Klyftan i mystik teologi

Klyftan i mystik teologi

Vi har på senare tid kunnat läsa i kristen media att Bengt Wadensjö, Caroline Krook och Anders Arborelius bekänner sig till tron att även andra religioner för till Gud. Solveig Hendriksen pekar här >>två sidor av samma mynt, nämligen den universella och den kontemplativa, baserad på djupmeditation. Solveig visar på sambandet med bristen av förkunnelsen om evangelium om Jesus Kristus på 50- och 60-talet, och 70-talets sökande i österländsk mystik som senare år väller in i Sverige.

Citat: Den kontemplativa slutsatsen är att alla religioner i grund och botten är ett och därför innerst inne leder till samma Gud.
Det här visar igen hur viktigt det är att vi reflekterar över både upplevelser (mystik) och teologi, definierar begrepp, jämför med det bibliska vittnesbördet och öppet vågar debattera och förklara avsteg ifrån det budskap som – enligt Paulus i Fil 1 – en gång gavs oss att förkunna, befästa och försvara.

This entry was posted in NEW AGE AND MYSTICISM. Bookmark the permalink.