“Petrusämbetet”, världsekonomin & EU mm

Läs hela texten här Ohlins fundering 24 juni 2012 >>

Citat av Elvor Ohlin:

Om Guds bud

“Ett ändlöst diskuterande om budorden, är meningslöst om vi inte har förmåga att visa vägen till ett förändrat hjärta och ett förändrat liv i Jesu efterföljelse! Vi är inte kallade att predika lagar och bud. Vi är kallade att predika Kristus och allt Guds rådslut, hela Bibeln, med den helige Andes ljus och hjälp.”

 Om Ulf Ekman

“Ryktet har nämligen surrat länge och vad ska man tro? Det verkar bara återstå ett steg för Ulf Ekman: att konvertera till katolicismen och bejaka RKK fullt ut. Är han köpt? Är han jesuit? För några år sedan möttes man ibland av skepticism när man sa att Ulf Ekman går mot Rom. Idag behöver ingen tvivla. Dessvärre är många som vägrade ta varning då, så vilseförda idag så att de följer Ekman till Rom, trots att de borde veta bättre.”

Om “petrusämbetet”

“Om en kyrkans ledare tror sig ha rätt att ta en position, som enbart tillhör Jesus Kristus/Messias, blir man ”istället för Kristus” och det är att vara en antikrist. Påveämbetet eller “petrusämbetet” är en sådan position. Påven är varken ofelbar, “Fader” eller “Kristi ställföreträdare”, som RKK påstår och de har dessutom traditioner som de sätter över Bibeln, precis som fariseerna hade… Tyvärr överlåter och leder påven och de katolska prästerna människor till den katolska Maria istället för till Jesus.”

Om ledarskap

“Det är inte ”starka ledare” kristenheten behöver. Vi behöver Jesus Kristus som Herre och Kung mitt ibland oss och föredömen som är andligt vakna och präglade av Jesus och inte av världens former och tänkesätt.”

Det enda hotet mot en världsreligion är Jesus

“Det globala arbetet för en världsreligion går snabbt framåt tack vare ekumenik med RKK, kompromisser och avfall. Tro inte att kontakt med de döda (helgon, “Maria” eller annan spiritism), religiösa prylar som “rökelsesväng”, radband, ikoner eller mystiska övningar i buddhistinspirerade kyrkofäders fotspår, är något hot mot en enad antikristlig världsreligion!

Det enda som kan hota och stoppa mörkret är JESUS. Det enda som står i vägen är Guds evangelium om Jesus Kristus och sann kristendom och det vill man därför uppblanda så att det blir verkningslöst och sedan helt utplåna.”

EU – en superstat

“En artikel i Aftonbladet 21 juni 2012 fick kanske dem som skrattar åt att EU skulle vara vilddjuret i Upp-boken, att tystna(?). Rubriken löd “Tio tunga EU-länder vill stärka unionen med en gemensam armé och en EU-president.” >> .

Bibelns profetior beskriver ett återuppstått (heligt) Romarrike med tio länder som har en armé och en stark ledare som kallas antikrist. Samtidigt pågår arbetet mot en världsreligion [“sköka”] med ledaren som kommer att sitta i staden på de sju kullarna: Rom.”

This entry was posted in DISCERNMENT and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.