gal 3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 15 Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. (ARVET) 16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. (SING) Det heter inte: “och åt dina avkomlingar” (PLURAL) som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus. (SING)

Kristus blev en förbannelse i vårt ställe! Ordet “Förbannelse” på hebreiska handlar om att ”Huggas av” ”Kastas ut”. Ordet “Välsignelse” betyder exakt tvärt om ”Inympas” ”Välkommen” ”Böja Knä”. Bilden förstår vi för den finns liknelsen om Vinträdet (Joh 15)

Abrahams tro börjar med att Gud tar initiativet och avtäcker sig själv. (SANNING) Abraham blir berörd och tar emot (TRO) Herren agerar igen: Han förklarar Abraham rättfärdig! Herren agerar igen: Han lovar Abraham att ärva jorden! Abraham frågar: Hur skall jag veta det? Gud talar nu om trons och rättfärdighetens väg! Det är faktiskt den urgamla vägen.

I Eden fick ett oskyldigt lamm offras för människan. Nu skulle Abraham stycka och offra oskyldiga djur. Abraham gör som Gud säger! Han bär fram och styckar offren. De djur som Abraham styckar och skall offra är alltså en bild på Jesus Kristus och Golgata kors. Här har vi alltså trons grund det är därför vi i nattvarden påminner oss: Detta Vin och detta Bröd var för din skull! Så varje gång du äter och dricker så proklamerar vi och förkunnar det oskyldiga lammets död istället för mig. Han var totalt oskyldig men blev en förbannelse för vår skull ”Avhuggen” ”Utkastad”.

Du är precis på samma sätt lovad att ärva jorden tillsammans med Abraham. Detta måste bli vår drivkraft det enda vi kan berömma oss av är Kristi Kors. När Abraham lyder och väntar på Gud kommer fåglar och försöker stjäla hans offer. Abraham jagar bort fåglarna som symboliserar ondskans andemakter!

 

Det finns ingen annan väg att få uppleva Andens välsignelse. Du måste träda fram med honom som blev en förbannelse för din skull. Det kommer en förbannelse över jorden men du kan genom tro på honom komma undan. Det är alltså ingen skillnad på Abels offer och Abrahams offer de symboliserar samma sak Jesus Kristus.

Abel trädde fram med ett oskyldigt lamm (LYDNAD RÄTTFÄRDIGHET)
Kain förkastade den urgamla vägen – (OLYDNAD ORÄTTFÄRDIGHET)

1 Mos 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer 5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.

När Abraham presenterar sitt offer kommer ett stort mörker! När Jesus dör på Golgata kommer också ett stort mörker. När Israels barn är bakom blodet av det slaktade lammet kom också ett stort mörker. Men för dem som väntade på Gud i tro kom tillslut ljuset och eldslågan. Den ledde Israels barn i öknen den ledde dem till Landet (Nya Jorden) Samma tydliga ledning kommer vi få om vi i tron väntar på honom vid våra “Stycken”

Så när tåget går mot Babylon så väntar vi i Tro på vår Herre Jesus Kristus. Han kommer tillbaka i Eld.

1 Mos 15:17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena.18 På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat.

Landet tillhör Judarna som folk. Men när de kommer in i Kristus hela värden (Rom 4:13) Så det finns en tydlig väg men den är fördold och måste uppenbaras av Herren först.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. 17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Här ser vi rättfärdighetens väg uppenbaras precis som för Abraham. Evangelium beskriver alltså Guds kraft som frälser oss från förbannelsen ”Huggas av” ”Kastas ut”. Tron drar oss istället in i Jesus Kristus så du blir välsignad istället. Mitt i förbannelsen uppenbaras istället en eldslåga den kom på pingstdagen över var och en av lärjungarna som väntade i Tro. Abraham frågade: Hur skall jag veta att jag skall ärva jorden? Han fick se en Eldslåga!
Detta måste vara en bild på Anden som skall vara panten på arvet (Ef 1:1-14)

Apg 2:3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Apg 2:11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.

För att få Andens eldslåga krävdes alltså att vi träder fram med samma offer som Abraham och Abel gjorde. Ingenting bevisar tydligen vår trofasthet inför Gud som väntandet. Därför sitter vi ofta i mörkret med våra “Stycken” och väntar och väntar. Gud vill nämligen inte att vi skall tillbe honom på hedningarnas vis det är för att få något. (ALLADIN) Herren visade mig en viktig sak! De falska profeterna kommer att dra med sig alla som har det tankesättet. Det är nämligen så att den som väntar på Gud gör det för den han är inte för det han kan ge.

Sven Reichman sa en gång:
> Det jag gör för min egen skull är Kött.
> Det jag gör för Jesu skull är Ande.

Den som drivs av Kött kan aldrig vänta på Gud han kan alltid byta sin identitet efter sin omgivning. Men den som drivs av Guds kärlek har sin identitet fast förankrad i vem Gud är inte i det han kan ge. Han känner Herren och Herren känner honom. (Joh 10:14)

Gal 6:3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är han bedrar sig själv.

Den som drivs av Anden är en Kristi tjänare! (IDENTITET) Den som drivs av kött han jagar en Identitet. Han är helt beroende av att människor ger honom sin identitet. (ELLER ONDA ANDAR) En sådan människa bedrar sig själv! Gud själv gav Abraham en identitet – Du hette Abram nu skall du heta Abraham. Gud gav Jakob namnet Israel.

2 Petrus 2 att massor av falska profeter skall komma och många skall följa med den ut. Detta tåget har jag sett i minst 3 profetiska drömmar! Dessa kan inte vänta på Gud! Dessa falska profeter predikar exakt vad köttet vill höra. De som nu följer dem ut ur Kristus vill ha denna bilden av Gud. Det är den hedniska bilden av Gud (ALLADIN) det kusliga är att det ser äkta ut på ytan.
1/ Du får här falska identiteter av läror och falska profetior
2/ Du får starka andliga krafter och energier
3/ Du kan få en oerhörd nitälskan som ser ut som kärlek

Men om inte drivkraften är Agape säger Paulus är detta kött hur andligt det än ser ut (1 Kor 13) Därför måste vägen till sann Andlighet alltid innehålla en lång väntan då vi sitter där. Men det ser ut som om alla andra hittar sina identiteter och drar förbi dig i 300 Km. Låt oss titta på en man med starka andekrafter som demoner sagt att han är något stort. Det är nämligen exakt vad de försöker lura i dig.

Apg 8:9 Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. 10 Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.11 De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. 

> Han sa sig vara något stort (Gal 6:13 – Falsk Identitet)(Böcker också)
> Han drog människor till sig
> Han var ockultist eller Trollkarl – Det innebär att jag genom något jag gör eller säger kan jag påverka den osynliga världen så att den lyder mig så jag får vad jag vill i den materiella världen. Det finns massor av bevis för att det är verkliga under som sker men det är mörkrets makter som får tillåtelse. Kan det finnas något mer fängslande?

Varför tror du att folk flockades till honom? De ville också ha del av den här kraften så de också kunde bli något stort. (Den som säger dem sanningen blir hatad Gal 4:1) Men kunde Anden tränga igenom det här mörkret då kan han göra likadant idag också.

Apg 19:18 Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. (10 Miljoner kronor idag) 20 På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka.

Vet du att hela grunden för den villolära som infiltrerade församlingarna då och som infiltrerar församlingarna idag handlar om identitet. Simon han trodde sig vara något stort men det var han inte han var bedragen. Han drog en massa människor efter sig och deras motiv var att få kunskap om hur man blir som Simon. De satsade en förmögenhet i trolldomsböcker för att få tag i hemligheten. Men Paulus predikar att det är Kristus som är Guds hemlighet.

Gud gav mig en natt en dröm där vi kom fram till ett hus där inne rådde ett grågult sken. Vi fick uppleva en oerhörd nöd det var hjärtskärande att höra. De ropade: Tjuvar har smugit sig in och tagit alla skatter men vi förstår inte hur det gått till. En syster jag känner har haft en liknande dröm. Gud kallade oss att gå in och avslöja hur det kom sig att härligheten från Gud försvunnit.

Den här veckan läste jag om hur Härligheten från Gud försvunnit från Guds hus på Eli tid. Vi kan börja med det djupa nödropet: Härligheten från Gud är borta! Kolla hur tillståndet var hos ledarskapet.

1 Sam 4:15 Men Eli var nittioåtta år gammal, och hans ögon hade gråstarr så att han inte kunde se.

Men Samuel förstod eftersom Gud redan berättat detta för honom! När domen kommer över Guds hus kommer de som hör vad Anden säger till församlingarna att kunna förstå.

1 Sam 4:13 När han kom dit satt Eli på sin stol vid sidan av vägen och vaktade, ty hans hjärta bävade av oro för Guds ark. Så snart mannen kom in i staden med budskapet, brast hela staden ut i klagorop.

Detta klagorop var det jag hörde! Det kan betyda ett rop som härstammar från djup sorg och ångest jag kommer aldrig glömma smärtan i ropet.

1 Sam 4:18 När han nämnde Guds ark, föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten, bröt nacken och dog. Ty mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i fyrtio år. 19 Hans sonhustru, Pinehas hustru, som var havande och nära att föda, fick höra nyheten att Guds ark var bortrövad och att hennes svärfar och man var döda. Hon sjönk då ner och födde sitt barn, ty födslovärkarna kom över henne. 20 När hon höll på att dö, sade kvinnorna som stod omkring henne: Frukta inte, du har fött en son. Men hon svarade inte och brydde sig inte om det.21 Hon kallade pojken I-Kabod, och därför att Guds ark var tagen och hennes svärfar och man var döda, sade hon: “Härligheten är borta från Israel”. 22 Hon sade: “Härligheten är borta från Israel, för Guds ark är bortrövad.

Den här katastrofen var bara resultatet av en resa ELI stoppade inte den yngre generationens FÖRAKT FÖR HERRENS OFFER. Tror ni att det är en slump att det ser ut som det gör idag i våra församlingar. Alla offer i bibeln pekar fram mot Golgata kors och utan kors kan du inte bli Herrens tjänare (IDENTITET)

1 Sam 2:12 Men Elis söner var onda män, som inte kände HERREN. 13 Så här brukade prästerna göra med folket: När någon offrade ett slaktoffer, kom prästens tjänare medan köttet kokades och hade en treuddig gaffel i handen. 14 Den stack han ner i kitteln, pannan, krukan eller grytan, och allt som gaffeln fick upp tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. (Obs Se Judas 1:12)

1 Sam 2:17 De unga männens synd var mycket stor inför HERREN, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta HERRENS offer. 18 Samuel gjorde tjänst inför HERRENS ansikte och var redan som pojke klädd i linneefod.

Den första drömmen jag berättade handlade om midnatt jag hörde en röst och det handlade om Ljus. Den andra drömmen jag hade handlade också om att det var midnatt jag hörde en röst och den handlade om ljus. Jag tror det är något Herren vill säga till oss.

Mat 25:1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.

Nu tror jag att nödropet kommer de saknar härligheten från Gud. Det är Ikabod därinne istället för den utlovade “jätteväckelsen” kommer motstånd och nöd.

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Här är det uppenbart att det är Gnosticismen Johannes vill åt. De lärde alltså att vi kunde få en ny identitet men Anden säger att det är bättre att låta vår identitet förbli i honom. Gnosticismen låter väldigt andlig men den är faktiskt väldigt köttslig. Deras lära handlar om att vi blir någonting mer än vad Gud menat när vi föds på nytt. Andrew Wommack är en falsk lärare som får illustrera hur många på våra kära tv kanaler är smittade av.

1/ Han fick en uppenbarelse som han sa förändrade hela hans liv. Han fick ett helt nytt sätt att se på sin egen identitet.

1/ Janne: Han testade aldrig anden bakom för den sätter aldrig oss i centrum: Joh 16:14 Han (ANDEN) skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

2/ Han fick nu en helt ny kunskap om hur Gud har egna lagar som han redan har skapat. Denna kunskap kan gå in och koppla ihop oss med dessa lagar. Han säger att det finns ett universum bortom vår förmåga att förstå. Då talar jag inte bara om den andliga sfären därute utan också om den andliga sfären som finns i alla människor så vi är egentligen andliga varelser.

2/ Janne: Samma sak som ”As Above so Below” det här ä r grunden i all trolldom och magi. Det finns en parallell värld som du genom tankekraft kan koppla ihop dig med. Då blir saker i den osynliga sfären synlig i den materiella världen.

3/ En falsk pånyttfödelse!
2 Kor 5:17 Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Det är i anden som förändringen skett du har blivit en helt ny varelse. Det är din ande som är helt ny och där finns absolut ingen synd kvar i dig. De flesta kristna har blivit lurade att tro att de har två naturer att kämpa med. Denna kristendom skapar schizofreni bland de troende. Detta producerar kristna som inte liknar Kristus.

3/ Janne: Nu får vi se om du hänger med i svängarna kolla Punkt 2. Du har blivit ett med den Kraft som redan finns i universum och som redan finns i alla människor. (PANTHEISM) Den identitet hans uppenbarelse gett honom är att han blivit bedragen att tro att han är något som han inte är (Gal 6:3)

Detta är ju Satans lilla specialitet
Hes 28:2 Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.

Hes 28:6 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom du menar att dina tankar är Guds tankar.

Det är när vi tränger in i den gnostiska världen vi förstår varför man hela tiden bara rabblar bibelord och alltid talar positivt med sin mun. Ja för man tror att man skapar utifrån sin rättfärdiga ande.

4/ AW – Du kan läsa i Genesis 1 att Gud skapade vår värld genom att tala så den blev till. Därför måste du också använda ord för att skapa vad du vill ha. Ja vad det än är helande framgång fred eller något annat Gud vill du skall ha.

Jag kallar denna uppenbarelse för Ande – Själ – Kropp jag har fått vägen uppenbarad för mig. Det här är sanningen Jag har fått en ny Kunskap. Jag är egentligen en ande men jag har en kropp och jag lever i en kropp. Men det sanna Jag är min andliga person. Det är alltså i anden jag har förvandlats och det är där jag blivit exakt lika Jesus.

Eftersom Gud är ande så handlar han med mig utifrån den jag är i anden. (Joh 4:24) Denna uppenbarelse har förändrat hela mitt liv. Detta ger mig en helt ny position det tillskriver mig allt som Gud är och allting som Gud har. Nu har jag fått Guds auktoritet att använda och när jag gör det så har jag upplevt mirakulösa resultat. Jag är så inspirerad av detta att jag vill gå ut i hela världen och berätta denna sanning.

5/ Janne: Det är kusligt att förstå hur bedragen han är. Men det förklarar ju hur syndens människa skall upphäva sig i Guds hus. Du kan se hur du genom denna lära tror dig ha en högre auktoritet än vad Gud menar. Han kommer alltså i Jesu namn och han säger ju att han är Kristus!

Full text av den predikan Janne höll i Parousia Mission 1/12 – 19
Tiden tillåter inte att jag säger allt som är skrivet här så håll tillgodo och läs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.