Smaka och se att Gud är God

1 Pet 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.

Psa 34:9 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom.

Att äta är i bibeln en bild av att inspireras av någonting. Människan åt av något i Eden och det gjorde att hon blev andligt blind. Maten hon åt av dödade livet i hennes ande hon kunde inte uppleva att Gud var god längre. Men Jesus Kristus är en bild på livets träd så att äta av honom ger vår ande liv så vi kan uppleva att Gud är God.

Joh 6:48 Jag är livets bröd. 49 Era fäder åt manna i öknen, och de dog. 50 Men det bröd (Maten) som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av (Inspireras av) det inte skall dö. 51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter (Inspireras) av det brödet (Maten) skall leva i evighet (Ande) Och brödet (Maten) jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” (Få Andligt Liv)

Här ser vi alltså livets träd inspirationen som ger vår ande nytt liv. Det är ett Andligt liv som kommer ifrån Gud själv som inte har någon början inte heller något slut. Det liv vi har ifrån Adam kommer inte att räcka längre än från din födelse till din grav. Men det livet Gud placerar i vår pånyttfödda ande som vi skall leva och äta av eller inspireras av förflyttar oss bort ifrån världens begränsade tid till evig tid.

Denna eviga tidsrymd kallas för Ande och enligt bibeln är den osynliga världen lika verklig som den osynliga världen. Den synliga världen har alltså sin tillbedjan men när Jesus Kristus kom så fullbordas Guds rådslut det synliga får nu ersättas av det osynliga (Ande)

Då är det uppenbart att smakandet av Herren handlar om att inspireras av något osynligt (Ande)

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.”

Det var därför Jesus sa att han hade mat att äta som lärjungarna inte kände till (Ännu) Jesus Kristus var den enda unike som kom utan synd vars ande var inspirerad av Gud själv. Gud är Ande och tillbedjan av honom måste ske i anden och där är den enda plats där sanningen kan uppenbaras.

Återigen måste jag gå till min frälsningsupplevelse 1989 – Herren talade rakt in i mig: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Jag gjorde en stark upplevelse av två saker men det måste alltså ha skett i min ande. Jag fick av nåd ta emot tron som en gåva ifrån Jesus Kristus själv. Tron på grekiska är alltså Pistis och betyder två saker. Båda måste finnas om det är en äkta tro.
1/ En överbevisning av det jag inte kan se med naturliga ögon
2/ En upplevelse av att Gud är trofast och någon jag kan lita helt på

Från och med den stunden förvandlades hela mitt liv jag fick verkligen smaka och se att Gud verkligen är God. Gud var alltså ingen som fördömde mig utan han gav mig en ofattbar nåd och en förmåga att kunna inspireras av Gud som är Ande genom tron.

Om det här nya livet verkligen är något värdefullt för mig kommer jag att längta mer efter det. Men Satan har inte gett upp kampen även om han är besegrad. Bibeln säger att han kommer att försöka se till att du inte växer upp till frälsning.

För att vi nu skall kunna förstå vad Apostel Petrus vill få oss att förstå går vi tillbaka igen till ett stort sammanhang som börjar redan i Kapitel 1

1 Petr 1:20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, 21 ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. 22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. 23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. 24 Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av 25 men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.

1/ Kungen har uppenbarats för dem som fått en tro och detta har nu skett genom Sanningens Ande som uppenbarat Kungen genom ordet (Sanningen) i din ande. (Vers 23)

2/ Anden kan nu uppenbara Kungen genom Tron och passera ditt Samvete för att bli Kung och befriare av din Själ. (Vers 22)

3/ Denna process skapar alltså frihet från hyckleri och gör att vi kan älska varandra med Guds Kärlek (Agape) (Vers 22)

Det hela börjar alltså med att Gud skänker oss en Tro! Den Tron kommer alltså av Guds Levande ord (Vers 23) Guds Levande ord uppenbarar alltså Sanningen som vi skall underordna oss (Vers 22)

Här ser vi alltså vad Gud menar från början långt innan han skapat någonting alls nämligen Guds Rike och Kungen i Riket – Det levande Guds Ordet. Det skall tränga djupt in i vår varelse och göra Jesus Kristus till Kung över oss. (Heb 4)

Om vi inte har förstått det jag beskrivit från 1 Petrus 1:20-25 kommer vi inte riktigt att kunna förstå resten Petrus skriver heller. Det är nämligen typiskt hebreiskt tankesätt att beskriva exakt samma sak igen fast med andra ord. Vi har nämligen i 1 Petr 1:20-25 beskrivit vad Lagen kräver och det skall Herren utföra i våra hjärtan genom Anden och Ordet. Läs noga igenom de tre punkterna jag beskrivit får du se att Agape kärlek kräver Guds Levande oförfalskade ord alltså Sanningen uppenbarad.

Mat 22:37 Han svarade:  Du ska älska (Agape) Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska (Agape) din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

1 Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Här ser vi att vi måste ha fått en Tro från Gud för att kunna se Hörnstenen i ett Andligt Tempel. Hörnstenen är precis som Kungen i ett Rike allting måste byggas enligt den. Vi är alltså levande stenar i ett Andligt husbygge samtidigt som vi lyder order från en Kung i ett andligt rike. Vi skall frambära andliga offer vilket är samma sak som att lyda Kungen.

Han har kallat oss från Mörker (Syndens Konsekvens) Till hans underbara Ljus (Seger över Syndens konsekvens) Då ser vi av sammanhanget vi läst att detta måste vara Guds Rike för vad annars skulle kunna vara det? Guds Rike i mig beror alltså på att Anden uppenbarar Guds Son i min ande. (Ljus) När detta ljus får lysa upp mitt innersta kastas mörkret (Syndens Konsekvens) ut hans makt måste släppa din själ. (Ef 2:1-8)

Joh 1:3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. (Seger över syndens konsekvens) 5 Och ljuset lyser i mörkret (Syndens konsekvens) och mörkret (Syndens konsekvens) har inte övervunnit det.

Som jag har beskrivit i de senaste studierna är syndens konsekvens förutom dåliga saker vi tvingas att göra även Fördömelse och Förkastelse. Jag sa det är inte Gud som fördömer oss det är Mörkret som gör det. Istället är Gud så god att han sände ljuset för att besegra mörkret i våra liv. Men det här har vi så oerhört svårt att förstå eftersom Djävulen uppträder som Gud så det upplevs ju som Gud fördömer mig.

Det är exakt det här som menas med att smaka och se upplev och förstå att Gud är God. Det är precis vad Jesus Kristus menar här kom ihåg nu att Liv och Ljus är samma sak (Joh 1:3-5) Jesus Kristus talar till dem som bara har en mänsklig uppfattning om vem Gud är de är inte födda på nytt.

Joh 6:53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter (Inspireras av) Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv (Ljus) i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv (Ljuset) och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig (Gk: Sanning) mat och mitt blod är verklig (Gk: Sanning) dryck. 56 Den som äter (Inspireras av) mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.

Det Jesus Kristus gjorde på Golgata är alltså Nåden och Sanningen. Det är Ande och det kan tas emot i vår ande då blir det Sanning. Detta Ljus som kommer från Gud in i din ande det är Rättfärdighet från Gud. Det lyser upp och kastar ut mörker och fördömelse från din själ och det vittnar genom intuition genom Tron (Heb 11:1-2) Detta får du smaka och leva i varenda dag om du vill och om du väljer detta kommer du en dag bli helt fri från fördömelsen.

Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag (Ljuset) har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. (Mörkret)

Allting är alltså givet på Golgata som ett löfte till oss att vilja ha del av. Om vi vill det kommer vi att komma till honom böja oss och ta emot. Om vi inte vill komma till honom böja oss får vi inte del av löftena som Gud redan har lovat.

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar (Frikännande dom i en Rättegång) med vår ande (Genom Tron = Intuition) att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Den som nu väljer att komma till Jesus Kristus får uppleva att Anden vittnar en frikännande dom i en rättegång i vår ande genom Tro (Intuition) (Heb 11:1-2) Anden eller Ljuset kastar därefter ut mörkret som Anklagar oss (Det är en andemakt bakom köttet Ef 2:1-2) Det är alltså den andemakten som är i mörkret som sänder fruktan och anklagar oss (Rom 8:15)

Gud är alltså God och inte Ond som Satan försöker att bedra dig att tänka. Så länge vi inte får urskiljning kommer vi att tro det vi kan inte skilja på tankarnas källor själva. Satan försöker alltså svartmåla Gud för att du skall dra dig bort från honom.

Fortsättningen i Rom 8 handlar om Anklagelse (Mörker) och Frikännande (Ljus)

Rom 8:32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? (Seger = Ljuset) 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? (Mörkret) Gud är den som frikänner. (Seger = Ljuset) 34 Vem är den som fördömer? (Satan – Mörkrets Herre) Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. (Kungen – Ljusets Herre) 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. 37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger (Ljuset) genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. (Om vi väljer att vandra i Ljuset)

Mina två tidigare studier i samma ämne
1/ Guds hemlighet
2/ Sanningen skall göra oss fria

När vi alltså växer upp till frälsning och befrielse kommer vi att kunna skilja på Ljus (Anden) och Mörker (Syndens Konsekvens) genom Guds levande ord.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Guds levande ord är alltså Ljuset och segern från Golgata som Anden för in i din ande. Det måste ta vägen genom ditt samvete för att övervinna och befria din själ. När Ljuset får penetrera Samvetet och din Själ så kommer Mörkret att kastas ut från att regera och anklaga din själ. Det är nu du får förmågan att kunna skilja på Gott och Ont.

Djävulens plan är att hålla oss att växa upp till mognad han vill hålla oss i oförstånd om Guds vägar. Han vet att ett folk som går på hans falska anklagelser och fördömelse blir apatiska och fulla av fruktan.

Heb 5:12 Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. 13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Men det kan alltså inte den som är barn i Kristus. De tror att upplevelserna och anklagelserna är Gud som står bakom fast det är Djävulen. Så länge Djävulen kan hålla kvar folket i mörker är vi ganska ofarliga. Det är när Guds folk börjar växa upp och få ljus hans rike tar skada.

Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.