Varningen

Varningen

Kommentar av Roger Oakland
Översatt till svenska av Majlis Seppänen

Det finns ett mönster som vi finner genom hela Guds Ord. Gud varnar alltid
innan Han låter domen falla över den syndfulla människan. Gud är barmhärtig och
reagerar aldrig snabbt utan att ge syndare en chans att omvända sig. Trots att
Han hatar synd har Han ofta tillåtit människor att fortsätta även om de inte
gensvarar. Men det blir alltid konsekvenser av synd. Bibeln slår fast att
syndens lön är döden. Ofta avslöjas synden offentligt, och andra påminns om att
få det rätt ställt med Gud.

När vi läser genom Bibeln ser vi hur Gud alltid har rest upp män och
kvinnor för att varna folket för kommande domar. Första gången detta skedde i
historien var innan den stora floden i Noas tid. Väldigt få lyssnade på Noa.
Gud använde Noa för att varna, och sedan kom domen. För den stora majoritet som
vägrade lyssna blev resultatet att de utplånades i en global katastrof.

Av alla profeter verkar Jeremia vara den som hade det tuffaste jobbet. Så
gott som ingen ville lyssna på honom när han försökte varna Israels ledare för
domen som de skulle möta. De hade vänt bort från Gud och följde sina förfäder vilka
hade vänt sig till avgudarna. Gud använde Jeremia för att varna folket och
dömde sedan Israels barn genom att skicka iväg dem i landsflykt där de
tvingades leva i ett samhälle som var fullständigt hedniskt.

Om historien upprepar sig som Bibeln säger, borde det vara rimligt att
förutsäga att samma mönster skulle upprepas idag. Människor som förklarar sig
vara efterföljare till Gud slutar med att följa människor vilka följer djävulen
och som sedan blir Satans redskap. Som Salomon sa, det finns inget nytt under
solen.

En kortfattad överblick över vad vi kallar den ”nya” evangelikala rörelsen
ger oss ett bra exempel på vad som händer idag. Enligt Bibelns profetior kommer
de Sista Dagarna att få se genomförandet av en global Världsreligion som
bereder vägen för antikrist. Detta skulle betyda att vi kommer att få se alla
religioner enas för fredens sak. Inte enbart världens religioner kommer att slå
ihop sig i en ekumenisk enhet, utan också majoriteten av dem som kallar sig
kristna kommer också att göra det.

Vi har sett denna trend pågå under två årtionden. Utan att veta om det har
”protestantiska evangelikaler” blivit förledda så de vare sig är protestanter
eller evangelikaler. Många kyrkor och samfund har letts vilse av Purpose Driven
(Mål och mening) emerging church- (spirande kyrkan)-rörelsens råttfångare från
Hameln, vilka tydligt omfattar ett falskt hopp fokuserat på en P.E.A.C.E. (F.R.E.D.S.)-plan
som är tänkt att ena alla världens religioner för att göra gott. Denna plan
underblåses av tron att vi kan komma närmare Gud genom olika kontemplativa
österländska sedvanor som yoga och kontemplativ bön. Kristus nämns med namn,
men den ”Jesus” och det ”evangeliet” är inte den Jesus Kristus och det
evangeliet som stöds av Skrifterna.

Även om jag bara har varit en pånyttfödd kristen i lite
mer än tre årtionden har det varit tillräckligt länge för att se ett
paradigmskifte äga rum när det gäller betydelsen av att vara en kristen idag.
Många kyrkor och samfund har räckt hedningarna händerna. Flera kyrkor och
samfund, som en gång var bibelgrundade och Jesuscentrerade, har rört sig bort
från budbärare för evangeliet mot program för församlingstillväxt drivna av företagsliknande
politik som lämnar biblisk kristendom bakom sig. I stället för att titta på den
Gode Herden, Jesus Kristus, tränas eller hjärntvättas fåren till att titta på
en människa som de tror är svaret på alla deras problem. Denna kultliknande typ
av kristet ledarskap är inte bara farligt, det står också för ryggraden som
leder mot en Världsreligion med ett ekumeniskt högkvarter styrt av påven i Rom.

Dessa pseudokyrkor har avlägsnat sig från tron på ett sådant sätt att många
inte ens märkt det. När någon visar på villfarelsen som sker anses de vara
villolärarna. De som har urskillningsförmåga blir hånade och uppmanas tiga.
Ännu värre är att de som är uthålliga i att belysa avfallet marginaliseras, man
håller sig undan från dem eller säger att de är galna.

Slutsatsen blir denna: ledarna för de Sista Dagarnas avfall är oftast
alltför stolta för att ta emot tillrättavisning från någon. De kallar dem som
står upp och varnar dem för obalanserade, utan verklighetsförankring, ”hatare”,
eller till och med psykotiska missanpassade på gränsen till dårskap.

Den Sista, Sista, Sista Varningen

Precis innan jag skulle sätta mig ner och skriva denna kommentar var jag på
John Wayne flygplatsen i södra Kalifornien och väntade på ett plan till San
Francisco. Eftersom jag hade tid över innan min flight tog jag fram ett
anteckningsblock ur min ficka och började anteckna ett utkast över den här
kommentarens ämne. Helt oväntat hörde jag ett meddelande i högtalarna: ”Detta
är sista – sista – sista utropet för United Airlines Flight 322 till San
Francisco.” Jag tittade på min klocka och insåg att jag nästan hade missat min
flight. Utropet var till mig.

Vi lever i en period av kyrkohistorien när det sista-sista-sista utropet
görs för att varna kyrkan till att vakna upp. Avfallet som är på gång blir
större för var dag som går. Ännu värre är att färre och färre bekännande
kristna inser vad som händer. De verkar ha somnat. Pastorer bekymrar sig mer och
mer över egendomar, makt och prestige än över människor. Under det att många
borde omvända sig från sina synder använder de tiden de har kvar här på jorden
till att skyla över sin synd för att beskydda det de tror är deras arv. Andra
har uttömt sin energi och fokus på att försöka ”vända tillbaka” Amerika till en
kristen nation, och de hävdar att vi måste återvända till våra kristna rötter
och ta över vårt land för Jesus. Även om det helt klart funnits många kristna i
Amerikas historia som har tjänat Honom troget under de senaste tvåhundra åren
är det ett faktum att inget land är ”kristet”. Bibeln refererar till de troende
som ”gäster och främlingar på jorden” (Hebreerbrevet 11:13, 1 Petrusbrevet
2:11). Den enda lösningen på vårt
problem med synd är frälsning genom Jesus Kristus och det fullbordade verket på
korset. Vårt hem är inte på jorden utan i himlen. Så medan majoriteten av
kristna distraheras av sina världsliga köttsliga ambitioner missar de det sista
utropet.

Nyligen sände vi ut ett allmänt öppet brev till alla pastorer och försökte
väcka upp dem som borde veta bättre. Brevet var skrivet till alla pastorer även
om majoriteten av kyrkorna jag har talat i tidigare var brödraskap som tillhör
Calvary Chapel-rörelsen. Enligt min uppfattning är den tid vi har innan Guds
domslut kommer kort. När kyrkan är mer intresserad av agendor gjorda av
människor än Guds agenda är kyrkan inte längre användbar. Gud kommer helt
enkelt att resa upp andra till att göra jobbet. Faktum är att jag tror vi
snabbt närmar oss en tid när den avfälliga ”kyrkan” kommer att förenas med
Världsreligionen, och kroppen av äkta troende på Jesus Kristus kommer att
tvingas ut på sidolinjerna och till och med gå under jorden på grund av
förföljelse.

Ni som följt Understand The Times ministry vet att vi har försökt varna
kyrkorna under de senaste två årtiondena för domen som kommer. Böcker och
kommentarer har skrivits. Presentationer har gjorts sedan omkring 1990. Några
av dessa böcker som skrevs inkluderar: New Wine Or Old Deception (Nytt Vin
eller Gammal Villfarelse), When New Wine Makes a Man Divine (När Nytt Vin gör
Människan Gudomlig)
, New Wine and the Babylonian Vine (Nytt Vin och den
Babyloniska Vinstocken)
, When Marian Apparitions Plan to United the
World Religions (När Mariauppenbarelser Planerar att Förena Världsreligionerna)
,
Another Jesus: The Eucharistic Christ and the New Evangelization (En Annan Jesus: Den Eukaristiske Kristus och Den Nya Evangelisationen) och Faith Undone (Upplöst Tro).

Jag uttryckte inte bara offentligt mina bekymmer över riktningen kyrkan
slagit in på, utan jag skrev även personliga brev till ledarna inom Calvary
Chapel vilka vi nu gör offentliga så att världen kan se. Du kan läsa några av
dessa brev genom att gå till följande länk:
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=5258.

Varför gör jag detta? Svaret är väldigt enkelt. Under de senaste åren har
jag anklagats av några av mina kolleger för att vara mentalt obalanserad och
hämndlysten på grund av att jag helt enkelt berättat fakta. Man har till och
med sagt till mig att jag hädat den Helige Ande eftersom jag har ifrågasatt
rötterna till Calvary Chapel-rörelsen. Uppenbarligen har ingen, ända tills nu,
vågat göra detta.

Trots att jag hört ryktena och sett några av mejlen vad gäller det som
sagts gör jag uttalandet igen: Herren har lett mig till att varna för vad som
sker. Ingen lyssnar. Jag har gjort detta enligt Skrifterna. När du ser bröder
på väg in i avfall ska du varna dem, och om man inte bryr sig om varningen, två
dina händer.

Till sist, jag fruktar inte någon människa. Jag vördar och fruktar Jesus
Kristus och Hans Ord.

Förkastelsen och åtlöjet som vi fått ta emot från flera av mina tidigare
kollegor skulle räcka till en hel bok, vilken vi troligtvis kommer att skriva
vid ett senare tillfälle. Även om jag vägrar läsa bloggarna och till och med de
hotfulla mejlen som kommer till mig från pastorer och kyrkoledare vilka jag en
gång delade en gemensam plattform med, har det blivit dags för mig att tala.
Understand The Times kommer inte att tystas; vi kommer att berätta fakta vad
det än må kosta. Synd får inte skylas över.

Precis som med Jeremia har man sagt att vi är galna och att vi ska hålla
tyst. Läs Jeremia kapitel 21.

Förutsägelse

Sanningen segrar alltid. Som någon har sagt, sanningen kommer alltid att
jaga ut lögnen genom bakdörren. Trots att jag inte har någon personlig vendetta
mot dem som trollar fram lögner och rykten om mig gör jag en sista vädjan till
samvetena hos dem som vet bättre.

Det är dags att frukta Gud och få ordning på saker och ting. Du kan inte
fortsätta låtsas att allt är all right. Det är dags att varna Kristi kropp för
dagarna som vi lever i. Ditt läger är fullt av surdeg. Synden kommer att
avslöja dig.

Låt er inte bli vilseförda. Gud låter inte gäcka sig. Ty vad människan sår,
det skall hon också skörda. Den som sår i sitt kött skall av köttet skörda
förgängelse, men den som sår i Anden skall av Anden skörda evigt liv.
(Galaterbrevet 6:7-8, Reformationsbibeln)

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.