Falsk andlighet tas in i kyrkorna

Undervisning: Elvor Ohlin

Falsk andlighet tas in i kyrkorna

Hösten 2009 fick jag flera profetiska drömmar. En av dem handlade om en storm som ledde till en översvämning. Det bildades strömmar som blev en flod, som översvämmade. Jag tror att drömmen var Guds svar på min fråga, om det som sker i vår tid verkligen är så allvarligt som vi tror. Har vi uppfattat alltihop rätt eller har vi överdrivit? Men Gud visade i drömmen att vi ska fortsätta att vaka och varna. Läs om drömmen >>

På våren 2010 uppmärksammade Karin Jansson i sitt Nyhetsbrev en Pingstkarismatisk konferens i USA, Empowered 21. Deltagarnas egen beskrivning var: ”Vi är många strömmar som kommer samman i en flod som kommer att översvämma allt”. De beskrev sig själva exakt så som Gud hade visat i drömmen – men det var inte den helige Andes strömmar, utan orena och antikristliga strömmar. Det är så därför att man blandar sanning med lögn, evangelikalt med falsk andlighet.

Den utvecklingen har bara fortsatt. Idag ser vi nyandliga (ockulta) inslag i många kyrkor. Många kristna ledare har kompromissat och gjort sig delaktiga genom att acceptera mysticism och falsk andlighet i olika former. Vaksamheten är på många håll lika med noll. När en pastor tror att ”new age-andligheten har spelat ut sin roll”, då är man både blind och grundlurad!

Satans äldsta trick:

  • att få människan att tro att han inte existerar
  • att få människan att tro att han är ofarlig

Vilka är strömmarna och hur förs de samman?

Tack vare Guds varningar och för att han öppnade våra ögon, har vi kunnat se vad som är på gång. Men hur förs det samman? De som är med på den här videon har tidigare själva varit djupt involverade i New age/nyandlighet. Idag ser vi hur de olika strömmarna kommer samman genom meditation, kontemplation och andra andliga övningar och mysticism.

VIDEO: Porten är vid – den framväxande Nya Kristendomen (Emerging Cristianity). På videon undervisar Johanna Michaelsen, Chris Quintana och Warren Smith >>  . Johanna Michaelsens vittnesbörd finns med i kortfattad version på Ohlins Funderingar 12/11-2010 >> . Här är en sammanfattning av videon, översatt till svenska.

Radband – buddhism

Gud hatar synkretism. Han avskyr att man tar in antik, hednisk religion i kyrkan och tror att man kan använda och “helga den” för att ära Gud. Ändå påstår Tilden Edwards i Shalem, Kontemplativt Träningscenter i Washington,  att ”det som gör ett praktiserande kristet eller inte kristet är inte dess källa, utan dess syfte”. Edwards, Tony Campolo, Thomas Merton, Henri Nouwen och många andra i den Kontemplativa rörelsen, säger att man kan använda dessa metoder, principer och undervisning från antika, hedniska mystiska religioner och ”helga dem” genom att ge dem kristen terminologi – sen påstår man att om man ämnar ära Gud med det, kommer Gud att acceptera och bli tillfreds med det. Men INTE enligt Guds ord. GUDS ORD SÄGER att de för in FRÄMMANDE ELD i kyrkan!

Många strömmar

New age-religionen blev avslöjad på tidigt 80-tal (först av Constance Cumbey). New age handlar om ”ett nytt evangelium” och ”en ny andlighet”. Den sprids bland annat via Emerging Church [Den framväxande kyrkan] som egentligen är en Merging Church [Sammanslagen kyrka]. Den ”nya” andligheten har inget nytt i sig. Det är gammal ockultism som har funnits sedan syndafallet. Termen New age är inte lika attraktivt längre, så man säger oftast Nyandligheten.

Joyce Meyer

Den sprids på många olika sätt. Vi har Emerging Church-rörelsen (Brian McLaren, Doug Pagitt, Tony Jones, Rob Bell m fl), Positivt tänkande-rörelsen (bl a Theo Wolmarans, Norman Vincent Peale), Trosrörelsen (Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joyce Meyer m fl), Kontemplativa rörelsen (Pierre Teilhard de Chardin m fl), Nyapostoliska reformationen (C Peter Wagner, Rick Joyner, Todd Bentley m fl)… Dessa rörelser öppnar för det ockulta och nedvärderar Bibelns värde och sprider sig snabbt inom kyrkan.

Peter Halldorf

Inom kyrkan har det alltid funnits de som har fascinerats av det mystika. Det har funnits med sedan långt tillbaka genom gnostikerna, ökenfäderna och mycket mysticism har kommit genom katolicismen. Men detta förekom mest i marginalen, bland vissa grupper.

Påven

Det vi ser idag är att allt detta finns i själva huvudfåran av kristenheten. New age:s ”matriark” Barbara Marks Hubbard, New age:s ”fader” David Spangler  och trappistmunken Thomas Keating  talar alla om ”gud inom dig” och de talar alla om kontemplativ bön och esoterisk kristendom.

Thomas Keating

Thomas Keating upptäckte på 60-talet att de övningar som de tidiga katolska mystikerna (St John of the Cross, St Theresa av Avila, Meister Eckhart) praktiserade och romersk katolsk kontemplation var identiska med de övningar som de hade lärt av sina zen-mästare (buddhism). Keating gjorde Centering Prayer populärt. Där tar man ett ord som ett mantra, fokuserar och koncentrerar sitt sinne och sin ande på det och kommunicerar med ”det gudomliga”. Keating har alltså konstaterat att kontemplativ bön och meditation är identisk med österländsk meditation och kommer också – precis som i österländsk meditation – att öppna upp för ormkraften KUNDALINI – den demoniska kraften som reser sig även i hängivna katoliker som praktiserar dessa ockulta tekniker!

Alla dessa strömningar utgår från en rörelse som handlar om ”upplevelsebaserad kristendom”. De vill ha något utöver det som de kan läsa i Bibeln. Många av dessa ledare (Richard Foster, Thomas Merton) säger  att vi måste ha ”andliga upplevelser” (genom tekniker).

 Upplevelsebaserad andlighet utan Sanningen

Det som händer idag är att man tar in sådant i kyrkan som inte står i Bibeln eller som Gud varnar för och är emot (förbjuder). Många kristna ledare undervärderar verkligen Bibeln (Rob Bell, Mark Driscoll, Brian McLaren). Bibeln är alltid pålitlig och vi måste alltid förlita oss på Bibeln och inte bara på upplevelser.

Rob Bell

Synkretism och PEACE-plan

En av de största rörelserna i kyrkan idag handlar om att man ska förena religionerna (Interfaith, Chrislam). Romerska katolska kyrkan går i spetsen men även Rick Warren med sin Daniel-planen, som leds av tre New age-doktorer. Peter Drucker, företagsguru, var Rick Warrens mentor i många år. Han förde in ”den Trebenta stolen” som handlar om en (företags)modell för tillväxt. Det handlar inte nödvändigtvis om att hålla sig till Sanningen, utan att erbjuda något som attraherar ungdomar och till människors behov i samhället. På det sättet bryts sanningen i Guds fasta ord ned, eftersom den inte ”säljer”.

Rick Warrens Daniel-plan med New age-gurus

Det är inte konstigt att den Nya reformationen nu upphöjs av Rick Warren och Saddleback Church som vill sprida sin PEACE-plan [Starta kyrkor-Träna ledare-Hjälpa fattiga-Bry sig om sjuka-Utbilda nästa generation] in i ett globalt perspektiv och engagera en miljard människor för att utplåna mänsklighetens sjukdomar – och förena alla religioner.


Robert Schuller      Ophra Winfrey         C Peter Wagner

Nyapostoliska reformationen och “Guds dröm”

När det gäller den Nyapostoliska reformationen, måste vi fråga oss var namnet först dök upp. Det var av Robert Schuller 1982 i boken Självkänsla – den nya reformationen. Han talar om ”Guds dröm för dig och världen” (PEACE-planen). Ophra Winfrey talar också om ”Guds dröm”, så både kristna och nyandliga talar om samma sak. Det är en metafor för kommande ”världsfred”.

Interfaith

Ekumenik och Interfaith

Bibeln talar mycket tydligt om globalism som leder till en Världsregering och  en Världsreligion i den yttersta tiden. Det är ingen tillfällighet att ockultister och new agare i många år har strävat efter en Världsregering och en Världsreligion som för fram en utopia på jorden. Det vi ser i den moderna ekumeniken är att alla religioner förenas till en religion. Det är exakt så ändetiden skall se ut. Kyrkan har fått för sig att hon skall sätta upp ”Guds rike” på jorden. Men det är Jesus som ska sätta upp sitt eget rike. Det är inte vi som gör något åt honom, utan tvärtom. Bibeln säger att det är något som vi ärver, inte som vi åstadkommer.

William Branham

Ett falskt gudsrike

Ett falskt gudsrike har förts in av radikala pingstvänner och karismatiker enligt Latter Rain-rörelsen. En del av dem kallar sig Manifested Sons of God (Guds uppenbarade söner). En av ledarna var William Branham som sa att vi ska bli Guds uppenbarade söner, vi ska bli gudomliga, och utbreda Guds rike på hela jorden innan Jesus kommer åter.

 Pröva andarna

Många av ledarna i den här rörelsen tror att det de gör är från Gud (Benny Hinn, Morris Cerullo, Kenneth Hagin, Todd Bentley, Patricia King, Cindy Jacobs) men dom inser inte att det är en annan röst som styr demde har inte prövat andarna! Jag säger dig, att det dom undervisar är emot Skriften. Om du inte ser utifrån Guds ord, har du ingen chans att pröva. Om du inte känner till originalet – vad Skriften säger – hur ska du då kunna genomskåda när den falska varianten kommer, som påstår sig komma från den levande Guden?

Israel

Vi vet att världen tyvärr kommer att vända Israel ryggen i de sista dagarna. Alla som tar Bibeln på allvar kommer alltid att se Israel som Guds ögonsten. Kyrkan måste vara vaken över hur vi behandlar Israel och att vi ber för folket. Bibeln ska vara som vårt ankare så att vi inte driver omkring dit människorna vill ta oss. Bibeln måste vara grunden för allt vi tror, för det är det enda sättet att få veta Sanningen. Om vi inte håller oss till Guds ord kan det öppna för alla möjliga falska läror.

Enligt Bibeln kommer Jesus tillbaka vid en bestämd tidpunkt. Fienden vill att vi fokuserar på allt på jorden och inte på det som kommer.

Våra ungdomar kommer inte att nås genom att man gör om evangeliet för att passa kulturen. De nås genom att ge ut evangeliet till deras kultur. Du är inte kristen för att du går i kyrkan. Frågan är om du tror på vad Bibeln säger eller inte. (Slut citat)

Onenessblessing

Ett av de mest effektiva sätten att sprida New age-religionen är genom den ockulta Oneness-välsignelsen eller Deeksha/Diksha. Man talar om “hela världens andliga uppvaknande”. Constance Combey, new age-expert och advokat, säger:

”Det handlar om en New age-revolution och ett förändrat tankesätt. Den ockulta onenessblessingen är ett av medlen för att påverka människor in i ett antikristligt tänkesätt och för att öppna för ockult andlighet. Det är ett enda stort förberedande för Antikrist.”

Solveig Henriksen som har forskat om Mystik och Nyandlighet säger:

Djupmeditation i en eller annan form har i alla tider varit den främsta metoden för en antikristen djupmission baserad på en subjektiv upplevelse, men vägen till själva upplysningen kan vara lång. Eftersom tiden för Jesu återkomst närmar sig och dödens herre har bråttom, erbjuds nu en genväg till enhetsmedvetande och upplysning, nämligen en direkt energiöverföring kallad Oneness blessing.”

Jesus har segrat!

Jesus, Guds Son och hela världens Frälsare har segrat över alla dessa ockulta makter och krafter (demoner/onda andar) – ledda av djävulen – som utger sig för att vara “goda” och ge harmoni men som är från den onda andevärlden och som tar kontrollen och förgör människor som har öppnat sig för det ockulta. Hos Jesus Kristus/Messias finns det förlåtelse, rening från synd och befrielse.  Han är den ende som kan frälsa och befria och ge en verklig frid och harmoni! Kom ihåg att Jesus älskar dig! Han hjälper alla som ärligt ber om hans hjälp och bekänner sin synd. Jesus sa:

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. 28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 29 Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett. 30 Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting.

Det handlar inte bara om detta livet. Det handlar om var vi vill tillbringa evigheten. Vi erbjuds en evighet i Guds närvaro utan synd, sjukdom, ångest, lidande, sorg eller ondska. Det är Guds erbjudande om frälsning genom Jesus, Guds Son.

Mvh
Elvor Ohlin

Läs Jan Markells intervju med Caryl Matrisciana, uppväxt katolik i Indien och gick senare in i New age: >> & >>
Fler videos med Caryl Matrisciana på YouTube: >> & >> & >> & >> (Eng)

 

This entry was posted in DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.