Stark i köttet eller stark i Herren?

Stark i köttet eller stark i Herren?

Predikan: Elvor Ohlin
2022-08-07
Parousia Mission
Lyssna HÄR (Mp3)

I början av den här sommaren var det ett bibelord som jag fastnade för:
“Ingen trolldom hjälper mot Jakob, ingen spådom mot Israel”.

Orden kommer från Bileam som var hyrd av Moabs kung Balak, för att förbanna Israels folk. Gud hindrade honom och han måste säga det Gud gav honom att tala.

Varför ville kungen Balak i Moab förbanna Israel? Han fruktade för dem. Han kände till alla segrar de hade vunnit. ”De är starkare än jag”, sa Balak. Sanningen var att ingen kunde stå emot Israels Gud. Den hebreiska roten till namnet Balak betyder att förinta, tillintetgöra, döda. Han var Guds motståndare, styrd av mörkrets furste.

4Mos 23:18  Då framförde han (Bileam) detta budskap: “Stå upp, Balak, och hör, lyssna till mig, du Sippors son. 19  Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det? [Det står att Gud ”ångrade” att han gjort människor i 1Mos 6:7. Men Gud ångrar inte för att han har gjort något fel eller misstag, som vi. Orsaken var att människorna vände sig bort från Gud och deras hjärtan var fulla av ondska (nicham – ångra, att förändra sinnet gentemot ngn)]. 20  Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, och jag kan inte ändra det. 21  Ingen ofärd kan skådas i Jakob, ingen olycka kan ses i Israel. HERREN, hans Gud, är med honom, en konungs jubel hörs bland dem.22  Gud förde dem ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. 23  Ingen trolldom [hebr. nachash – besvärjelse, förtrollning, viskande – rot till nachash som betyder orm] hjälper mot Jakob, ingen spådom [qesem – (eller) häxkraft] mot Israel. När tiden är inne skall det sägas om Jakob och Israel: Vad har inte Gud gjort!

Barak förstod att om han kunde förbanna Israels folk, skulle han få makt över dem och hindra dem att komma vidare. De skulle bli kraftlösa och lätta besegra.

Han insåg inte att ingen besvärjelse, ingen förbannelse, magi eller häxkraft… har makt över Guds folk, Guds utvalda. Ingen förbannelse har makt över den som tillhör Herren. Vi blir attackerade och ansatta från mörkrets makter. Men ingen kan hindra Guds vilja med våra liv, när vi följer Jesus och lyder honom.

”en konungs jubel hörs bland dem” eller: “jublet till en konung hörs bland dem”. Konungen, Jesus Kristus/Messias är mitt ibland sitt folk och han beskyddar dem.

Att vara förbannad innebär att vara bortvisad från Gud och motarbetad av honom. Men ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus (Rom 8).

Bileam riskerade att själv bli förbannad om han lydde Balak. Vi känner till löftet till Abraham, som Bileam också fick citera:
1Mos 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna [arar] den som förbannar [qalal] dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” [I det folket som kallas Guds egendomsfolk, det judiska folket, Israels folk, skulle världens Frälsare, Messias födas]

Grundtexten säger att Gud står emot och han gör den maktlös [arar] som föraktar och ringaktar [qalal] den som Gud har välsignat [barak], dvs. som Guds välbehag vilar över. Att välsigna Israel är att att hålla med om det Gud har sagt och bestämt om Israel – och att agera utifrån det. Fr a att be för Israels frälsning.

Det var Gud som räddade Bileam. Många nationer och människor genom historien har fått känna på konsekvenserna av att förbanna Israel.
Det var Gud som räddade Israels folk. Josua profeterade senare:
Jos 24:10  Men jag ville inte höra på Bileam, utan han måste välsigna er, och jag räddade er ur hans hand. [Det var Guds beskydd och israeliterna visste inte ens om den andliga striden som pågick där uppe bland bergen med Bileam, förrän efteråt].

Så kan Guds Ande komma över vem han vill så att den personen måste tala det Gud vill.
Personligt: När Gud öppnade dörren för oss (Janne och mig) till heltidstjänst, fick vi nästan omgående börja kämpa emot falska läror, framför allt framgångsteologin och herradömesteologi, från medlemmar i LO och andra trosrörelseförsamlingar.

En del år senare blev vi anklagade för att ”gå emot Guds vision”, när man införde företagstänk och en ny maktstruktur i församlingen, cellkyrkan, som byggdes som en pyramid. Det var inte ”Guds vision”, utan världens ande som man hade öppnat för. Lockbetet var ”framgång” och ”tillväxt” och många församlingsledare förfördes in i själviska, köttsliga ambitioner genom Global Leadership Summit (GLS).

Vid ett tillfälle var några av oss i Förkunnarteamet i bön i kyrkan. Plötsligt började samme person – som sagt att vi ”gick emot Guds vision” – att profetera över mig och Janne, en klockren profetia. Efteråt sa han: ”Det var det konstigaste! Jag profeterade tvärt emot mina egna tankar!”

Bileam kunde inte lyda Balak och förbanna Israel men han kom på ett annat sätt att göra dem kraftlösa: genom förförelse till avgudadyrkan och locka dem till avfall, bort från Guds vilja. Här fick djävulen sitt tillfälle, en ingång. Ef 4:27 och ge inte djävulen något tillfälle [topos – plats, rum, ingång].

Stark i köttet eller stark i Herren?
Bileam var ”stark i köttet”.
Han hade själv lämnat den raka vägen och förts vilse (2Petr 2:16) och han ville bli rik med hjälp av sin nådegåva. Istället för att vända om och bekänna sin synd, valde han att locka andra på samma väg… bort från Guds väg.

“Bileamiter”
Finns det sådana falska apostlar och profeter idag? Ja, många, tyvärr. Det har till och med blivit ett kännetecken för vår tid.
”Gud vill att du ska vara rik”, ”Dröm stort! Gud vill uppfylla dina drömmar…”
Låter det bra?
-det är förförelse till högmod
och avgudadyrkan.
-de skulle kunna kallas ”BILEAMITER” för de följer i Bileams fotspår
.
Den surdegen har spridits genom ekumeniken, in i nästan alla kristna sammanhang.

De säger att ”Adam var som Gud men han förlorade sitt herravälde och gav det till djävulen vid syndafallet och det måste återtas. Gud väntar på att du ska förstå vad du är i Kristus… Du har allt redan nu – det är bara att proklamera och ta ut och ta auktoritet. Ta tillbaka det djävulen har stulit”.
Det är ju nonsens! Men det lurar människor in i högmod och tron att de kan styra Gud.

”Ja, men Gud vill göra dig rik så att du kan ge till Guds rike”
Svar: Så du menar att hela universums Skapare skulle vara beroende av dina pengar?
”Jo, men rikedom är tecken på att man är välsignad”.
Svar: Jaha? Är det därför de stora summorna alltid hamnar i era pastorers egna fickor?

Så länge sådana församlingar inte bekänner och gör upp med sin falska grund och rötter hos EW Kenyon och K Hagin, har inget förändrats på riktigt. Surdegen är kvar.

Herraväldesteologi och Framgångsteologi gör dig ”stark i köttet” och ”stark i jaget” men inte stark i Herren. Det är skadliga och farliga läror. Falska läror och religioner uppmuntrar alltid köttet, den fallna naturen. Som hos Bileam blir frukten själviskhet, girighet och obarmhärtighet. Jesus sa att vi ska känna igen dem på deras frukt, ”vargarna i fårakläder”.

Kom ihåg Esau…
Hebr 12:16  Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. 17  Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen.

Esau ”älskade njutning istället för Gud”, som Paulus beskriver människor i de sista dagarna: älskar pengar, har ett sken av gudsfruktan (2Tim 3). Esau grät inte över sin synd. Han grät över konsekvensen av sin synd och skyllde på Jakob. Precis som kung Saul senare grät över konsekvenserna av sin synd och skyllde på folket… men han grät inte över sin egen synd. Det är ett ganska allvarligt tillstånd.

Många kristna är skadade av de här lärorna. Men ge inte upp!
Bekänn villoläror som synd och ta avstånd ifrån dem. Lita på att Jesus älskar dig. Han lägger den rätta grunden och bygger upp ditt liv, när du överlåter dig åt honom. Sen kommer han att använda din erfarenhet för att hjälpa andra.

Stark i Herren
Ef 6:10  Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.          

Att vara ”stark i Herren” är att ha Herren som sin starkhet.
Hur går det till? Ja, inte genom att gå upp på höga platser och proklamera eller befalla över andefurstar – som Gud tillåter att vara där tills han ska döma dem(!). GUD ska döma dem. Inte genom att proklamera stora visioner och planer ”för Guds rike”.

Det är i livet med Jesus vi lär oss vad det innebär att bli ”starka i Herren”: genom ödmjukhet, gudsfruktan, lydnad och sann förtröstan på honom. Dvs. allt det som den köttsliga människan föraktar och ser ned på och brukar kalla ”gammaldags”.

Jak 4:4  Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5  Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6  Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot [färdig att strida emot] de högmodiga [och Högmod går före fall (Ords 16:18, 18:12)], men de ödmjuka ger han nåd.Underordna er [grek. tapeinoo] därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort [springa, försvinna] från er.Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. [Ni som är förförda och dras till världen men som vill tillhöra Gud: gör upp med synden] 9  Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10  Ödmjuka er alltså inför Herren [inför Herrens ansikte], så skall han upphöja er.

Underordna er – grek. tapeinoo – underkasta er och lyd (Gud), ödmjuka er [böj er], bli liten, bli hjälplös och behövande. Ställ er under Guds herravälde (alltid, i allt), ”att stå i rätt ordning”.
(David Hedegårds översättning) Ge Gud det fulla herraväldet över er.
Då blir vi ”starka i Herren” för vi förtröstar på honom och inte oss själva. ..så skall han upphöja er Gud ger upprättelse. En del här i livet och fullständigt i evigheten.

Hur närmar vi oss Gud?
En syn jag fick på 90-talet: Jag såg Guds härlighet som en eld för mitt inre, när jag var i bön. Elden förvandlades till ett kors. Jag ville gå närmare men det gick inte. Vid mina fötter var det som en ring runt korset [det var helig mark] och Gud sa: ”Du måste böja dig mer för att komma nära”.

Hur böjer vi oss?
Genom att be Gud “ge mig ett ödmjukt hjärta, gör ett djupare verk i mitt liv”. Ordet (v 10) kan översättas: tillåt er att bli ödmjuka, acceptera att underkasta er Gud (fri)villigt. Det är alltså Guds verk i oss och då flödar nåden. Gud ger kraft att lyda.

I vers 13 (Jak 4) får vi veta att vänskap med världen handlade om stora och självsäkra planer för framtiden, för att tjäna pengar och ”få framgång”. Men det går inte i längden att kompromissa med den här världens Agenda, som är i uppror emot Guds bud, med religiös ekumenik och religionsblandning. Det går inte i längden att vara beroende av bidragspengar från staten och samtidigt bevara troheten till Jesus.

En skiljeväg
Nu prövas kyrkor och samfund vem man väljer att följa.
Vill man lita på Gud eller på människor? Vill man hålla sig till Guds ord eller vill man anpassa sig [och sitt budskap] för att vara världens vän? Den som vill vara världens vän [i den bemärkelsen], kommer att sakna kraft att stå emot tsunamivågen av orenhet och ondska. Men den som underordnar sig Gud, får kraft att stå emot djävulens alla attacker på vårt land.

Det är dags för församlingsledare att lägga ner själviska ambitioner att få ”tillväxt och framgång med världsliga metoder” och vända tillbaka till de urgamla, upptrampade stigarna… och hålla sig på den goda vägen (Jer 6:16).

Gå in i bön, ödmjuk bön, och påminn om Guds ord och hans väg.
Det djävulen fruktar mest är bedjande kristna, överlåtna till Jesus, fyllda av Helig Ande – de som underordnar sig Gud.
Då måste djävulen fly!
-Vi ska vara fruktade i mörkrets rike.
-Vill du vara fruktad i mörkrets rike? Jag vill det!

2Petr 3:1  Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka [diegeiro] ert rena sinne, 2  så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. [Petrus ville uppmuntra det Gud uppmuntrar i varje pånyttfödd troende. Grekiska grundtexten: ”jag har velat väcka ert rena sinne helt och fullt, så att ni vaknar och uppstår…”  så att ni kommer ihåg och håller er till Guds ord] 3  Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er.. [Vi kan få höra: ”Är ni så gammaldags så ni tror på Herrens dag och Harmagedon och Jesu återkomst? Det har vi omtolkat för länge sen..”]

Men för dem som håller sig till Jesu ord och det profetiska ordet läser vi:
Fil 1:6  Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.
…9  Och min bön är att er kärlek
[agape – Guds kärlek i er] mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt [epignosis – en rätt och exakt kunskap] och klart omdöme, [Grundtextens ord: ..min bön är att er kärlek fortsätter att överflöda som en flod – men samtidigt begränsad av flodbankar – och (att kärleken) blir mer och mer rik på rätt kunskap genom personlig erfarenhet och all urskiljning (förstånd eller klart omdöme) i varje situation)] 10  så att ni kan avgöra vad som är rätt [bäst] och vara rena [eilikrino – bedömda i ljuset vara äkta] och fläckfria [aproskopos] på Kristi [Messias] dag, 11  rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. [Jesus ger och vi bär Andens goda frukt. Att lära känna Jesus och bevara hans ord, gör att allt kommer på rätt plats och Gud får all ära].

Fläckfriaaproskotos – betyder utan anstöt, att (ni) inte leds till synd eller leder (andra) in i synd, att inte få andra att snubbla och falla.
(Kom ihåg vad Bileam gjorde).

Det betyder att vi lever beroende av Guds nåd, så att inget kan locka bort oss från vägen. Att Jesu liv och Andens frukt kan bli synligt genom oss. En tro som är verksam i kärlek (Gal 5:6).

Före Getsemane och korsfästelsen sa Jesus till lärjungarna:
Joh 14:30  Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste [djävulen] kommer. Mot mig förmår han ingenting.

David Hedegårds översättning (NT): Han har ingen rätt över mig.
KJB: …He has [echo – besittning, relation, tillstånd] nothing in me.
1917 års bibelöversättning: I mig finnes intet som hör honom till;

Jesus hade ingen synd gjort. Det fanns inget att anklaga honom för.
Ingen kunde ta hans liv. Han gav sitt liv för att sona våra synder. ”I mig finns inget som tillhör honom”. Det är målet som Jesus har med oss.

I Kolosserbrevet beskriver Paulus livet i Kristus. Han är helt fokuserad på Jesus. Han gladde sig mitt i det mått av lidande som ingick i hans liv, med ett enda mål i livet: att leva helt i Guds vilja, stark i Herren. I kapitel 2 får vi veta att Paulus kämpade och bad för församlingen i Laodicea.

Kol 2:1  Jag vill att ni skall veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen, 2  för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt [epignosis – exakt och rätt kunskap] i Guds hemlighet, Kristus.I honom [Vi har inget i oss själva, bara i honom] är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 4  Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord [pithanologia = lockande, övertygande ord (förförelse som bedrar)].

Paulus varnade för han såg vad som hotade. Han bad de kristna i Kolosse att se till att det här brevet också blev uppläst i Laodicea (Kol 4:16).

Senare fick Johannes sin uppenbarelse.
Nu var församlingen i Laodicea bedragen och genomsyrad av Framgångsteologi. De märkte inte ens att Jesus stod utanför och ville komma in. Jesus säger:
Upp 3:17  Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting [de trodde att pengar var tecken på deras stora andlighet [de säger: gudsfruktan är en god affär, 1Tim 6:5, ett tecken på Guds välsignelse. Det är ett falskt evangelium], och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. [de var ”starka i köttet” men inte i Herren. De föraktade ödmjukhet, korsets väg och Guds fostran] 18  Jag råder dig [ett av hans namn är ju Underbar i råd (Jes 9:6)] att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. [De verkar vara helt förblindade av högmod och trodde att de var rättfärdiga i sig själva]. 19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

”Guld som är renat i eld”
Jes 43:1  Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel [Vi kan sätta in våra egna namn här]: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. (Jag läser nu som det står i hebreiska grundtexten) 2 När du måste gå genom vatten, är jag med dig [nära dig], eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. När du måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

Varför måste vi gå genom vatten och eld? Svaret står i lagen när man hade tagit byte i strid:
4Mos 31:23  allt som tål eld skall ni låta gå genom eld, så blir det rent. Men det skall också renas med stänkelsevatten. Och allt som inte tål eld skall ni låta gå genom vatten. [Gud prövar inte över förmåga, 1Kor 10:13]

Det här är löften som betyder att inga prövningar som vi möter och ingen fostran som Gud gör, kan skada oss! Men det gör oss ”starka i Herren”, för vi får del av hans väldiga kraft.

När David mötte Goliat läser vi: Goliat förbannade David med hjälp av sina gudar (demoner, ockulta krafter). Men hans förbannelser hade ingen som helst verkan på David. David hade sin starkhet i Herren. Guds vilja och plan är att få äga oss så helt, så att vi alltid lever under hans beskydd.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.