Chrislam interfaith

Vi såg Pingströrelsens studiebesök till Rom men vi tror inte att vi har sett slutet på eländet ännu om man följer den trend som råder i USA och den kommer hit förr eller senare. Det gäller den mer och mer utbredda interfaithrörelsen, Berndt Isaksson har skrivit en hel del om den här utvecklingen.

Håll framför allt ögonen på Tony Blair och hans Faithfoundation där Rick Warren är med i styrelsen. Herren har varnat oss profetiskt att detta kommer att ta över en stor del av kristenheten och är troligen en del av den världskyrka vi kan se i Upp 13.

På Davos economic forum 2009 sa både Tony Blair och Rick Warren att det enda sättet för att få fred på jorden. Är att ena alla religioner och få dem att göra gott tillsammans.

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Citat från MXP

Den svenska kristenheten utvecklar den s.k. ekumeniska agendan. Ärkebiskopen har 28-29 november en Interfaith-konferens i Uppsala om klimat med ett 30-tal företrädare för de flesta religionerna.

Snart ser vi på Den svenska kristenhetens meny Interfaith-möten: Svenska kyrkan, frikyrkorna, SKR tillsammans med imamer och rabbiner i samverkan.

Varför inte Storhelger med fredagsbönen och imamen om Sharia… Synagogan på sabbaten med rabbinens utläggning… samt pastorn-prelaten i söndagsmässan. Givetvis deltar alla tre under de tre dagarnas respektive Interfaith-möten.

American churches to deny Jesus Christ on June 26, 2011

2 Kor 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

NTEB has reported extensively on the growing Chrislam movement. Started by Rick Warren of Saddleback Church, it has grown dramatically and now has infected many hundreds of churches and denominations all across America. A group called Faith Shared is now spearheading the move to merge Christianity with Islam, and in the process provoking the very judgment of God down upon us as a nation. Mer om R Warren

Rick Warren och Cat Stewens (Numera muslimen Yusef Isalm)

LÄS MER (Eng)

This entry was posted in INTERFAITH. Bookmark the permalink.