Se Guds lamm!

Se Guds lamm!

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
17/4-2022

Israel Today skrev nu i veckan om en rörelse av ortodoxa judar i Israel som säger: Israel är under attack! Terrorister kommer ut ur sina hålor och mördar judar över hela Israel! Vi kan inte vänta längre! Nu måste vi offra påskalammet på Tempelberget där det allra Heligaste fortfarande står, för att sätta stopp för skräcken och sluta fred med G-d, den allra Högste!

ONE FOR ISRAEL skrev (okt 2021): ”Portvakterna”, de ortodoxa judiska rabbinerna har lyckats gömma och dölja Jesus [Yeshua] för det judiska folket i 2000 år. Men det går inte att gömma Jesus längre. Gud har delvis förblindat folket men liksom Paulus aldrig slutade att ge evangelium till sitt eget folk, gör inte vi heller det.

”Offra påskalammet” – Lammets blod var tecknet för israeliterna i Egypten, som innebar Guds förlåtelse, beskydd och befrielse. Gud sa till Mose:
2Mos 12:7  Och man skall ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det.
13  Blodet skall för er vara ett tecken [oth] på de hus där ni är, ty när jag ser blodet skall jag gå förbi er [(hebr) Pesach (Påsk) betyder gå förbi]. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv, när jag slår Egyptens land.

Oth är hebreiska ordet tecken. Det stavas med tre hebreiska bokstäver: [alef vav tav]
Alef har symbolen ledare, offer
Vav har symbolen spik
Tav har symbolen kors
Tecknet säger: ”Ledaren är offret som spikades på ett kors”
Bokstaven vav läses “ve” som betyder och. Alef Vav (ve) Tav betyder då “alef och tav”. Det är första och sista bokstaven i det hebreiska alfabetet, liksom grekiskan: A & O, den förste och den siste. Jesus säger:

Upp 22:13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Bokstaven tav (kors) ser ut som dörrposterna på en dörröppning, dvs. blodet på korset.
Joh 1:29  Nästa dag såg han (Johannes döparen) Jesus komma, och han sade: “Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Lammet står som förebild i Bibeln för ödmjukhet och mildhet. Jesus sa:
Matt 11:29  Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30  Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Gud satte Abraham på prov när han uppmanade honom att offra sin son Isak på Moria berg som är detsamma som Sions berg (2Kung 19:31). Det var för en tid Ornans tröskplats (1Krön 21) och blev Tempelberget, där Salomos tempel byggdes (1Krön 22:1).

1Mos 22:6  Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. [Isak, sonen, bar träet precis som Jesus bar sitt kors] 7  Isak sade till sin far Abraham: “Far!” Han svarade: “Ja, min son?” Han sade: “Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” 8  Abraham svarade: “Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans.

Abraham behövde aldrig offra sin son – Gud försåg med offret.
…16  “Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17  skall jag rikligen välsigna dig [barak barak] och göra dina efterkommande talrika [rabah rabah] som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma [i singular – en avkomma] skall inta sina fienders portar. 18  I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade [shama betyder lyssnade och lydde] till min röst.”

Vi läser att Abraham var beredd att offra Isak, samtidigt som han trodde på Guds löfte om avkomma genom Isak.
Hebr 11:19  Ty han tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka från de döda [Så sant! Abraham hade lärt känna Gud.]

Gal 3:16  Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus.  [Abraham fick löften som gällde hans efterkommande, det judiska folket och landet Israel men det här löftet gällde en speciell person i det judiska folket, en jude som är Messias]

En definition av välsignelse som någon teolog har uttryckt: ”Guds handling i en människas liv att föra henne in i den önskade relationen med honom.”

”Jag skall rikligen välsigna dig”, sa Gud till Abraham. King James bibel och hebreiska grundtexten: genom välsignande skall jag välsigna dig.
Barak betyder att hälsa, att böja knä. Alltså: genom att jag böjer knä skall jag göra dig gott (välsigna dig). Jag vet om betydelsen sen många år tillbaka men har nog aldrig vågat att säga att Gud böjer knä. För oss? Men det beskriver Jesus, Lammet – Guds lamm. Messias som den ödmjuke tjänaren.

Hur tas Guds välsignelse emot? Genom att vi böjer oss [böjer knä] inför Gud.
1Petr 5:5 …Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga [huperephanos], men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7  Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

Stolthet och högmod kräver av Gud men ödmjukhet ber om nåd.
Huperephanos betyder att Gud står emot de.. högmodiga, stolta (engelska pride), som vill skina (upphöja sig) över andra. Samma betydelse finns i heberiska halal, som betyder att berömma sig, att skina.

Klä er…” Att vara klädd i ödmjukhet är att ta på sig tjänardräkten.
–att inte ”kliva upp” och styra över andra.
–att inte lägga bördor på varandra, utan att tjäna varandra i ödmjukhet enligt Guds ord.
Vad säger det här bibelordet mer?
–att prövningen har ett slut. Gud skall upphöja /lyfta upp dig, när hans tid är inne. Vi vet inte när men vi vet att Gud har lovat att inte pröva oss över förmåga, 1Kor 10:13.
Gud tillåter prövningar och vi måste lära oss ödmjukhet men det är också då som vi verkligen får lära känna Guds kärlek, djupare än förut. Och sen kan vi ge vidare det vi har fått av Jesus/Gud.

Varför är det viktigt att vi ”kastar våra bekymmer på honom”?
-så att vi inte bär på besvikelse, anklagelser och bitterhet mot Gud i våra hjärtan.
-vi kan bekänna med munnen fast hjärtat kan vara stängt för Gud.
Därför uppmanas vi att alltid vara ärliga och säga till Jesus precis som det är.

Gud tillåter… för mycket, tycker vi ibland.
Jag bad och bad, månad efter månad, år efter år… men det djupa såret inom mig ville inte läka. Jag hade aldrig blivit så sårad och så nedvärderad som när Gud öppnade dörren till den tjänst som han hade kallat oss till, mig och Janne. Jag var ju “bara” kvinna. Lagiskhet gör människan obarmhärtig, hård och t o m elak. Inte bara en gång utan återkommande under flera år. Det gör det ännu värre att man slår (med ord) ”i Guds namn”, fast man saknar både kunskap och insikt i Guds rådslut. Kom ihåg att det var lagiska religiösa ledare som hatade Jesus och ville döda honom.

Jag kom till “vägs ände” eller rättare sagt tvingades dit.
”Gud, ytterst är det du som har ansvaret. Det är du som har kallat mig. Jag har inte valt det här själv och jag vet att jag är i din vilja. Du ledde mig hit och du visste om allt i förväg och ändå tillåter du det här.”
Detta var det svåraste av allt. Att Gud tillät och hade det yttersta ansvaret.

Men jag sa till Jesus precis som det var, vad jag tänkte och kände, helt ärligt. Alltid. Utan att jag förstod det då och utan att tänka på den bibelversen: Jag kastade alla mina bekymmer på honom!
Jag måste också alltid böja mig – bekänna min vrede, besvikelse, hat ibland – och lära mig att lita på Guds löften och hans trofasthet. Idag kan jag säga som så många andra: Jag vet att Gud är trofast!

Hebr 5:8  Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. 9  Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom, 10  och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan präst som Melkisedek. [Namnet betyder rättvisans (rättfärdighetens) kung. Han var överstepräst utan början och utan slut, alltså evig]

Paulus skriver om Jesus:
Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte [KJ och 1917 års översättning: …räknade han inte jämlikheten med Gud som ett byte] 7  utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. [Jesus var villig att lämna himlens härlighet och klä sig i tjänardräkten för vår skull. ”Han böjde knä” för att frälsa oss]  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Vi sjunger i en sång:
”När alla andra namn en gång förbleknat, står dock namnet Jesus kvar.
Dess purpurglans skall hela evigheten, stråla lika underbar.
Säg känner du det underbara namnet, som till frälsning Gud oss gav
vars lov har sjungits ut i hela världen, över varje land och hav.”

Jes 53:10  Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11  Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds [(1917års översättn.) …skall han se frukt och så bliva mättad]. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12  Därför skall jag ge honom de många som hans del [(1917) ..och med talrika skaror skall han få utskifta byte. Det är samma löfte som Abraham fick], och de starka skall han få som byte [KJ han skall dela byte med den starke ( den onde, djävulen)], eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Det är naturligtvis det som Jesus syftar på:
Luk 11:21  När den starke [djävulen] beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22  Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet.

På korset segrade Jesus över djävulen, synden och döden.
Kol 2:13  Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14  och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. [Skuldebrev? Guds heliga lags alla anklagelser och domar över våra synder] Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15  Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. [(1917 års översättn.) Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem.]

Abrahams prov skedde på tredje dagenuppståndelsedagen.
1Mos 22:4  När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. 5  Han sade då till sina tjänare: “Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe [shachah], och sedan kommer vi tillbaka till er.” [Obs! Vi kommer tillbaka..]
Shachah betyder tillbe, falla ned och böja sig. Abraham sa: “Vi ska gå för att (tillbe), falla ner i ödmjukhet, böja oss”.

Ps 149:4  Ty HERREN gläds över sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. 5  De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd.
Jesus sa till de judiska ledarna:
Joh 8:56  Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.”

Jes 29:19 De ödmjuka skall få allt större glädje i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige.
Det handlar inte falsk ödmjukhet som tror att vi bara ska vara ”snälla”, aldrig säga ifrån eller bli arga utan bara tala positivt, så att ingen tar anstöt.

Det står om Jesus Messias, den Smorde:
Ps 45:8  Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud [Sonen], har din Gud [Fadern] smort dig med glädjens olja [Anden] mer än dina medbröder [medsyskon].

Jesus hade all sin glädje i Fadern och i hans vilja. Han har också sin glädje i varje människa som tror på honom.

Jer 9:24  Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Hur får vi tag på den glädjen? Jesus undervisade om det i ”Saligprisningarna”, som kan översättas högsta formen av välsignelse.

Matt 5:1  När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2  Då började han tala och undervisa dem:
“Saliga [makarios betyder (över)lyckliga, avundsvärda. Det beskriver en inre glädje (lycka) som är oberoende av yttre omständigheter] är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. En totalt utfattig (andlig) tiggare [hebr. aniy – nedböjd]. Det kan jämföras med aiteo, det grek ordet när vi ber: En hjälplös tiggare ber. Hit måste Gud föra oss ibland. Om vi är fyllda med vårt eget och vi tycker att livet går bra ändå, finns inte plats för Gud. Vi tror kanske att vi klarar oss bra utan Gud.
4  Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. [Ordet betyder en djup sorg. Det är en sorg över våra brister och synder och vår köttsliga natur – en sorg efter Guds hjärta]
5  Saliga är de ödmjuka [(1917) saktmodiga], de skall ärva jorden. [De som i sorgen över synden ödmjukar sig /böjer sig för Gud och ”väntar efter Herren”. Det är att formas och fostras av honom inför det eviga livet och Guds rikes fullbordan.]
6  Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade [chortazo]. [Den som har insett: “jag kan inte frälsa eller förbättra mig själv. Min enda räddning är Jesus”.]
Mättade [chortazo] betyder ”får ett skrovmål” eller som boskap får grönt bete. Det är mättnad i sin bästa form.
Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. [Lagiskhet och egenrättfärdighet gör hjärtat hårt men Guds nåd gör våra hjärtan mjuka och barmhärtiga, såsom vi har fått barmhärtighet. Det betyder inte att vi kompromissar och daltar eller ursäktar synd men vi pekar på Guds förlåtelse och hjälp i Jesus Kristus.]
Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. [Vi är renade i Jesu blod – Guds lamm som tar bort världens synd och vi berömmer oss av honom.]
9  Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. [När vi har frid med Gud och fått Guds frid i våra egna hjärtan sprider vi fridens budskap om Jesus till andra.]
10  Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11  Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull [Falska anklagelser och lögner förekommer alltid i förföljelse]. 12  Gläd er och jubla [det är glädjen som kommer ur nåden], ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Löftena är alltså redan givna. Saliga är (presens)… redan nu. Bönesvaren kommer!

Hebr 4:14  Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15  Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande [sympatheo] med våra svagheter, utan en som blev frestad [prövad] i allt liksom vi, men utan synd. 16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
Sympatheo betyder ha medlidande och att lida tillsammans med.
Jesus lider tillsammans med oss.
Jesus vet hur det är att vara människa!

Hebr 2:16  Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. 17  Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18  Eftersom han själv har lidit [har erfarenhet av lidande] och blivit frestad [peirazo – frestad eller prövad], kan han hjälpa dem som frestas [peirazo].

-Jesus förstår din och min smärta. Det finns lidande som bara han förstår.
-Jesus vet vad det är att vara förkastad.
-Jesus vet vad det är att vara föraktad.
-Jesus vet vad det är att känna sig ensam och övergiven.
Ingen har lidit så som Jesus. Han bar alla våra synder och syndens konsekvenser på korset.

Jesu seger blir vår seger.
Joh 16:33  Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”

Uppståndelsen är beviset på att Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus har gått före och banat vägen ända in i himlen. Därför finns det hjälp för oss i varje situation.

Jesus sa till Marta i Betania:
Joh 11:25  Jesus sade: “Jag är uppståndelsen och livet…

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.