Den kommande förföljelsen

En Pdf för utskrift utan bilder finns HÄR

Warren B Smiths undervisning om New Age är mycket intressant och givande för den som vill kunna förstå Planen. Warren B Smith har själv varit djupt involverad i New Age rörelsen innan han kom till den sanne Jesus tillsammans med sin fru.

En del av undervisningen om den kommande förföljelsen är hämtad ifrån den här videon från You Tube >>

På flera ställen i bibeln så står det om förföljelse av kristna och det är också ett tidstecken bland alla andra. Jag Janne fick höra orden när jag blev frälst: ”Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas”

Senare fick jag också ett bibelord från Joh 14:6

Joh 14:6 Jesus svarade honom: “Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig”

Det kommer att komma en tid då ett sådant uttalande kommer att betraktas som splittrande och i fiendeskap till den mänsklighet som strävar efter Oneness.

Hitler var en hängiven ockultist och i förordet till en nytryckt upplaga av Mein Kampf står det att: Hitler annonserade långt innan han kom till makten ett program som innehöll blod och terror och ett starkt upphöjt jag.

Nu kommer samma ockulta elittänkande uttryckt igenom New Age medier till skrift i våra dagar. I princip samma hemska tankegångar som i Mein Kampf och en blodig reformation finns gömt i budskapet. (Obs! Se Jerry Goldens vision om ändens tid om samma andemakt som kommer igen som den som Nazisterna hade >> )

2001 upplevde Warren B Smith att Gud manade honom att skriva en bok om den kommande falska Kristus.

Warren Smith: Jag började plöja igenom en massa New Age böcker och började med Neale Donald Walsch och sedan studerade jag Barbara Marx Hubbard. Hubbard var inte troende men hon fick genom mystiken och citerandet av bibelverser en upplevelse av att Gud talade till henne. Hon skriver sedan en bok och den stämmer exakt överens med vad Neale Donald Walsch undervisar om.

Jag kände ju redan till A COURSE IN MIRACLES  vars innehåll aktualiseras av Marianne Williamson och den boken stämde nu även den helt överens med både Hubbards och Walshs uppenbarelser.

Snart kunde Warren B Smith  lägga ihop ett och annat eftersom han varit en New Agare själv och väl  invigd i språkbruket. Han förstod snabbt att det fanns ett starkt samband mellan Maitreya och alla de andra New Age medierna. Han ser idag även ett tydligt samband mellan Rick Warrens Danielsplan och allt det andra som nu händer i New Age. När Warren B Smith började studera så kom den 11 sept sker 2001, som kom med dess världskris. Man började nu dagligen tala om en ny världsordning.

 En stark profetisk händelse som förändrade världen

Jag såg då att många New Age ledare helt plötsligt fick träda fram i olika stora TV program och tala sitt budskap. Och summan av deras budskap var: Vi behöver en ny värld vi behöver en ny sanning och vi måste ha en ny andlighet för den här nya tiden.

Och hur skall det gå till? Jo vi måste komma tillsammans och bli ETT för Gud är i alla och i allting (Panentheism) Men de talade i ett kodspråk som man bara kan förstå om man varit i New Age -kretsar. De talar alltid i förtäckta ord.

Det största ämnet kan man säga är Oneness mot Separation. Oneness är alla de som förstått att Gud är i alla och allt (Panentheism). Separation är dessa som inte är i Oneness och som inte har förstått och accepterat läran att Gud är i alla och i allting. De som inte har accepterat eller förstått deras egen Gudomlighet.

Frågan blir nu från deras håll: Är du i Oneness och Kärlek eller är du i Separation och fruktan? Troligen förstår inte de flesta av oss hur allvarligt det här verkligen är och hur långt de nått med sin Plan idag.

Vi tänker så naivt och blåögt de flesta av oss. Varför skulle världen hata oss? Jesus gör väl ingen illa? Men sanningens Jesus Kristus säger att kärlek är att lyda och underordna sig hans bud. New Age -Kristus säger att du är Gud och Gud är i allting! Jesus Kristus säger att bara han är vägen till Gud.

Konsekvensen av ditt sanna evangelium får som resultat att du enligt dem separerar människor ifrån det “nya evangeliet” om Oneness -Kristus. Det blir 2 olika budskap med 2 olika åhörarskaror.

1Joh 4:6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Dan 8:25  And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many: he shall also stand up against the Prince of princes; but he shall be broken without hand.

Neale Donald Walsch säger om Satan. “När du till slut ser att det inte längre finns någon separation i Guds värld, då till slut så kommer dessa människotankar att försvinna som ni kallar för Satan.”

A COURSE IN MIRACLES : “Tanken på separation kan vara väldigt stark och skrämmande och det är Satan.”

Den som alltså predikar ett evangelium som säger att Jesus är den enda vägen till Gud, separerar enligt New Age och är från Satan. Jesus sa:

Matt 10:24 En lärjunge är inte förmer än sin lärare och en tjänare inte förmer än sin herre. 25 Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husetsHerre för Beelsebul, hur mycket mer skall man å inte kalla hans tjänare så.

De menar alltså att det enda som inte är Sataniskt i den här världen är att tro att Du är Gud och att Gud är i allting. (Panentheism)

Barbara Marx Hubbards Kristus säger: “Du triumferar över Satan som är illusionen av att du är separerad ifrån Oneness och blir en seger för det nya universella samhället.”

Det är så tydligt att se att Hubbards Kristus och Course of Miracles Kristus och Neale Donald Walschs Gud och Benjamin Cremes Maitreya som de säger redan nu väntar på att stiga fram, säger exakt samma sak.

Deras huvudbudskap ligger i Separation kontra Oneness

Maitreya säger att separation är att hata. “Låt oss tillsammans visa världen att tiden för krig är slut och att människan skall leva och älska och att hata är fött av separation” (Satan enlig dem)

Tänk noga på det här ett tag och ta det tillsammans med det nya talet om hatbrott och som man nu talar om? Jag tror att det här kommer att utvecklas till att menas att hatbrott är att inte erkänna att din nästa är Gud.

Så att hata är enligt New Age -budskapet att inte erkänna gudomligheten i andra människor och sådan separation är synd säger Maitreya. Jag skall driva bort ifrån jorden för alltid separationens synd, säger Maitreya.

Maitreya säger vidare: “Brottet att separera skall utplånas från min värld, jag bekräftar att detta är: MY PURPOSE!” (Tänk på Rick Warren här)

Att upplysas är enligt dem att förstå din egen och andras gudomlighet.

Separation, låt oss nu tänka på det tillsammans med den Danielsplan Rick Warren har startat i sin kyrka. Separation är sjukdom och vår uppgift är att hela från sjukdomen separation som gjort honom sjuk. Förlåtelse inom New Age är att inse att de är Gud.

Kan vi egentligen fatta hur stort det här har blivit nu när de största TV- stjärnorna i världen säger: Vi behöver en ny värld och en ny andlighet.

 Oprah Winfrey öppnar för New Age medier i hennes show

Hubbard är starkt knuten till Michail Gorbatjov som själv är en stor New Age -ledare och efterföljare till Maitreya men alla dessa brukar kalla sig för ”kristna” och det ordet betyder absolut ingenting i dagens värld längre.

Det kusliga är att Hubbard säger att hon fick ta emot budskap från sin Kristus under meditation på bönen fader vår i en klosterkommunitet. En annan gång fick hon budskap från denne kristus under meditation av verser från 2 Korinterbrevet.

Det finns en varning utfärdad här. Alla ledare som idag säger åt oss att gå den här kontemplativa mystika vägen. Men dessa människor som Hubbard, var inte ens bekännande troende när de citerade bibelverser och dessa falska kristusar började att dyka och börja ge budskap till dem. De förstod inte att testa andarna och det gjorde inte heller Warren B Smith som upplevde en roterande kraftboll över huvudet. Och man sa: “de på andra sidan vill hjälpa dig” (Så kom han in i New Age).

Nu råder oss doktor OZ att meditera och öppna oss och ta emot andeguider så att de kan hjälpa dig för att hela världen är i kris. Det nya budskapet som kommer från andarna är nu att man vill hjälpa mänskligheten i den här krisen för att de vet bäst.

5 Mos 18:10  Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, 11 ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. 12 Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. 13 Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud.

Jes  8:19  Och när man säger till eder: “Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viska och mumla”, så svaren: “Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande?”

Något som Smith såg och oroades över var den så kallade Torontoväckelsen med Heligt skratt och häftiga skakningar. Det är exakt som New Age.

En Guru kan peta i pannan på en följeslagare och de kan plötsligt komma in i extas i skakningar och våldsamt skratt. När jag nu såg bartendern Howard Brown gjorde likadant, började jag undra.

2 Gurus med exakt samma krafter? Kundalinipower!

Warren B Smith: “Jag visste att Hubbard talade om en tid som hon kallar för andeutgjutelse där tecknet skall vara ”en stark glädje i kraften, skakande hela deras varelse”

Warren B Smith:Jag tror att Toronto kan vara förstadiet till en större falsk andeutgjutelse som de kallar för pingstens fullhet eller Planetary Pentecoast. Det som de kallar Jesu andra tillkommelse där han kommer som en närvaro och inte som en person.”

Många har redan nu av er som sitter i denna stora konferens blivit utdrivna ur era egna församlingar för att ni har vågat att pröva andarna. Men få vågar det idag.

Hubbards Kristus säger här: ” Kära älskade jag gick igenom korsets lidande för er och det var lättare än den utkorelsen. Korsfästelsen var på min kropp medan utkorelsen kommer att göras på er kropp. Domen och avskiljningen måste komma för den här delen av evolutionen är nästan komplett. Genom dina gärningar kommer du att bli dömd om du kan uppgå och gå vidare eller kastas i eldsjön som är den andra döden.”

Den andra döden kommer att drabba dem som inte klarar utkorelsen de som inte förstår den sanna realiteten, de som inte kan se the Oneness ni är sjuka. Ni måste gå igenom den andra döden för att den skall öppna ert sinne. ”

Det är självcentrering att vara skild från Guds Oneness. I Purpose driven Life använder Rick Warren just ordet självcentrering väldigt många gånger.

Hubbards Kristus: “Nu förklarar jag krig mot all självcentrering och det kommer att övervinnas. Självcentrering är som en tumör i en kropp, dödlig för den enskilde men också dödande för helheten.

Hubbard:Precis som läkaren tillsluter såret efter en cancer operation så ser han till att allting är borta. Precis på samma sätt kommer vi att göra under transformationen, när denna är klar kommer vi se till att ingenting av självcentrering kommer att finnas kvar.”

Ser du det förtäckta hotet? I denna process (Reformation) kommer alla som är exluderande att rensas bort. Med andra ord vi är exkluderande pga Joh 14:6. Alla som kommer igenom den nya processen kommer att evolveras och bli medskapare till Gud. För alla som överlever kommer det bli en ny himmel och jord och ett nytt medvetande.

Man håller sig stenhårt till Planen med stort P – 666

Det är sagt att Barbara Hubbard skall dagen efter Maya -kalendern går ut, proklamera dagen 1 i den nya tidsåldern. För då skall vi ta ett stort steg framåt för då har flertalet förstått att vi är alla ett – att vi alla är Gud.

Jag vet inte alls vart fredsprocessen kommer att vara vid det tillfället men allting i New Age kommer att timas med det som sker i mellanöstern. Vi kommer att se religionen samlas från Desmond Tutu till Tony Blair och samtala vad vi har gemensamt i våra religioner och vad vi kan göra för freden. Man kommer också att analysera vilka läror som är splittrande och inte leder till oneness och fred.

Men Jesus grundade ingen fredsrörelse genom FN

Luk 12:51  Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. 52 Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre

Detta som jag nu skriver är otroligt viktigt och det gäller en falsk Jesu Tillkommelse. Ljudklipp >>

När Jesus kommer tillbaka igen så kommer han att komma tillbaka med sina änglar. New Age säger: När deras kosmiske Kristus kommer tillbaka igen så kommer han att ha 12 mästare med sig och en av dessa mästare är mästaren Jesus.

Detta är alltså inte den Jesus Kristus som dog för oss på korset för våra synder. Utan mästaren Jesus som var överskuggad av kraften från Kristus Maitreia som arbetade igenom honom när Jesus var här på jorden.

Nu säger alltså Maitreya att denne Jesus kommer att sätta upp och leda dessa som förstått och beundrat detta i Kristna Kyrkan, kan du gissa vart? I Rom och kommer att leda dessa kristna i sin tillbedjan av Kristus. Mycket intressant för det stämmer mycket med vad talarna innan mig har sagt om Katolska Kyrkan i denna konferens.”

Det är mycket märkligt att samme Hubbards Kristus säger vidare.

  • ”Du har kommit hem till mig. Brödet och vinet håller inom sig substansen av min nya kropp. Nyckeln för dig nu, varje dag, är att andas djupt i en ’födelseerfarenhet’ av den uppståndna kroppen. Ta sedan Eukaristin och upplev hur min kropp omvandlar din.”

Så vi kan nu skönja ett samband mellan

  • Toronto upplevelsen
  • Mystiken i Katolska Kyrkan
  • New Age upplevelsen

Och jag tror det är samma makt bakom alla dessa.

Barbara Hubbard talar även om att ”missa märket”.

Det kommer att bli ”hatbrott” att ens undervisa som vi gör här idag.  Att vara trofast emot vår Herre kommer att straffas som ”hatbrott” och komma in under de mänskliga rättigheterna.” (slut citat) (Se Lennart H:s dröm >>)

Joh 15:18 Om världen hatar er, så betänken att hon har hatat mig förr än er. 19 Vore I av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde; men eftersom I icke är av världen, utan av mig har blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen er. 20 Kom ihåg det ord som jag sade till er: ‘Tjänaren är inte förmer än sin herre.’ Har de förföljt mig, så ska de ock förfölja er; har de hållit mitt ord, så ska de ock hålla ert.

Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in NEW AGE AND MYSTICISM. Bookmark the permalink.