Ense med Gud eller med människor

Ense med Gud eller med människor

Parousia Mission
15/6-2022

Den enheten (överskriften) kan, som vi vet, vara två helt skilda saker och två helt olika vägar.

1Sam 4:1  Samuels ord kom till hela Israel. Och Israel drog ut till strid mot filisteerna och slog läger vid Eben-Haeser [betyder Hjälpstenen, byggnadsstenen som hjälper – i Nya förbundets ljus förstår vi att det är en förebild på Jesus], medan filisteerna hade slagit läger vid Afek [Afek betyder styrka, störtflod, skyfall. Jmf Dan 9:26 …men slutet kommer som en störtflod.]. 2  Filisteerna ställde då upp sig i slagordning mot Israel. Striden spred sig, och israeliterna blev slagna av filisteerna, som nergjorde omkring fyratusen man på slagfältet. 3  När folket kom tillbaka till lägret, sade de äldste i Israel: “Varför har HERREN i dag slagit oss inför filisteerna? Låt oss hämta HERRENS förbundsark från Silo så att den är här bland oss och räddar oss från våra fienders hand. 4  Folket sände män till Silo, och de bar HERREN Sebaots förbundsark därifrån, hans som tronar på keruberna. Elis båda söner Hofni och Pinehas följde med Guds förbundsark. 5  Då HERRENS förbundsark kom in i lägret, brast hela Israel ut i ett så högt jubelrop att marken skakade. 6  Filisteerna hörde jubelropet och sade: “Vad betyder detta höga jubelrop i hebreernas läger?” När filisteerna fick veta att HERRENS ark hade kommit in i lägret 7  blev de rädda ty de tänkte: “Gud har kommit in i lägret.” De sade: “Ve oss! Något sådant har inte hänt förut. 8  Ve oss! Vem kan rädda oss från denne mäktige Guds hand? Det var denne Gud som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen. 9  Men fatta mod och var män, ni filisteer, så att ni inte blir slavar åt hebreerna, som de har varit slavar åt er. Ja, var män och kämpa!” 10  Så stred filisteerna, och israeliterna blev slagna och flydde var och en till sitt tält. Nederlaget blev mycket stort, och Israel förlorade trettiotusen man av fotfolket. 11  Dessutom blev Guds ark erövrad, och Elis båda söner Hofni och Pinehas miste livet. (Eli och hans båda söner var präster i Israel).

Efter första nederlaget: ”Vad gör vi nu? Jo, vi hämtar förbundsarken. Då måste Gud ge seger”. Herrens förbundsark var förebilden /symbolen för Guds närvaro bland sitt folk och på förbundet med Gud. Allt med arken pekade på Guds Messias, Frälsaren – Segraren.

Det här får mig att tänka på Huset på sand [mänsklig visdom] i Jesu liknelse (Matt 7). När huset började falla samman här, byggde man upp det igen. Då kom nya prövningar och motstånd och fallet var mycket stort.

De var ense med varandra – här kan vi tala om SYNLIG ENHET.
Det var lovsång och jubel så ”att marken skakade. Värre än värsta Azusa now-konferens. De hade en hög bekännelse att de är Guds folk. Det såg ju ut som “väckelse”!? Fienden fruktade och var livrädd för Israels Gud. Ändå blev det ett ännu större nederlag. Total katastrof.

De hade vunnit stora segrar tidigare.
Jos 23:9  HERREN har fördrivit stora och mäktiga folk för er, och ingen har kunnat stå er emot intill denna dag. 10  En enda man bland er jagade tusen framför sig, ty HERREN , er Gud, stred själv för er, så som han hade lovat er. 11  Var ständigt på er vakt så att ni älskar HERREN, er Gud. [Det finns villkor för att Gud ska ge kraft och seger].

Nu var folket ense med varandra men de var inte ense med Gud.
Med andra ord: Vi kan vara hur många som helst, hur eniga som helst, hur högljudda och lovprisande som helst, hur inspirerade och engagerade som helst. Om inte Gud är med, är alltihop meningslöst och leder till misslyckanden och nederlag.

Jag tycker att det känns igen idag i den ekumeniska rörelsen.

När Israel vann segrar och hade haft framgång handlade de på Guds befallning. Nu kunde ingen säga att man hade frågat efter Guds ledning eller att Gud hade talat.

Vi kan handla på samma sätt. Vi kan ta för givet att Gud är med när vi tar beslut. När det går fel undrar vi hur detta kunde hända? Varför hjälpte inte Gud? Men vi kan inte styra Gud, inte tvinga Gud att ge seger eller tvinga Gud att göra under.

Paulus skriver i Gal-brevet att Förbundsarken var ”en skugga av verkligheten själv, som är Kristus”. Arken var en symbol och förebild, inte ämnad som en ”lyckoamulett /lyckobringare” eller en teknik för att få framgång. Så fungerade hedningarnas avgudadyrkan: metoder, tekniker, strukturer, ritualer, andliga övningar…

Det var HERREN själv som de behövde omvända sig till och ödmjuka sig inför.

Elis söner hade en egen ”teologi”. Den gick ut på att man kunde roffa åt sig det bästa av det som offrats i templet och det som tillhörde Gud. De levde i synd, sexuell omoral och utsvävningar – utan gudsfruktan.

1Sam 2:17  De unga männens synd var mycket stor inför HERREN, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta HERRENS offer. [Med Nya förbundets ord: De lärde sig förakta korsets budskap och innebörd. De lärde sig förakta Guds ord och Gud själv].

Var kommer föraktet ifrån? Köttets gärningar, synden, världens visdom som står emot och sätter sig upp mot Guds visdom. Den lagiske föraktar den gudfruktige, liksom den laglöse föraktar den gudfruktige. Idag låter man världens kändisar lära kristna ledare ”ledarskap”. Det leder alltid till lagiskhet och/eller laglöshet och andligt slaveri.

Se närmare på alla ”trendiga kyrkor”: Herdarna uppträder som ”herrar” [slavdrivare] och snart avslöjas den ene efter den andre: förskingring, girighet, lyxliv av offrade medel, otrohet och skilsmässor/omgifte, homosexuella förhållanden, missbruk av alkohol mm mm… Precis som i det övriga samhället.

Lagiskhet och laglöshet är två sidor av samma mynt.

Det är bara den Helige Ande som kan ge liv och bygga Guds verk på Guds sätt. Då måste man först vara ense med Gud.
Ords 16:17  De rättsinnigas väg är att fly det onda [ingen är undantagen frestelser men vi kan välja att fly till Herren. Fly, som Josef gjorde när Potifars fru försökte förföra honom. Fly det onda! Fly till Jesus!], den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. 18  Stolthet [eng. pride] går före undergång och högmod går före fall. 19  Bättre vara ödmjuk bland de ringa [KJ – bättre ha en ödmjuk ande bland de ringa] än dela byte med de stolta.

Kompromisser brukar börja med små avsteg från tron.
När Gud varnar visar han något i framtiden. Det kan vara svårt att tro (jag har själv erfarenhet av det) att det ska gå så illa men Gud vet vart allt leder. Vi gör bäst i att ta Guds varningar på allvar. Gud hade varnat prästen Eli långt tidigare.

Ni kanske minns Emerging /Emergent Church från våra Temadagar om Ändens tid? På svenska “den framväxande /frambrytande kyrkan”, med företrädare som Rob Bell och Brian McLaren. EC-rörelsen ville ena det evangelikala med katolicism och ortodoxi, föra tillbaka alla under påven och sprida ”ett nytt evangelium”. McLaren förnekade en absolut sanning och sa ”allt behöver omtolkas”. Det ledde till att han förnekade att Jesu offer är ställföreträdande.

Bell och McLaren hamnade i new age/nyandlighet. Det var ju det de själva släppte in. Men det mest skrämmande är att man kan se mer och mer av EC liberalteologi i kristenheten idag. Till och med där man minst kunde ana. Det finns…
…kyrkor som är påverkade av universalism. Den säger att “alla blir frälsta till sist” och får som konsekvens att man kan leva hur som helst.
…kyrkor som accepterar samkönade äktenskap. Vi kan inte hindra något i samhället som lagen tillåter men vi kristna kan aldrig välsigna det som Gud inte välsignar. Vi ska inte tillåta det i församlingen och vi kan inte välsigna sambo-förhållande heller. Bibeln är tydlig om att Guds väg är äktenskapet mellan en man och en kvinna.
…kyrkor som inte bekänner Jesu gudom. ”Han är (bara) en förebild, ett exempel”, säger man.
…kyrkor som tar in kontemplation /kontemplativ bön, som är att tömma sitt sinne och visualisera. Det hör hemma i mysticism och det ockulta, liksom yoga är hinduism.
Man omtolkar och omdefinierar bibelordet genom att ta ut bibelverser ur sitt sammanhang. Upplevelsen ställs över Guds ord. Allt detta är exakt de villfarelser som EC-pastorerna spred.
Vi varnade. Flera andra varnade. Vem lyssnade?

Eli och hans söner var alltså präster.
Hofni betyder en som gillar att slåss.
Pinehas betyder ormens mun.
”Ormen” lockar alltid med makt, kraft, rikedom, framgång, upphöjelse Man kan utan vidare säga att Hofni och Pinehas representerade ”onda andars läror”.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Hofni kan stå för dem som ”gillar att strida”. Jag vill jämföra med s k andlig krigföring, när man säger sig strida mot ”(territoriella) andefurstar och andemakter”. Detta trots att vi allvarligt varnas för det i Judas brev och 2Petr 2. Det leder till högmod och öppnar upp för villoandar.

Andlig krigföring ingår i Herraväldesteologi /Dominion /Kingdom now, ibland också i 7-bergen-läran och 24-7-bönen som Sverigebönen sprider. Det finns säkert ödmjuka och ärliga kristna som är med i bön men man bör känna till vad syftet är när man deltar. Se till att man inte släpper in ”en annan ande”!

När det gäller 24-7-bönen vill jag läsa ett citat från en artikel på nätet: ”Pete Greig är en ledande figur (grundare) i organisationen 24-7 Bönen, ett ekumeniskt initiativ som öppet och ogenerat främjar ekumenisk kompromiss med Rom”. (slut citat)

Ni kanske läste artikeln i Världen idag: ”Pastor varnar för Receptiv Ekumenik”. Det gäller Per-Arne Imsen som har uppmärksammat och varnat länge för Receptiv Ekumenik.
Citat: ”I Asien säger man att den som har blivit kristen inte ska upphöra med att vara hindu. En person som talar om ”hinduiskt kristna” är den indiske katolske prästen Mathew Chandrankunnel, chef för det ekumeniska kristna centret i Bangalore. Han är också en av huvudtalarna under konferensen om receptiv ekumenik i sommar. Under en digital förkonferens förra året höll Chandrankunnel en kort föreläsning med titeln ”Bredare ekumenik: En pilgrimsfärd mot kosmiskt kristusmedvetande”,.. (slut citat)
Pingstföreståndaren Daniel Alm tycker att “kritiken är överdriven men man bör vara vaken över riskerna. RE handlar inte om att ta över varandras läror utan mer om att förstå varandras andliga liv… (Förstod någon det? Hur undviker man varandras läror då?)

Precis som 24-7-bönen är Receptiv Ekumenik ett initiativ från Katolska kyrkan. Första konferensen hölls år 2006. Bönen spelar en central roll. Mottot är att lära och ta emot av den andre.

SKR står som värd för den femte konferensen i sommar i Sigtuna. “Huvudtalaren vill likställa alla religioner. Han vill korsa religiösa gränser, bjuder in till såväl tempel som moskéer och tror att andligheten inom Yoga kan ena mänskligheten”, säger P-A Imsen.

Det här är egentligen inget nytt. Det har pågått länge och nu tar man nya tag. Läs Ohlins funderingar november 2011 eller gå till SKR i Ordregistret. Målet är synlig enhet – synlig andlig enhet. Det är exakt samma tankar som spreds genom Emergent Church. Borde man ha tagit Guds varningar på allvar?

Här är man ense med varandra – men inte ense med Gud.
Sann enhet grundar sig i att vi är ense med Gud och Guds ord, Guds vilja och rådslut. Låt oss be att Gud gör ett så djupt verk i oss så att vi aldrig kompromissar med det som står klart och tydligt i Bibeln. Att vi alltid håller oss till Jesus och den han är, enligt Bibelordet. För utan Guds närvaro och Guds välsignelse vinner vi inga segrar – vi går under.

Det står om prästen Eli:
1Sam 3:1  Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. [dvs. äkta profetord, syner och biblisk undervisning var sällsynt] 2  Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. [Elis andliga ögon hade också blivit skumma]Guds lampa [oljelampa] hade ännu inte slocknat [kava – kvävts], och Samuel låg i HERRENS tempel där Guds ark stod. [Oljelampan i templet var en förebild på Guds närvaro och den Helige Ande som lyser upp Jesus (hur Gud är)].
Paulus skriver:
1Tess 5:19  Släck [utsläck] inte Anden. 20  Förakta inte profetior, 21  men pröva allt [inte prova allt, utan pröva allt], behåll det goda, 22  och håll er borta från allt slags ont. [Falska profetior som uppmuntrar synden kan vi förkasta direkt. Här höll man på att ”utsläcka Anden” genom att ta lätt på synd och strunta i Guds varningar].

Jag vill ta upp två grupper som Eli får representera:

  1. Kristna föräldrar
  2. Kristna ledare
  1. Kristna föräldrar

Eli hade kompromissat med sanningen på grund av sina barn, sina söner. Det handlar om vem man älskar mest. Om du känner Gud, älskar du dina barn men du älskar Gud mest av allt. Det är ju Gud som har gett dig barnen.

1Sam 2:29  Varför föraktar ni då mina slaktoffer och mina matoffer som jag har befallt i min boning? Hur kan du ära dina söner mer än mig, så att ni göder er själva med det bästa av varje offergåva från mitt folk Israel? [Vi kan nog alla höra sorgen i Guds röst].

Alltför många föräldrar har fått skumma andliga ögon för att de har kompromissat för sina barns skull. Men ingen kan räddas genom att gå emot sanningen.
2Kor 13:8  Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen.

Gud välsigne er föräldrar som står fast i Guds ord och inte kompromissar för era barns skull. Det är ni som verkligen har förstått vad [Guds] kärlek är och som verkligen älskar era barn. Ni har möjlighet att rädda dem för evigheten. Era böner är dyrbara inför Gud. (Jag menar att man visar all kärlek till sina barn men ändå står för sanningen, oavsett hur barnen lever och vad de tycker).

Eli var i en ställning så han kunde både varna och hindra sina söner. Men efter ett tafatt försök att tillrättavisa, valde han att tyst acceptera deras livsstil. Båda sönerna blev dödade i striden med filisteerna. Det var Guds dom för de hade gått så långt att de var förhärdade. De hade ett stort ansvar eftersom de påverkade hela folket.

  1. Kristna ledare

Hur är det med de äldre generationernas kristna ledare? Jag tänker på drömmen jag fick 2009 som fick heta Harmagedon, därför att Gud visade att det finns ett andligt/religiöst Harmagedon och inte bara ett sista politiskt samlande av arméer mot Israel. Gud visade att det andliga Harmagedon samlar och enar alla religioner. Det gäller både 24-7-bönen och Receptiv Ekumenik idag.

Varför har det varit det så tyst från äldre (kristna) ledare när hela ekumeniken så tydligt leder dit? Det var det som Gud visade i drömmen. En något yngre man med en tuff stil och överlägsen attityd ”hade tagit över”. Den äldre mannen intill mig i drömmen visste exakt vad som pågick men han satt där apatisk, utan att opponera sig. Han visste, men accepterade det. Av feghet?

Gud välsigne varje kristen ledare som vågar stå för Guds ord trots förakt och utfrysning. Gud välsigne varje ledare som vågar varna för avarter, för falska apostlar, falska läror och rörelser.

Det som saknades i Israel var korsets budskap och Guds kraft. Den som tar bort korset, förlorar både Guds närvaro och Guds kraft.

Vi hoppar fram till kapitel 7 och ser hur allt vände till seger. Det fanns en som fortfarande predikade hjärtats omvändelse och visade på Guds väg: Samuel. Gud behöver varken många, de starka eller högljudda.

1Sam 7:3  Men Samuel sade till alla israeliterna: “Om ni av hela ert hjärta [lebab – vilja, sinne, själ, förstånd = hela den inre människan] vill vända om till HERREN, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till HERREN och tjäna endast honom, så skall han rädda er från filisteernas hand.” [Israeliterna tillbad både Gud och avgudar i en blandreligion. Avgudarna representerade allt det som upphöjdes vid sidan om Gud, tillägg som står i uppror mot Guds helighet.]

Astarte var ”modergudinnan”.
Roten till astarte är ashterah som betyder förökning, tillväxt.
Roten till ashterah är ashar som betyder att bli rik, att vinna rikedom.

Filistee betyder vilseledande och deras avgudadyrkan handlade också om materialism. En av gudarna som filisteerna tillbad var Beelsebul, ett (judiskt) namn på Satan.
Beelsebul betyder flugornas herre.

Pred 10:1  Döda flugor kommer parfymerarens olja att stinka och jäsa. Så uppväger liten dårskap både vishet och ära.

Det är samma innebörd som “lite surdeg syrar hela degen“. Djävulen (Beelsebul) sprider lögner: Skulle då Gud ha sagt? Det vållar stank i det som är äkta och från Gud. Den som älskar Jesus behöver inga avgudar eller ”tillägg” (något mer).

Tillägg stinker! Mariadyrkan -tillbedjan av Himlens drottning, Gaya, Moder jord– stinker. Helgontillbedjan stinker. Framgångsteologi [Baalsdyrkan] stinker. Nyandliga tekniker och österländska andliga övningar stinker. Synden stinker. Högmod jäser. Den församling som försvarar det som Gud säger är en synd och avskyvärt, riskerar att lukta illa, att börja stinka (andligt).

Parfymerarens olja påminner om den heliga smörjelseoljan.
2Mos 30:22  HERREN sade vidare till Mose: 23  Tag kryddor av bästa slag: femhundra siklar flytande myrra, hälften så mycket doftande kanel, alltså tvåhundrafemtio siklar, tvåhundrafemtio siklar doftande kalmus, 24  femhundra siklar kassia efter helgedomssikelns vikt och en hin olivolja. 25  Av detta skall du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, en konstmässigt beredd salva. Det skall vara en helig smörjelseolja.
Bibelkommentar: Den ska inte hällas över människans kött: Eftersom olja är symbol för den Helige Ande, ser vi att den Helige Ande inte hälls ut för att förbättra vårt kött, utan för att förhärliga sig själv. Inte heller ska du göra någon annan som den. . . det är heligt, och det ska vara heligt för dig: Detta visar att den Helige Andes verk aldrig kan efterliknas. Det ska inte finnas någon plats för att uppmuntra en köttslig imitation av den Helige Andes gåvor eller verksamhet. Att göra detta förnekar den Helige Andes helighet, och betraktar hans verk som något vi kan göra lika bra på egen hand. (slut citat)

HV 1:3  Ljuv är doften av dina salvor, en utgjuten salva är ditt namn,… Namnet är JESUS och smörjelseoljan är den Helige Andes utgjutande. Gud är kärlek men han är också helig, fullkomlig, rättfärdig och sann. Han är läkedom och balsam för en sårad själ.

1Sam 7:4  Då skaffade Israels barn bort baalerna och astarterna och tjänade endast HERREN. 5  Sedan sade Samuel: “Samla hela Israel till Mispa, så skall jag be till HERREN för er.” 6  Då samlades de i Mispa och öste upp vatten och hällde ut det inför HERREN och fastade den dagen och sade: “Vi har syndat mot HERREN.” Och Samuel dömde Israels barn i Mispa. 7  När filisteerna hörde att Israels barn hade samlats i Mispa, drog filisteernas furstar upp mot Israel. Israeliterna fick höra detta och blev förskräckta för filisteerna. [Märkte ni förändringen? Förra gången var israeliterna högljudda och självsäkra!] 8  Israels barn sade till Samuel: “Upphör inte att ropa till HERREN, vår Gud, för oss, så att han räddar oss från filisteernas hand.” 9  Då tog Samuel ett dilamm och offrade det som ett helt brännoffer åt HERREN. Samuel ropade till HERREN för Israel och HERREN bönhörde honom. 10  Medan Samuel offrade brännoffret ryckte filisteerna fram till strid mot Israel. Men HERREN lät ett starkt åskväder dundra [KJ Herren dundrade med dunder] över filisteerna på den dagen och förvirrade dem, och de blev slagna av Israel.

Synden var bekänd. Avgudarna var förstörda. Ytligheten var bytt i syndaånger och falska läror var bortrensade. Nu var de ense med Gud och med Guds ord och Gud gav en övernaturlig seger.
Offerlammet pekar framåt på Jesus och hans offer på Golgata. Det var deras bekännelse nu. Då ger Gud seger. Seger genom Jesu blod! Seger i Jesu namn!
När vi står för ett äkta omvändelsebudskap och hela Guds rådslut, ger Gud seger. Vi försvarar inte något som Gud kallar synd.

Jag tror att det börjar bli dags att lämna kyrkor och församlingar som inte har allt detta klart för sig, dvs. om det inte finns tecken på uppvaknande och omvändelse. Annars kommer de bara att fortsätta avvikelsen bort från Guds väg.

Samuels mamma Hannas profetiska bön uppfylldes nu bokstavligt. Hon bad den bönen när Samuel var liten. Segern fanns redan beredd hos Gud.
1 Sam 2:10 De som strider mot HERREN blir krossade, ovan dem dundrar han i himmelen; ja, HERREN dömer jordens ändar. Men han ger makt åt sin konung, han upphöjer sin smordes horn.

Sin smorde – det är första gången som benämningen Messias nämns. Gud ska ha all ära för seger i Jesu namn. Namnet JESUS ska äras och förhärligas i evighet. Amen.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.