Gideons altare är Golgata Kors

Dom 6:22 När Gideon såg att det var HERRENS ängel, sade Gideon: ”Ve mig, Herre HERRE, jag har sett HERRENS ängel ansikte mot ansikte!” 23 Men HERREN sade till honom: ”Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö.” 24 Då byggde Gideon ett altare där åt HERREN och kallade det HERREN är frid. Det finns kvar än i dag i det abiesritiska Ofra.

Gideon fick se Herrens ansikte
Han fruktade straffet för synden: Döden!
Gud sade: Ingalunda skall du dö!

Var inte det Ormen sa åt Eva? Ingalunda skall ni dö! När de åt fruktade de straffet från Gud (Fördömelse) och upplevde nakenhet. (Tomhet) När ljuset kommer till Gideon bygger han ett altare till Herren! Han bekänner med sin mun Herren är Frid (Shalom = Fullhet)

Lade du märke till de här motsatserna – Tomhet – Fullhet. När mörkret kommer och förblindar oss blir kristendom tomt och tråkigt. När ljuset får komma så blir kristendom något glatt och förnöjsamhet kommer. Det inspirerar oss att göra goda gärningar.

Det är nämligen så att det hebreiska ordet för altare kommer av en rot som betyder: Djuret är slakat och offrat! Så bekänner Gideon med sin mun det lamm som är slaktat före tidens början. Det här är alltså dörren eller vägen in till Eden och gemenskap och ljus och glädje.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Det här kan du få uppleva genom predikan av evangeliet om Jesus Kristus och hans rike. Det Herren säger till Gideon är en uppenbarelse om att Jesus tog vårt straff. Han offrades bildligt talat på ett altare och uppväcktes för vår skull. Hans frikännande från domen blir ditt frikännande från domen: Du skall inte dö!

Rom 8:10 Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. (FRIKÄNNANDE) 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.

Jes 53:4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Rom 10:8 Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, (FRIKÄND) med munnen bekänner (ENLIGT GUDS ORD) man och blir frälst. (BEFRIAD FRÅN MÖRKRET) 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. (NAKEN och TOM) 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar (FULLHET och FRID) åt alla som åkallar honom. 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. (FYLLD AV HONOM)

Samma ljus som Gideon fick uppleva talar ju Paulus om också.
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

EF 3:19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG