Guds vilja i våra liv

Jag kan nog säga att den frågan är nog den vi fått mest av alla ungdomar vi arbetat med. Vart skall vi börja ? Jo det börjar alltid där du står med dina fötter just nu. Du vandrar inte heller ensam utan tillsammans med Herren.

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. (HAN I OSS) Vandra då som ljusets barn.

Herren börjar nu kommunicera i oss genom sin Ande i vår ande. Vi kommer att påverkas av den kommunikationen. Det handlar om en överbevisning i Tro (Heb 11:1-2) Det första Anden kommer att göra i ditt liv är att börja kommunicera Jesu Kristi rättfärdighet.

Rom 8:16 Anden själv vittnar (MARTUR) med vår ande att vi är Guds barn.
Heb 10:14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar (MARTUR) också den helige Ande för oss.

hämtning

Grekiska ordet Martur betyder även att sett solklart bevis läggs fram i en rättegång som leder till en frikännande dom inför Gud. (Rättfärdighet)

Det är alltså en vandring i ett ljus och i ett liv vi själva inte äger. Det här är ett ljus som strålar fram från Kristi ansikte i oss genom Anden. Vi väljer om vi vill låta det ljuset beröra oss eller inte för Gud tvingar oss aldrig. Vi kan välja att sätta “annat före” och stänga oss för ljuset. Bibeln kallar detta för en ”Täckelse”

De som väljer att ledas av ljuset från hans ansikte kallas för Visa
De som väljer att sätta täckelse eller nått annat före kallas för Ovisa

Gud kommer att öka din Visdom och din Kunskap steg för steg. Gud uppenbarar sällan mer än ett steg åt gången. Men han sviker dig aldrig tar du ett steg på den väg han lyser upp åt dig kommer han också bekräfta det. (Jes 30:21)

EF 5:17 Var därför inte oförståndiga (OVISA) utan förstå (SUNIEMI) vad som är Herrens vilja.

Om vi väljer att vandra i ljuset inför Herrens ansikte. Så kommer vi att få en upplevd kunskap om hans väg för varje steg du tar. När Herren själv bekräftar din väg och är ditt ljus så blir du också befriad från vad andra människor tycker om dig. Var så säker de kommer att tycka både det ena och det andra om dig.

Men vi ser av bibeln och Jesu undervisning att alla kommer inte att vandra som visa utan som ovisa. Han undervisar oss om att det finns både ovisa Jungfrur (Mt 25) och ovisa byggare (Mt 7)

tiden
1 Kor 10 står det att Israels historia är ett mönster för oss som lever i ändens tid. När ett folk inte längre vill vandra i Herrens ljus kommer han först och främst att varna dem. När de inte vill lyssna får de ledare som de förtjänar. Jag ser detta exakt hända idag……

De ovisa som inte vill vandra i ljuset ville ha en Kung som skulle leda dem. De fick en ovis Kung.

1 Sam 8:6 Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: “Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till HERREN. 7 Då sade HERREN till Samuel: “Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem.

Så det var alltså Herren som genom sin Ande regerade över Israel igenom Samuel. Vars namn betyder: Den som hör och lyder Gud!

Saul undervisades av Samuel genom Anden. Anden sa genom Samuel att Saul skulle vänta på honom vid Gilgal. Om han lydde så skulle han få mer ljus! Anden sa åt mig att vänta i Linneahuset och studera hans ord! Om jag lydde skulle han ta hand om allt det yttre. Vilket han också gjorde jag blev skuldfri genom många under precis när jag träffade Elvor.
Jag gjorde precis vad han sade och därifrån kom det mer ljus och ledning……

Saul satte nu någonting före Gud kan man säga ”Täckelse” nämligen människors vilja. Samuel säger också mycket riktigt åt honom att du har handlat dåraktigt. (OVIST)

1 Sam 13:11 Men Samuel frågade: “Vad har du gjort?” Saul svarade: “När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash 12 tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om HERRENS hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret. 13 Samuel sade: Du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit (SHAMAR) det bud (MITZVA) HERREN, din Gud, har gett dig. Om du hade gjort det, skulle HERREN ha befäst (KUN)  ditt kungadöme över Israel för all framtid. 14 Men nu skall ditt kungadöme inte bestå. HERREN har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har han utsett till furste över sitt folk. Men du har inte hållit vad HERREN befallt dig.

Agape på grekiska betyder även att underordna sig en kungs ord.
Då ser vi och förstår av sammanhanget vad en man efter Herrens hjärta är. Det är en Vis människa och inte en Ovis. Det är en som väntar på Herren. Det Saul gjorde nu är precis vad många pastorer gör idag när de ser att antalet minskar. Man bygger helt enkelt en egen väg helst så bred som möjligt (Mt 7) man kallar den Andens men det är deras egen. Det här är dårarnas väg 2 Petrus 2:1-2 säger att många kommer att följa dem ut (Ex)

När jag ser eller hör ledare idag dras till det som är inne i det Kristna folkhavet är det för mig en varning. Vad är motiven bakom? Är det för Jesu skull eller är det för människors skull? Vi är väldigt skickliga att dölja våra motiv men Herren vet svaret.

För det här ljuset du får är nämligen som ett tveeggat svärd som tränger djupare och djupare ner i vårt innersta och avslöjar hur det är ställt. Saul försökte förandliga synden men allt blir uppenbart i ljuset. Gud visste givetvis redan att Saul inte skulle vända om från sina gärningar.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare (SAMUEL) över hjärtats uppsåt och tankar.13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Idag talas det mycket om ledarskap och hela konferenser handlar om detta ämne. Men vilket ledarskap är det egentligen? Är det efter Guds hjärta eller är det efter människors?Saul eller David – det är frågan?

Gilgal är platsen där Israels barn omskars!
Den platsen är nu I Kristus! Kol 2:11 Köttet måste bort ”Täckelsen”
För att kunna bli ledd och driven av Anden måste allt ”Kött eller ”Täckelse” bort.

lampa

Saul visste vägen för Anden hade genom Samuel visat honom den. Om vi inte vandrar på den kommer heller inget nytt ljus och det är exakt vad Samuel sa till Saul. (1 Sam 13:11-14) Gud vill alltså att vi skall kunna förstå hans vilja för våra liv. (EF 5:17)

Gud vill alltså att vi skall kunna förstå hans vilja för våra liv. (EF 5:17) Om vi väljer att vandra i ljuset inför Herrens ansikte kommer vi att få en upplevd kunskap om hans väg för varje steg vi tar.

Jag måste fråga en viktig sak här. Är det den gamla naturliga människan i oss eller den nya människan i Kristus som skall leda andra? Bibeln säger helt klart att vi skall växa upp i Kristus och det är samma sak som han i oss. Det är alltså den nya inre människan som skall leda andra eller hur? Varför undervisas det då inte om Korset när det gäller ledarskapet i de här starka moderna församlingarna? Vet du varför? Jo därför att de kör med Zoombie metoden. Vad är det? Jo de försöker att göra levande det Herren säger måste dö.

frankenstein-1931

Är det någon som sett den här gamla filmen Frankenstein? (1931) En professor som gjorde en kropp av gamla döda delar. Sedan sände han blixtrar i kroppen och den började skaka och tillslut fick den ett slags konstgjort liv. Det finns många som håller på med att försöka sända blixtrar och eld i döda kroppar idag. Man betalar till och med svindyra resor och hotell för att få uppleva lite Zoombiekraft. Men denna likström är inte den sanna kraften

apostZoombie träff i Lakeland

Rom 6:4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.

Ja du skall vandra i hans ljus i hans liv tillsammans med honom. Han kommer att uppenbara sin härlighet för dig och den som tror på honom kommer aldrig att komma på skam. Du skall få uppleva hur varje plats du sätter ner din fot har han berett åt dig. Du skall få uppleva hur ingen makt kan förhindra den segern. Satan kommer att försöka men Gud kommer att strida för dig och uppfylla allting han lovat dig. Men det är en viktig princip vi måste lära oss först.

Jos 1:3 Var ort som er fot beträder har jag givit er, såsom jag lovade Mose.

Kom ihåg nu att folket som kom in var Korsfästa med Kristus. Och de följde inte människor utan Anden.

cross

Folket drog in i öknen under en upplyft stav (KORSET)
De följde Arken in i löfteslandet (ANDENS KRAFT – JESUS SOM HERRE)

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Den som är utan täckelse (VIS) Han får uppleva Herrens härlighet! Det innebär allt som jag tidigare berättat – Visar vart du skall sätta ner din fot – Men han bekräftar också varje steg!

Kom ihåg att det inte finns kapitelindelning i grundtexten

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

V 1 Därför då vi har fått ta emot denna tjänsten genom hans barmhärtighet ordet talar om en Gudomlig Nåd och Gudomlig Kraft
Tappar vi inte modet
Tappar heller inte Kraften
V 2 Detta talar om ”Täckelsen” (OVISA)
De har andra motiv bakom deras tjänst och eftersom Gud har stängt igen för sin kraft är man nu tvungen att använda ”Zoombiekraft” och ”Blixtrar och Dunder”. Frankensteins monster andligen talat.

Ser du att Heb 4:10-13 stämmer här? Men då Jesus finner att vi har rätt motiv så får vi Kraft till hjälp: Heb 4:10-13

Vi måste alltså lära oss att vi kan inte ta emot något från honom om vi gör det med fel motiv. Men han vill hjälpa oss på traven – Ökenvandringen är till för detta ändamål. Ibland så låter han oss sjunka ner så att allt hopp är borta utan Gud. Vi kan bara hålla tag i löftena och ropa på hjälp och ingen människa är i närheten.

DAVID OM LEDARSKAP

En av de största ledarna i Israel han var inte perfekt han heller. Men han hade fattat principen samma sak hade Jakob gjort vid Peniel. Jakob ropade: Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig! Hur skall han få en människa som förut varit inne bland de mörka slotten där Zoombiekraften och Monstren vandrat bli fri från dem? Jo han kör Kvicksandsmetoden den är ganska enkel men väldigt effektiv. Han tillåter oss att sjunka ner i ett hål med Kvicksand om du ändå håller fast där trots att allt mänskligt hopp är ute drar han upp dig igen.

 

passive-income-system

Psalm 40:2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN.

1/ Vi sjunker ner för att vi skall förlora vår Kraft
2/ Vi dras upp ”Hopp” på Hebreiska = Tvinnat Rep

En gång när jag var nedsjunken och modfälld fick jag se en syn: Ett rep som gick ända uppe i himlen och där var det fastsatt i ett stort Jätteankare.

Det är Jesu Kristi uppståndelse och hans löften vi får grabba tag om ibland när vi ingenting ser och ingenting förstår. Det såg ut som om David aldrig skulle bli och komma in i det Herren talat till honom om. Det finns ingen plats så djup och så svår där inte Herren har makten att dra dig från.

godstime

Heb 6:15 Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. 16 Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. 17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. 18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. 19 I detta hopp (REP) har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

När du kommer upp ifrån prövningen kommer du att vara starkare i Herren än innan. Din nya identitet i Herren kommer att bli tydligare än den var innan. Ljuset kommer att stråla klarare i din ande än den gjort tidigare.

1/Du står på en klippa
2/Han gör dina steg fasta (HEB: Förutbestämd ordning)
3/Din mun kommer nu att vittna och tala om honom
4/Många skall se det och så skall de börja Tro på Herren

Det som sker är att Kristus strålar fram genom ditt liv. Du börjar manifestera honom och resultatet blir att människor i din omgivning börjar bli påverkade.

JAG UPPLEVDE EN NATT PÅ JOBBET ATT HERREN TALADE

Det var ungefär klockan halv fyra under mitt första nattskift i Augusti 2017. Det han sa är ifrån Jesaja 42 vi kör lite från början för att tydligare få fram vad Herren säger. Han börjar med att proklamera Kristus och evangeliets utbredande över hela världen.

Jes 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. 4 Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. (TORAH – INTRUKTION eller LÄRA)

Det här handlar först och främst om Jesus Kristus eller hur? Men det här är även bilden på hans folk som har Jesus Kristus boende inom sig genom DHA. Så vi som har Anden inom oss är alltså som Jesus är. (1 Joh 4:17)

Det var de här verserna som kommer nu som Anden gjorde levande den här natten när jag satt på jobbet och bad. Kom ihåg nu att profetian först och främst gäller Jesus Kristus men den uppfylls också med honom boende i dig. Jag satt nämligen och bad över Guds vilja i våra liv.

Jes 42:5 Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. 6 Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7 för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. 8 Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. 9 Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem. 10 Sjung till HERREN en ny sång, sjung hans lov från jordens ände, ni som far på havet och allt som finns i det, ni havsländer med era invånare.

Det är alltså Jesus Kristus i mig som är det nya förbundet. Han är Guds vilja i mitt liv! Lägg märke till vad det står i Jesaja 53…

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I OSS)

Det finns ett intressant ställe I 1 Tess 5 som handlar om det inre livet med Gud. Elden som brinner därinne kan släckas så vi slutar att drivas av Anden.

1 Tess 5:16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet 18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden.

1/ Chara – kommer av Charis nåden
2/ Bön och Tillbedjan
3/ Att tacka och tala väl om

Det här är alltså Guds vilja med oss i Kristus Jesus eller Jesus i oss. Det här är totalt omöjligt för oss i vår egen kraft. Men vi kan faktiskt släcka elden som brinner där.

parousia6

Detta innehåller ett mer fullt studie över den predikan jag höll i Parousia Mission 13/8 – 2017 – Mvh Janne Ohlin – Göteborg

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.