Kabbala – Judisk Mysticism

Lite info om Kabbalah (Judisk Mystisism)

 

Man kan se att Kabbalah är mycket lik Gnostisismen. I båda så anses gnosis kunskap om “Gud” det absolut viktigaste. Den kunskap vi talar om här kan bara uppnås genom uppenbarelse, utan att lära sig det. Att känna och uppleva Gud är det vikigaste i Kabbalah.

Både Gnostisismen och Kabbalah var populärt i medelhavsländerna efter Jesu tid. I båda finns det ett elittänkande hos dessa som får ta emot denna upplysning från Gud. Och genom att få sådan upplysning och kunskap så tror man att man själv är en del av Gud och hela världsaltet. (Panentheism)

Här är en hel undervisning om den ockulta Kabbalan (Eng ) Där ingår samma andningsövningar som i den kristna mystiken. >> (Inga nyfrälsta bör läsa det här)

Hela Chabbad Lubavich rörelsen som är en Judisk “mystisk” rörelse är grundlagd på Kabbalah. Frimureriets hemligheter kommer också i grunden ifrån Kabbalah. (Källa >>)

Chabbad Lubavichernas mest kände ledare Menachem Mendel Schneerson: Gjorde till och med en del messianska anspråk.

Inom den nya influensen med Hebreiska Rötter så är det en hel del inblandning av Kabbalah så det behövs verkligen urskiljning idag >> (Eng)

Eftersom Kabbalah egentligen härstammar från österländskt väsende så kan man spåra samma upplevelser i denna, som i New Age och Kristen Kontemplation och mystik. På detta dokument: Kabbala Initiation kan vi läsa följande (Eng) intressanta saker.

I den Judiska Mystika traditionen så beskriver Zos Imos en students övergång ifrån Talmuds “Haggadah” till mycket potenta mystika upplevelser. Dessa spred sig sedan som väckelseeldar i diasporan och ledde till en fortsatt utveckling av Kabbalah.

“När man studerar mystika uppenbarelser och symboler i enlighet med Talmud (Haggadah) så ser man att det är en liknande “eld” som kan komma över dem som kommer över dem som mediterar på de heliga profetiska texterna när de är i kontemplationens heliga tillstånd. Men ett sådant tillstånd kan också leda till ett uppstigande (Imitation av Elia) som kan leda oförberedda vilse men också leda till perfekt frid.” (Scholem – 1991)

“Detta uppstigande (vanligtvis i 7 steg) var ledd igenom bön och fasta och upprepandet av heliga texter. Det krävdes även kunskap om namnet på olika änglar (Mantras) för att lyckas gå vidare i resan.” (Till den mystika upplevelsen)(Wald – 1988)

                                                                         Chakras

“Den absoluta höjden på detta uppstigande ger en vision av självaste tronrummet och härligheten och en helgelse av den Gudomliga närvaron. Man talade om att man hade sett #Sar- ha Panim# Prinsen med det Gudomliga ansiktet. Man fick fram en guide till alla Judiska Mystiker de senaste 1000 åren. Här finner vi de 10 Sefirots och Skapelseboken med de 22 hebreiska bokstäverna som skall ge ingång till den Gudomliga visdomen. Detta ledde till den fulla Kabbalan”(Bischoff 1985)

1Joh 4:12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

Man kan fråga sig vem man stiger upp till och ser som “Prinsen med det Gudomliga ansiktet”. Det kan väl inte vara någon annan än den som förskapar sig till ljusets ängel – Lucifer? (Satan)

En annan väldigt intressant sak finner vi när det står talas om Babel i 1 Mos 11

1 Mos 11:4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn (Ziggurat – med trappor) som har spetsen (Heb Rosh: Ledare) uppe i himlen. (Synonym: Gud) Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Jag tror att detta kan vara en profetisk bild på mystiken. Solveig Hendriksen brukar säga: Den gemensamma nämnaren i Babylon som samlar alla människor in i världskyrkan är mystiken.

I Kabbala så är Ayin (Öga) också tomhet och man menar då att i detta tillstånd som är Gud så har han skapat allting. Det är alltså exakt samma tomhet och tystnad som i alla andra österländska religioner.

Sakarja beskriver ett samlande till Sinears land som vad man kan förstå måste inträffa efter den Babylonska fångenskapen. Och är troligen är det här en en bild på det andliga Babylon i Upp 18 och det stora avfallet.

Sak 5:6 “Vad är det?” frågade jag. “Det är en sädeskorg” (svarade han och tillade: “Så förhåller det sig med dem i hela landet.” (Jorden)

Sak 5:6 And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said moreover, This is their resemblance (Heb: Ayin) through all the earth. (King James)

Kommentar: Tydligen har säden mognat och även ogräset och det är skördetid (Mt 13) Jag skulle tro att ordet Ayin här har med mystik att göra. Det verkar som om mystiken är den laglöshetens hemlighet som i ändens tid kommer att tillåtas att komma fram (2 Tess 2)

Skrivet av Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in NEW AGE AND MYSTICISM. Bookmark the permalink.