Bilder från Israel (2)

Obs! Klicka för större bild

Bild 1-3 Beer Sheeva ner till Eilat

Bild 4-6 Negev + Kibbutz Lothan (50 Km norr om Eilat)

Bild 7-9 Kibbutz Lotan (50 Km norr om Eilat)

Bild 10-12 Fåglar vid Kibbutz Lotan

Bild 13-15 Fåglar vid Kibbutz Lotan

Bild 16-18 Fåglar vid Kibbutz Lotan

Bild 19-21 Eilat

Bild 22-24 Eilat

Bild 25-27 Fåglar Eilat

Bild 28-30 Fåglar Eilat

_____________________________________________________________________

This entry was posted in PHOTOGRAPHY. Bookmark the permalink.