Antikrists ande väller fram

Allt som Obama sa i Kairo var som bibeln säger. Strax innan den sanne Messias kommer till Israel så ska en falsk Messias dyka upp. Denne falske Messias kommer att förknippas med ett tempel i Israel. Han kommer att säga att alla religioner leder till Gud, Och redan nu kommer kraftiga påtryckningar från Vatikanen åt detta håll

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Konungarna från Öster är inte bara militärmakt utan det handlar om Österlandets väsende – New Age – Villoandar. Det är den villfarelsens makt som utgjuts i samband med Antikrists framträdande 2 Tess 2. (Se Elvors dröm Harmagedon)

Vi kan idag se en tydlig trend åt att den organiserade ekumeniken blir en världskyrka med en tydlig maktkoncentration att försöka tvinga andra att tycka som de gör. Så här skrev David Wilkerson om världskyrkan boken synen från 1972. Det finns redan funderingar på att bygga ett gemensamt tempel i Jerusalem för alla trosinriktningar.

Intressant är att kolla vad Obama sa i Kario för något år sedan. Märk väl nu att Paddorna (andarna) skall samla alla folk mot Israel.

Genom och ut ur Obamas mun kom i sammandrag följande Paddor: Islam är en del av USA, Koranen är en helig bok, Israel är stötestenen på väg mot en världsfred, Den Judiska nationen måste överge Judeén och Samarien, Israel måste låta de andra 2 religionerna få dela kontrollen över Jerusalem. Med andra ord så menar han att biblisk Sionism en stötesten som måste undanröjas.

Allting blandades naturligtvis med bibelord han uttryckte: Mat 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

Obama startade sitt tal i Kairo genom att säga: Jag är Kristen! Men fortsättningen av hans tal var mer en inbjudan att följa honom för att bereda vägen för Antikrist. Han sa vidare:

Den heliga landet av 3 stora religioner kan bara nå den fred Gud menat för dem NÄR Jerusalem har blivit en säker stad att bo i för Judar – Kristna – Muslimer. Ja en plats där alla Abrahams barn kan umgås fritt. Ja precis som i berättelsen om Isra när Moses, Jesus, och Muhammed bad fredligt tillsammans.

Den här utvecklingen måste vi hålla ett öga på för den sprids allt snabbare i kyrkorna, Och den finns även i SKR:s agenda där många av våra samfund nu är med i dialogen. Det är 3 personer som nyligen har träffats i Saddleback Church som alla 3 har global agenda och förespråkar denna interfaith.

Tony Blair and Rick Warren talk faith, the Middle East and 9/11

Interfaith Tony Blair to Speak at Saddleback on Rick Warren’s P.E.A.C.E. Plan

Pastor Rick Warren Defends Invitation for Sen. Obama to Speak at Calif. Church

Och vad kan då den fortsatta utvecklingen bli? Ja Herren har varnat och visat att detta kommer att påverka hela kristenheten. Detta är “De Laglösas villfarelse” Se Upp! Man vill bevara den här skapelsen ! Man är förgängelsens trälar. 

2Pe 3:4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Det här måste handla om “Det stora avfallet” i 2 Tess 2 och de falska Fredssträvarna bibeln varnar för i 1 Tess 5 “Fred och Säkerhet”

Den 11 Juli är många involverade i Interfaith i kyrkorna i USA

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.