Bokrecension: Ansikte mot ansikte

På Lutherskt församlingsblad får vi del av en recention av boken Ansikte mot ansikte. Det är Lars Borgström som har skrivit den välformulerade recentionen, som alla borde ta del av.

Vi gladdes när Göran Skytte berättade om sin omvändelse. Men det är en farlig väg han har slagit in på, där han går tillsammans med Stinissen. Här bekräftas farhågorna.

     

Bokrecension – Ansikte mot Ansikte.
Lars Borgström – Ur Församlingsblad 1/2011

Ansikte mot ansikte. Samtal om kristen tro av Göran Skytte och Wilfred Stinissen. Libris förlag, Örebro, och Artos förlag, Skellefteå.

Författarna
Göran Skytte har, som många känner till, på senare år genomgått en intressant utveckling från ateist på den politiska vänsterkanten till att bli en av de mer kända kristna kulturpersonligheterna, numera med högerpolitisk hemvist. Utvecklingen tycks ha skett i olika etapper. Från att strax efter sin nyorientering ha varit uppskattad av det avfallna svenskkyrkliga etablissemanget med förre ärkebiskopen K. G. Hammar i spetsen, hamnade han sedan i dessa kretsars onåd då det blev känt att han omfattade en mer traditionell kristen tro. Om detta har Skytte berättat i sin bok Omvänd. Med beklagan har undertecknad och andra dock senare sett hur han alltmer kommit att intressera sig för och påverkas av romersk-katolsk kristendomsuppfattning. Detta blir mycket uppenbart i den bok som här skall recenseras.

Läs vidare >>

This entry was posted in NEW AGE AND MYSTICISM. Bookmark the permalink.