Ärans Konung

Psa 24:1 Av David. En psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den. 2 Ty han har grundlagt den på haven, och givit den fäste på strömmande vatten. 3 Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. 5 Han skall få välsignelse från HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. 6 Sådant är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn. Sela. 7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. 9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Han knackar på dörren! Du frågar vem är det? Det är Herren Sebaot! Vågar du öppna?
Vi har rätt att hålla dörren stängd men han har rätt att döma oss för det.

Gud har skapat världen och allt i världen tillhör honom.
Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Gud har lagt in vittnesbörd om honom i hela sin skapelse.
Rom 1:20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Även vi är skapade som en 3 enighet. Vi är skapade från början att vandra i gemenskap med en 3 enig Gud. En gemenskap fungerar ju bäst med ett rent samvete att uppleva skuldkänslor får oss nedböjda och ledsna. Våra samveten är väldigt känsliga när vi är barn. Om vi gör fel kommer en stark känsla inom oss upp av skuld. Det här vittnar också om Gud för ordet för Samvete är på Grekiska SUNEIDESIS. I detta ordet ligger EIDO som betyder Se och Förstå men det kan även ha med Intuition att göra. Det betyder rätt och slätt att du och en annan delar kunskapen om något tillsammans. Du är den ena vem tror du då är den andra? Vi är precis som Gud skapade i en 3 enighet! Den fallna människans ande är ur funktion så vi behöver uppleva helande.

Det är meningen att vi skall kunna fungera som ett Herrens tempel.
1/ Allra Heligaste (Ande)
2/ Det Heliga (Själ)
3/ Förgården (Kropp)

Så en 3 enig Gud vittnar om en 3 enighet både hos människan men också i hela skapelsen.
Psa 8:3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained 4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

Här ser vi alltså hur Gud som skapade allt nu gör sitt inträde i den här fallna världen. För att bereda frälsning till den kommande världen.

Heb 2:5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. 6 På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom? 7 En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. 8 Allt har du lagt under hans fötter.  När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom.

Han som skapade universum skall ta sig an människan. Vad är då människan? Enligt vetenskapen är människan bara en fysisk massa som liksom kommit ur ingenting. En slump gjorde alltså att liv uppstod i ett urslem och evolverade till en människa. Vetenskapen kan trösta oss med att en normal människa är värd ungefär 30 kronor idag. Det var väl uppmuntrande eller hur? Det är väl inte undra på att människan längtar efter något annat? Det hon längtar efter är sin skapare som skapade henne till sin avbild.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Den här skapelsen bär vittnesbörd om en 3 – Enig Gud. Exempel:
Atomer: Neutroner – Elektroner – Protoner
Materia: Fast – Gas – Flytande
Mått: Längd – Bredd – Höjd
Tid: Dåtid-Nutid-Framtid
Solen strålar med 3 sorters strålar: Alfa-Beta-Gamma
Färg – All färg härstammar från: Rött-Gult-Blått
Människans kapacitet: Tankar – Ord – Handlingar
Blodet lär också innehålla 3 delar

När Jesus döps uppenbaras en 3 enighet:
Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.

Jesus vandrade alltså omkring som Guds perfekta tabernakel eller tempel på Jorden. Jesus hade ett perfekt rent samvete och ett perfekt hjärta. Men framför allt han vandrade i perfekt lydnad inför Gud. Han var Guds fläckfria rena offerlamm för våra synder.

Han uppfyller alltså verserna vi startade med: (PS 24:3-4)
Han får gå upp på Herrens Berg (GUDS RIKE)
Han får stå i Det Allra Heligaste (GUDS HELGEDOM)
Han får Välsignelsen från Gud (ANDEN)

BUDSKAPET OM KUNGEN

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna (HOMOLOGOS) Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. (KUNGEN I RIKET)

1/ Gud har upphöjt honom över allting (Hans är Riket)
2/ Han skall böja alla Knän inför sig (Hans Är Makten)
3/ Han skall uppenbara vem han verkligen är (Hans är Härligheten)

Det som ligger till grund för mitt budskap idag hände mig på morgonen den 13 Januari.
Efter en god nattsömn vaknar jag med ett Guds ord ringande inom mig. Det var samma ord hela tiden. Herren sa: Fräls oss från ondo ty riket är ditt!

Jag blev förvånad när jag slog upp Folkbibeln och inte fann att det stod så! Men i KJ står det exakt så här. Mat 6:13 And lead us not into temptation but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

Nu är det så här att han har gått in i en helgedom inte gjort med människohänder i himlen.
Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste (ANDE) 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21 Vi har en stor präst över Guds hus. 22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.

Det Paulus undervisar oss om är alltså hur tabernaklets delar symboliserar en 3 Enighet. Han har gått in i ett allra heligaste. Vad symboliserar nu det? Guds Rike och hans Makt på Jorden. Han tronade ju på Keruberna att gå in här är att böja knä vid hans fotapall. En orenhet här inne hade dödat ÖP direkt på försoningsdagen. Han skulle ju tala till Israel och uppenbara sin härlighet på nådastolen mellan keruberna. Det här var ju den gamla vägen men hur är då den nya vägen? Wow! Han vill ju upprätta det här i mitt hjärta han bygger sin helgedom där han upprättar sitt rike där.

Vad läste vi nu i Ps 24:7-10 Han som då ville komma till sin helgedom vill nu inta oss som tempel. På lagens tid var det dunder och brak men nu är det Nåd och Sanning och en mild vädjande stämma.

Ps 24: 7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. 9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Så vad gör nu Kungen när han har upprättat sin helgedom och tron i vår ande? Jo han börjar att regera på det sätt han tänkt från början. – (Ande – Själ – Kropp) (1 Tess 5:23-24) Det här är alltså att komma in i Guds Rike för hans Tron symboliserades ju av Arken med Nådastolen.

För att kunna upprätta sitt rike och kunna regera oss människor måste det för det första ske frivilligt. Vi lämnade Gud frivilligt och måste därför komma tillbaka till honom frivilligt. Just därför måste ju Herren vara väldigt mild och nådefull mot oss särskilt i början av vår vandring. Han sa till mig som nyfrälst att du har så djupa sår så jag kan inte pröva dig ännu. Han låter oss då få tider av vederkvickelse och det ser ut att flyta på för oss i livet på alla områden till det yttre.

SK säger: Samvetet är kanalen eller dörren mellan anden och din själ. Gud måste komma in därigenom om han skall upprätta sin tron och bli Kung över oss. Ps 24:7-10
Ärans Kung
Herren Sebaot

Han kommer in genom vår ande och vill passera vår hjärtas dörr som kallas för Samvetet och vill befria och regera över våra själar. Din själ är där din personlighet sitter dina känslor ditt förstånd och din vilja. Lagen kunde inte prestera någon kärlek (A) och underordnande till Gud. (Rom 7)

Både vi som enskilda och så församlingen skall vara ett Herrens Tempel. Vad tror ni nu det var för dörr som Herren knackade på i Laodicea? Samvete betyder ju att både Gud och vi får en kunskap som vi vet tillsammans. Vi kan stänga honom ute eller vi kan släppa in honom det han kommer med är Agapekärlek vilket betyder att underordna sig en Kung.

Vi får reda på att Jesus visste allt vad som fanns i människan därför måste han vara Gud. Han besitter alltså en kunskap om oss som vi måste ha för att bli befriade och upprättade. Vi vet inte om att vi är blinda och nakna men det har han kunskap om. Han har alltså en Kunskap som leder till frälsning av våra själar.

Joh 2:23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Vet du vad jag tänkte när jag läste det här? Jo att upp boken talar ju om något som skall ske innan Herrens Dag kommer som hans tjänare skall förstå. Det gäller ju hans hus eller hans tempel. Här kommer Herren för att vittna för eller emot oss. Vad står det om domen kommer den först över Guds hus? Svar Ja! (1 Pet 4:17) Vilka drabbas då av domen?

Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

2 Tess 2 Beskriver dem som de laglösa som upphöjer sig i Guds Hus (TEMPEL)

Kan det här ha och göra med en teologi att göra? Herren säger att han skall komma till sitt tempel och vara ett vittne mot Trollkarlar/Häxor. (Mal 3:1-5) Det är ockultism! Det är ordets makt över materian. Men det kan väl ändå inte vara möjligt att det finns Häxor och Trollkarlar i Herrens Tempel? Eller? De uppträder i Herrens namn!

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Jag vill berätta för er att det har gått så långt att Trolldom/Häxeri är något som ligger på Himlen 7 helt öppet och riskerar bedra människor. Vi hade vänner hemma här hemma hos oss på nyårsafton så jag spelade upp programmet. Det var en kvinna vid namn Anne Lucca: Kraften i våra ord!

Jag Citerar: Det sker precis som du säger det blir till precis som när Gud skapade världen. Så vad vill du att det skall skapas något bra eller något dåligt? Vi är ju skapade till Guds avbild och är ju kopior av pappa Gud han har skapat oss på samma sätt. Hur skapade Gud? Jo han talade och det blev till och med oss är det exakt på samma sätt – Vi skall tala och det blir till! = Ockultism Häxeri och Trolldom – Ordets makt över Materian!

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. (New Age)

Elvor berättade en sak jag blev skakad av! Betel Church säger att vi skall använda New Age lärorna för de är egentligen från början Kristna. Ve dem som kallar det onda gott! (Jes 5:20) Vet du hur det går till när de lär sig profetera? Ja en person kommer in i rummet och den första tanken som kommer till dig är profetiskt. Den här förmågan kan du sedan själv träna upp i grupper! Vet du mer att det bara är positiva saker som är profetiskt.

En kvinna vid namn Doreen Virtue som varit i New Age i över 15 år säger: Det här är exakt samma sätt som du får lära dig Psycic Reading i New Age. Hon fick även lära sig att detta med att tala skapande ord är ju något väldigt vanligt inom New Age.

Jag hör Herren säga: Dra ut ur Babylon! Följ inte med den stora skaran nu!
Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl.

Skökan, som Johannes såg, omtalas som stor. Hon har fått stort inflytande och hon har varit stor i sig själv (Upp 17:8). Men för Gud är denna sköka inte stor. Han betraktar det stora Babylon, som ett fallet religiöst system (Upp 14:8). Grunden till det är att skökan har förfört folken med sin trolldom och förföljt Jesu sanna vittnen (Upp 18:23, 17:6). Tänk att det som skulle vara sanningens stöttepelare och grundval, fick utveckla sig till en plats för orena andar (Upp 18:2). Inte konstigt att aposteln Johannes storligen förundrade sig när han såg denna stora sköka (Upp 17:6).

Janne Ohlin – Predikan från Parousia Mission 26/1 – 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.