Förödelsens styggelse – är vi där?

Är vi framme vid profetians uppfyllelse i Matt 24; Dan 9,11? Vi har tidigare uppmärksammat den Interfaith-dialog och de planer som finns för Tempelberget. Är detta början? Det är inte förvånande vem som har huvudrollen – Vatikanen (RKK).

En andra Vatikanstat ska byggas i Jerusalem >>
Text: Ivar Fjeld

“Gamla stan i Jerusalem kommer att ha ett “speciellt styre”.

“Det kommer att bli en självständig, självstyrande enhet. Den administrativa chefen kommer att ha minst beroende av de befintliga systemen och strukturerna”.

Detta är ett politiskt förslag från “Jerusalems Gamla stan Initiativet“. Förslaget är en frukt av “fredsprocessen”, och Interfaith-dialoger mellan judar, muslimer, katoliker och andra som säger sig vara “kristna”.

Människor är inte medvetna om att planeringen för ett säte för den siste antikrist har nått sitt slutskede. Detta arbete fick en förnyad kraft efter genomförandet av Oslo -“fredsavtalet”.

Den slutliga knuffen till slutspelet började med bildandet av Rådet för de religiösa institutionerna i det Heliga landet år 2005. Detta råd består av muslimer, judar, katoliker och påstådda “kristna” i sin styrelse.

När du läser deras uttalande om tro, introduceras du till den slutliga New World Order (Ny världsordning). De försöker berätta för oss att alla religioner leder till samma Gud. Nu planeras ankomsten av deras ledare.

“Som religiösa ledare av olika religioner, som delar övertygelsen av en Skapare, Universums Herre, tror vi att essensen av religion är att dyrka G-d och respektera liv och värdighet för alla människor, oavsett religion, nationalitet och kön.”

Detta är från Rådets hemsida:
Visste du att både chefen för rabinnatet i Israel och den islamiska palestinska Shariadomstolen stöder detta norska, föreslagna “Interfaith-initiativ” i Jerusalem? Och chefen för detta Råd är en norsk luthersk präst, herr Trond Bakkevig. Han stöds av norska kyrkan och Kyrkornas världsråd.

Och när det sista “fredsavtalet” nästan gick igenom i Annapolis i november 2007, gjorde sig det religiösa Interfaith-rådet redo för att festa i den norska ambassaden i Washington.

För att få Gamla stan i Jerusalem redo för ett kommande av “särskild ordning”, har “fredsbeslutsfattarna” bildat en internationell workshop som heter “Jerusalems Gamla stan Initiativet“. Initiativet sponsras av huvudsakligen protestantiska Kristnas rebublik i Kanada. Deras huvudkontor ligger vid Windsors Universitet i Ontario, Kanada.

På webbplatsen för “Jerusalems Gamla stan Initiativet“.
När du går igenom denna webbplats, och läsning om strategiska dokument, rapporter och planer, kommer du att bli chockad över vad de har föreslagit.

Det är en exakt kopia av planen som är grunden för Vatikanens stat från 1929.

Och idéerna om hur Gamla stans stadsbildning i Jerusalem ska styras, verkar ha samlats in från styrandet av det nuvarande påvliga systemet.

Den slutliga planen kommer att presenteras för regeringen i Israel som ett erbjudande, som de bara “måste” acceptera.

Den nya stadsbildningen i Jerusalem kommer att ha en “Chefsadministratör” som styr en “särskild ordning”. Hans makt kommer att likna påvens i Rom.

Vänligen ta en närmare titt på deras webbsidor.  Nedan är några av förslagen från “Jerusalems Gamla stan Initiativet”. Den administrativa chefen kommer att lyftas över lagarna. Han kommer att ha sin egen stat och hans invånare kommer att bli en sluten krets av trogna tjänare. Från denna plats, kan han utöva sin laglöshet.

Dessa förslag finns i sammanfattningen av den verkställande rapporten:

1. En självständig byråkrati
2. Att ha sina egna invånare
3. En robust säkerhetsstyrka
4. Ett råd, ett delvis demokratiskt valt organ med vetorätt över administratörens åtgärder.
5. Gamla stan som en enhet under en administratör, med verkställande myndighet.
6. Avtal mellan parterna, med två nationella huvudstäder, Al Quds och Jerusalem.
7. En egen polistjänst för Gamla stan  skall upprättas.

Detta är den text som finns i ett av de strategiska dokumenten på webbsidan.

Viktiga egenskaper och funktioner av det särskilda styrelsesystemet.
Det föreslagna särskilda systemet som leds av en överinspektör, skall ansvara för en effektiv och rättvis förvaltning och styrande av Gamla stan, inklusive att säkra helgd och tillgång till Gamla stans heliga platser.

För att möta detta ansvar skulle det särskilda systemet kräva förstärkt självständig byråkrati – vars ledare har förtroende både av Israel och Palestina och en som har givits både myndighet och kapacitet att administrera, och hantera polisiära specifika aspekter för Gamla stan och dess invånare.

En viktig funktion av denna Specialregim av det särskilda systemet skulle vara att skapa rättvisa, lag och ordning. Säkerhet är testet på alla fredsavtal: om ordningen i Gamla stan går sönder, kommer alla israeliska-palestinska fredsavtal att vara i fara. Därmed skulle Specialstyret i Gamla stan kräva en robust säkerhetskraft, med kapacitet att både leverera opartisk brottsbekämpning och rättvisa och att konfrontera framgångsrika större säkerhetshot, inklusive eventuella insatser från extremister från olika läger som vill underminera ett israelisk-palestinskt fredsavtal.

Katolska kyrkans Katekesdoktriner:

841 Kyrkans relation till muslimer.
“Frälsningsplanen inkluderar också dessa som igenkänner Skaparen, vilka i första hand är muslimerna; dessa bekänner sig att ha Abrahams tro, och tillsammans med oss tillber de en barmhärtig Gud, människornas domare i den sista tiden”.

(slut citat)

Bibeln säger tydligt att Jesus Kristus, Guds Son, är världens Fräslare och den enda vägen till Gud. Den som inte bekänner Jesus som den han är, är inte frälst. Vi måste vända oss till honom och bjuda in Jesus i hjärtat, bekänna vår synd och ta emot hans förlåtelse.

Varken katoliker, muslimer eller andra religioner bekänner Jesus på det sättet. Katolikerna lägger till den katolska maria som en medlerska och nådesförmedlare, vilket Bibeln förbjuder. Muslimer tror att Jesus var en profet men inte att han är Guds Son och världens Frälsare. Andra religioner tror att Jesus var en av många stora lärare, åter andra förnekar Jesus helt. Bibeln:

1Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10  Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11  Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13  Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

/Elvor Ohlin

This entry was posted in INTERFAITH and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.