EN ANNAN JESUS DEL 2 DEN EUKARISTISKE KRISTUS

“De laglösa” är de som har format sig en annan Jesus än den skriften beskriver i det sanna evangeliet. Ordet laglöshet på hebreiska beskriver just att förvrida något. Det är precis vad bibeln säger att man skall göra i ändens tid man skall då ha format sig en Kristus som alla vill följa ja en som till och med världen vill ha.

goldencalf1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Petrus säger att det kommer en rörelse som är så stor i ändens tid att vi riskerar att dras med i det han kallar den för “De laglösas villfarelse” 2 Petrus 3:17 Den kommer att ha sin attraktionskraft av en Kristus som är formad av “förvridna” tolkningar av skriften 2 Petr 3:15-16 (alltså det hebreiska ordet för laglöshet) Om vi gör om evangeliets mening så får vi helt automatiskt en annan Jesus, och den processen drivs framåt av annan ande.

Man har alltså skapat en avgud – en gud med litet g som kan betyda kanal eller medlare för någon. Det kan vi se i den här versen där Mose skulle agera som en kanal där Gud kunde tala igenom.

Exo 7:1 And the LORD said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet.

Bibeln säger att det finns bara en medlare mellan människan och Gud nämligen Jesus Kristus. Med andra ord vi kan inte forma eller skapa någon avgud (kanal) för att nå Gud. När jag såg det här fick avgudar en helt annan betydelse för mig jag tänkte på Helgon, Maria , Ikoner, Sakrament osv…. eller Kraftdjur formler tekniker m.m i New Age.

1 Johannes brev handlar mycket om att vi riskerar att bedras om vi inte förstår att bibelns Jesus är 100 % människa och 100 % Gud han kommer att förbli så också när han kommer tillbaka igen. Därför skriver aposteln att de tog på honom 1 Joh brev 1:1 Apostlarna såg honom även äta efter sin uppståndelse…. Thomas såg hålen efter spikarna Joh 2:27 Änglarna sa att det är samme Jesus som for upp som kommer tillbaka på samma sätt Apg 1:11

1 Johannes brev avslutas med orden 1 Joh 5:21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Och vi tar lite repetition från del 1

2 Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut (FRÅN OSS I KRISTUS)  i världen, och de bekänner (HOMOLOGOS) inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

De bekänner inte längre i enlighet med ordet (Homologos) att Jesus Kristus är Gud kommen i köttet (blev 100% Gud och 100% människa) från sin födelse genom sin död på korset och genom sin uppståndelse och skall förbli så även vid sin tillkommelse.

1/ New Age Kristus stämmer in på det här
2/ Latter Rain/Nar Kristus stämmer in på det här
3/ RKK:s Kristus stämmer in på det här

Läs detta inlägg jag skrivit om en falsk Jesu tillkommelse

Alla de här 3 har en Kristus som reducerats till att bara vara en “kraft och en närvaro”
Och hans tillkommelsen skall vara “kraft och en närvaro”

Men framför allt tänkte jag nu presentera den Jesus som Katolska kyrkan står för, den som genom en prästs makt och kraft förvandlas på nytt och på nytt till ett offer i Mässan söndag efter söndag. Man säger att den Eukaristiske Jesus är frälsande och att den ger dig kontakt med Gud. Då står vi inför en mycket allvarlig fråga: ÄR DETTA EN AVGUD? ÄR DET EXAKT SAMMA SAK SOM ISRAELS BARN GJORDE I ÖKNEN?

2 MOS 32:4 Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv, som han formade med en mejsel. Och de sade: “Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

Lägg märke till gud med litet g alltså medlare, de trodde alltså att Guldkalven (Förvriden kunskap om Gud) var en medlare eller en slags portal med vars hjälp man kunde nå “Guds närvaro” = Alltså en opersonlig kraft!

Lägg nu märke till bilden ovan med Guldkalven så tittar vi på den här bilden av Monstrancen (Behållaren) där den Eukaristiske Jesus läggs. (på hornen = på månen) den lyftes sedan upp för att tillbes som gud.

rc_monstrance3EUKARISTISKE KRISTUS OCH DEN NYA EVANGELISATIONEN

Se även Roger Oaklands Faith Undone för mer info >> (Pdf sammanfattning)

RKK säger att hon är den enda rätta kyrkan och att du kan inte bli frälst om du inte är med där och tror på hennes Eukaristiske Jesus. En utvald präst talar ut speciella ord som förvandlar våfflan till Kristus och den tas sedan emot av folket (Mässan) sätts i en Monstrance (BILD OVAN) sedan i ett tabernakel för att tillbes. (Kallas för Eucharistic Adoration >>)

eucharist

Kingdom_Now_eukarist

Den nya evangelisationen som är Roms vision handlar om att nu skall alla de separerade bröderna hem till Rom igen. Men inte bara det utan nu skall alla religioner också tillbaka dit så att det blir en global religion och målet är en världsfred. Det innebär även att RKK_Kyrkan tror att de skall sätta upp Guds Rike här på Jorden och det innan den riktige Jesus kommer tillbaka igen. (Precis som Latter Rain /Nar + New Age)

Du måste tro att våfflan efter prästens ceremoni är närvaron av Kristus själv. Annars kan du inte bli frälst enligt Rom utan du är förbannad av dem. = ANATHEMA

eucharist_forbannad

Den kontemplative Kristus man får kontakt med i Mystiken (= New Age Kristus) säger man är den samma man får kontakt med i sin fullhet genom Eukaristin/Mässan. Och i New Age och Mystiken så är han en “opersonlig kraft” precis som bibeln varnade för >>

eucharist_Cosmic_Christ

Den brödbit som tas emot av prästen i den här mässan säger man är samma sak som om Jesu nu kommer in i dig. Med andra ord du blir född på nytt enligt dem. (EC – Eucharist Christ) RKK:s “new evangelisation” handlar alltså om att få hem de separerade bröderna. Och sedan alla religionerna för att förena dem och för fredens skull i namnet Eukarist Christ.

reformRom har nu rest upp en global guldkalv (gud med litet g)  och format fram en Kristus som skall passa alla religioner i världen. Det var de här lögnerna reformatörerna såg och många fick betala med sina liv för att bevara sanningen. Idag har många som borde förstå bättre närmat sig Rom istället för att försvara evangeliet. Jag tror det mycket har med att göra att mystiken och upplevelserna har ersatt Anden och Ordet. Det har nu mer och mer rapporterats om olika mirakel där Maria haft en central roll. Trycket är stort att ändra läran i Rkk för att hon skall få platsen som med återlöserska.

eucharist_miracle2monstrance_tabernakelmary_connection2

Face_of_jesus_something is going on

Något stort är i görningen Mariauppenbarelserna ökar i omfång och bilder på Jesus på Eukaristin dyker upp över hela jorden.Vad säger bibeln?
Mat 24:23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte.

inre_rummen

Mat 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, (TAMEION /MONSTRANCEN/TABERNAKLET) så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. (SE FALSK TILLKOMMELSE >>)

maria_budskap_5

En “mystisk” kvinna uppenbarar sig och kallar sig för Maria, verkar som en budbärare som pekar på den här Eukaristiske Kristus. Eftersom hon är död så är det här en demon som talar, och de skall dyka upp i ändens tid.

1 Tim 4:1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils (GK: Instuktion från Demoner = Som denna falska Maria)

Här kommer några budskap till från denna orena ande som kallar sig Maria.

maria_budskap_3

maria_budskap4

RKK tror att alla religioner ska till dem och de skall sätta upp Guds Rike på jorden synligen. Den dagen kallas “The triumph of the Euchkarist” Nya evangelisationsprogrammet handlar om att kunna sätta upp riket på jorden så att segern blir synlig. Påvarna som varit och är och denna “Mystika Maria” skall vara de som ser till att detta sker.

Det här med att sätta upp riket synligen på jorden är alltså exakt samma lära som Latter Rain/Nar arbetar för. Se Karin Janssons nyhetsbrev om NAR/7 Bergen >> / Något säger oss att allt håller på att flyta samman till en stor flod som drar med det mesta i dess väg: “De laglösas Villfarelse” – En falsk brud dras mot en falsk brudgum! 2 Petr 3:15-17

Den här Påven är:
Mariacentrerad
Ekumenikcentrerad
Eukaristicentrerad

Kommer nu världen att ta emot den Eukaristiske Kristus?
Skulle många fler acceptera denne om det skedde mer mirakler?
Skulle det till och med vara så att hela Ekumeniken skulle göra det?

Är detta scenario ens tänkbart eller finns det skriftställen som antyder detta?
Ja Mt 24:23 + Mt 24:26

Är nu denne RKK:s Eukaristiske Kristus samma som Bibelns Jesus? Svar: Absolut inte!

Vad är det då som gör att så många dras dit då? Vad är det som gör att om någon står upp för att varna för det här så anses man som splittrare eller idiot, och fryses ofta ut ur olika sammanhang? Det är starka krafter igång när det gäller ändens tids villfarelse, Jesus sa själv: Se till att ingen bedrar er!

Herren sa en gång till Elvor och mig: De ni minst anar kommer att falla av!

Källor: Mycket av material och fakta är hämtat från olika Youtube videos med Roger Oakland  >>/Janne Ohlin, Göteborg
Hela serien En annan Jesus del 1 >> Del 2 >> / En annan ande del 1 >> /  del 2 >>
This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.