En biblisk analys av Romersk Katolicism

Auktoritet

Inom katolicismen undervisar man att Bibeln och traditionen, som den uppfattas av kyrkan är religionens yttersta auktoritet.3 Jesus fördömde att man såg traditionen som auktoritet för religionen och upphöjde istället Guds ord:

“Därför frågade honom nu fariseerna och de skriftlärde: Varför vandra icke dina lärljungar efter de äldstes stadgar… ? Men han svarade dem:… fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud. I sätten Guds bud åsido och hållen människors stadgar. Ytterligare sade han till dem: Rätt så; I upphäven Guds bud för att hålla edra egna stadgar!… På detta sätt gören I Guds budord om intet genom edra fäderneärvda stadgar. Och mycket annat sådant gören I.” (Mark 7: 5-13).

READ MORE …

Problem med synen? Skaffa linser : )

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.