EN ANNAN JESUS DEL 1

De sista dagarna skall en världsreligion komma samman, för att i namnet Kristus bereda fred på jorden. Detta kommer att bereda vägen för Antikrist…..

Upp 17:1 En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten.2 Jordens kungar har bedrivit otukt med henne och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin. 3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Hon sitter alltså på samma vilddjur som Irwin Baxter beskriver vara följande länder USA – RYSSLAND – TYSKLAND (EU) + FN och som möttes nu i New York i September.  Och det skedde under en supermåne i den sista av de här märkliga solförmörkelserna på av Gud bestämda tider. Han som nu mötte vilddjuret representerar också en Jesus som han talar sig varm över. Det är en  Jesus som absolut inte är densamme som bibelns Jesus. Den här Jesus kallas nämligen för den Eukaristiske Kristus. Härefter förkortar vi det med E.K.

E.K och den nya Evangelisationen som Roger Oakland skriver om i sina böcker.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Paulus varnade församlingen för den villfarelsen som var på väg på den här tiden. På samma sätt är de här orden relevanta för oss i den här tiden också. Idag kan vi se hur villfarelsen har ökat kraftigt och en annan Jesus presenteras för oss. Det är en Kristus som kommit till genom att man har förvridit skriften.

Och det är precis en sån Jesus som skall presenteras i den sista tiden säger bibeln, en som till och med världen vill ha.

1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.

Den här Kristus kommer att attrahera många människor, så det är ju inte alls säkert att mängden som följer denna Jesus skulle bevisa att det evangeliet är sant. Satan har alltså en strategisk listig plan att bedra de troende.

  1. Det finns en annan ande

  2. Det finns ett annat evangelium

  3. Det finns en annan Jesus

Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? 4 Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter (alltså omformade evangelier med en annan Jesus som predikas) och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Lägg märke till att profeterna pekar ju på de här Kristusarna som de format genom att förvrida skriften. Det kommer även att ske under och tecken som kommer att tas som tecken på att de här gjutna avgudarna skulle vara sanna.

Jag tycker mig se i skriften att hyperkarismatiken som finns förebildad i Mt 7:19-23 och Mystiken och RKK:s E.K som finns förebildad i MT 24:26 kommer samman. Det finns nämligen ett intressant bibelställe som förenar Latter Rain/Nar och RKK och New Age.

Det är en Jesus som inte längre stämmer med bibelns Jesus när det gäller hans död och hans uppståndelse och hans tillkommelse. Vi kan se det

1 Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

2 Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut (FRÅN OSS I KRISTUS)  i världen, och de bekänner (HOMOLOGOS) inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

De bekänner inte längre i enlighet med ordet (Homologos) att Jesus Kristus är Gud kommen i köttet (blev 100% Gud och 100% människa) från sin födelse genom sin död på korset och genom sin uppståndelse och skall förbli så även vid sin tillkommelse.

New Age Kristus stämmer in på det här
Latter Rain/Nar Kristus stämmer in på det här
RKK:s Kristus stämmer in på det här

Läs detta inlägg jag skrivit om en falsk Jesu tillkommelse

Alla de här 3 har en Kristus som reducerats till att bara vara en “kraft och en närvaro”
Och hans tillkommelsen skall vara “kraft och en närvaro”

second_coming3

Källor: Mycket av material och fakta är hämtat från olika Youtube videos med Roger Oakland.
Rogers hemsida >>/Janne Ohlin, Göteborg
Hela serien En annan Jesus del 1 >> Del 2 >> / En annan ande del 1 >> /  del 2 >>
This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.