EN ANNAN ANDE DEL 1

Om vi tittar oss omkring just nu så har vi flera kända kristna ledare som helt oförklarligt börjar att dra sig mot Rom. Alltså emot denna Eukaristiske Jesus som vi tidigare talat om i serien. >>/ >> som klart inte är skriftens Jesus. Kan man förklara det här fenomenet på annat sätt än att det är en villfarelsens ande som verkar och bedrar? Kan det även i framtiden ge uttryck för att vara en väckelse? Ja Jerry Potter profeterade om det här >> / Herren sa att det kommer 2 väckelser den första falsk och den andra äkta, vi skall akta oss för ogräsets väckelse som nu kommer före den äkta.

1 last revivalVi som äskar sanningen måste våga se, samtala och ta ställning i de här sakerna. De här Kristna ledarna som nu konverterar till Katolicismen gör ju det helt öppet och risken är stor att de kommer att påverka andra i den riktningen om inga vågar träda upp för sanningen. Men för Herrens skull och för andras skull måste nu tillsammans med alla som står för sanningen börja göra det tydligare.

Hes 22:30 Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.

Herren visade en gång att det var så stora sprickor i muren att mörkret kunde komma in. Men mörker kan ju ha olika former, kan det vara så att Satan kan kopiera Anden? Målet för den anden måste i så fall vara det här.

4 global religion

Då ska vi titta på några grupper som påstår att en stor andeutgjutelse skall komma i ändens tid. 1. RKK:s karismatiska gren 2. Latter Rain/Nar Karismatiken 3. New Age

Lägg märke till att idag är det fler än någonsin som har gjort en massa olika andliga upplevelser som är direkt obibliska. Det har fått många till att tro på en opersonlig kraft istället för en personlig frälsare. Många i New Age och Mystiken gör upplevelser av att de är ett med världsalltet. Tankesättet blir ju därefter också Panenteistiskt: Gud är i allt!

Tänk efter en liten stund är det inte Panenteistiskt: Gud är i Rkk:s våffla vid mässan? Det här är väl något som New Age till och med kan acceptera?

New Age rörelsen tror att det skall komma en stor andeutgjutelse för det har deras “Kristus” sagt genom olika medium och skrifter. Den kommer att förändra hela världen och föra in fred och en total harmoni av enhet bland alla religioner. Den enheten är skökan som bibeln talar om. (Sak 5)

Vi tror att det är samma villfarelsens ande i alla de här 3 grenarna och att de nu samlas tillsammans under en enda global religion (Upp 13) styrt från Rom.

GRUPP (1) RKK –  KARISMATISKA GREN

8 Vaticankonciliet 2

RKK skall alltså förändras för att nå en modern tid. Är inte det här skrämmande likt Emerging Church tankesätt att nå ett post modernt samhälle? >> Wikipedia / Citat: Det är inte fråga om ett samfund eller en kyrka i traditionell mening utan snarare om ett ekumeninskt samtal och en reformrörelse som diskuterar vad kristen tro är och hur det kristna livet kan levas ut i en postmodern miljö. (Tillbaka igen till Katolicismen)

R Oakland: Det som skedde nu 1965 var att man började tala och undervisa om anden. (Vilken?) I April 2013 sa Påven Francis att vi kan inte förneka andens verk i Vatikankonciliet 2 för det är anden som berör oss och för oss framåt. Nu började man plötsligt att närma sig protestanterna och sa att reformationen är något vi måste lämna bakom oss. Men sanningen är den att om inte deras Jesus är den samme som bibelns Jesus så kan inte heller anden vara det.

RKK:S KARISMATISKA HISTORIA

11 rkk kaismatiska en bok

12 hur började rkk_ch

Ja det här låter väl som om det startade en riktig väckelse? (Planerad sådan?) Men vi fortsätter och läser så får vi se hur äkta det här är. Vi kommer att se att den är knuten till en viss “Maria” som är i centrum.

13_mary_spirit

14_mary_sprit_2

15 rkk ch new wave spirit

En ny våg av denna ande? Man kallar det också för en ny pingst! Är inte det här exakt samma språk som används av Latter Rain/Nar när de talar om väckelse? Kan det vara samma ande? Ja frågar du oss så tror vi faktiskt det, så när du nu ser en massa folk från den här grenen Latter Rain/ Nar i Rom gullandes med Påven så är inte det alls förvånande.

16 rkk_ch_marys roll i nya pingst

R Oakland: RKK:s kyrkofäder kallade Maria för den helige andes partner eller fru.
Så de menade alltså att de var på samma nivå och ett. Så Mariauppenbarelser blir då samma sak som Andeuppenbarelser! Så Andeutgjutelser är Mariautgjutelser för dem,, Joels profetia får ju då en helt annan innebörd

Joel 2:28  Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner.  29  Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

Anden/Maria skall alltså se till att Rkk:s Kristus går segertåg över denna världen. (Upp 6 Ryttaren på Vita Hästen?)
Mer fakta i frågan finner vi hos Cutting Edge >> /The Song of Solomon is not the only book of the Bible where scripture would be misappropriated to Mary by popes, bishops and Catholic authors throughout the ages. Mary would come to be known as:

 • “Ark of the Covenant
 • Seat of wisdom
 • Morning star
 • The burning bush
 • Jacob’s ladder
 • Benefactress
 • Advocate
 • Helper
 • Guide
 • Foundation of the church
 • Sign of hope
 • Restorer of life
 • Majestic cloud that led Israel
 • The rainbow
 • Co-mediatrix, Co-redemptress, etc.”

17 se mary and the dove

Så det kanske inte är så underligt att det under den falska Latter Rain/ Nar väckelsen i Lakeland i Todd Bentleys andevärd dyker upp en kvinna >> (Emma) Det här hör nämligen ihop och i en sista stark manifestation av den här falska anden så kommer de att falla av helt och hållet och dras i armarna på Antikrist (GK: En annan Kristus)

outpouringUTGJUTELSE AV VILKEN ANDE?

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Källor: Mycket av material och fakta är hämtat från olika Youtube videos med Roger Oakland  >>/Janne Ohlin, Göteborg
Hela serien En annan Jesus del 1 >> Del 2 >> / En annan ande del 1 >> /  del 2 >> /
This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.