När Kaoset kommer

Det händer väldigt mycket ute i världen just nu massor av videos på YouTube om detta. Jag tror personligen att det är jordens 4 vindar som blåser över människohavet och orsakar globala problem. De här 4 vindarna är samtidigt de 4 hästarna i uppenbarelseboken.

4 Vindar kommer att få upp ett sista vilddjur som skall förtrampa hela jorden. (Dan 7)
4 Hästar skall dra över världen för att få upp ett sista vilddjur (Upp 6)

Den tanke som kom till mig innan det här mötet var en drömsyn jag hade en natt. Han kallade oss att ställa oss i det strålkastarljuset. Det var efter den händelsen Herren sa att han skulle visa oss vad som skedde i mörkret. När han gjorde det såg vi en orm som födde levande ormar och den sista stora såg ut som en drake.

Drömmen slutade med att Herren sa: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Vi ser den här draken i Uppenbarelseboken 12 och vi vet att det är Satan den gamle ormen. Vilka är det han skall hata?

Upp 12:1 Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. 3 Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.

Kvinnan är Israel vilket är en bild på det Judiska folket men samtidigt en bild på de frälsta. Den här draken skall hata både det Judiska folket och Kristi Brud.

Upp 12:17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Irwin Baxter säger att vilddjuret i Dan 7 är samma som i Upp 13. Den 9 November -89 händer något väldigt starkt profetiskt det var när såret efter Hitlers 3:e rike blir helat. Tyskland är idag det ledande landet i EU.

Upp 13:3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det.

Det står att detta vilddjur skall förtrampa hela jorden (Dan 7) Det skall råda när den gamle av dagar kommer (Dan 7) Då vet vi att det är samma vilddjur som Upp 13 beskriver. Och det får bara komma fram och den får bara regera den tid Gud redan har bestämt. Man vill ha en världsregering för man menar att bara en sådan kan ta hand om våra globala problem. Okej då säger Gud och ser till att det kommer lite Globala problem på Jorden och de kommer också i form av hästar eller vindar.

En av de största globalisterna Rockefeller säger: Allt vi behöver nu är en jättekris så kommer nationerna att acceptera en ny världsordning (Världsregering) Kolla nu när kriserna kommer över jorden.

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet.

Sak 6:1 Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, fyra vagnar (+ Hästar) kom fram mellan två berg, och bergen var av koppar. (DOM)

Sak 6:4 Då frågade jag ängeln som talade med mig: Vad betyder dessa, min herre? 5 Ängeln svarade mig: Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre.

De 4 hästarna är himlens 4 vindar eller om du hellre vill kalla dem Guds 4 vindar. Vad har hänt i kapitlel 5 innan ?

1/ En bokrulle med förbannelse går ut över jorden.
2/ Det skall byggas upp ett hus i Babylonien
3/ Där skall en ond kvinna släppas lös (SKÖKAN)

Kom ihåg att när vi läser uppenbarelseboken så går den inte i ordning utan är full av andliga bilder som Gud använder i GT. När vi kommer fram till Uppenbarelseboken måste vi alltså tolka den genom Guds Rådslut. Jag är tjatig men EF 1:9-10 är en riktig ögonöppnare för att kunna förstå vad vår Kung har friköpt sin brud ifrån. När vi nu läser uppenbarelseboken 5 kommer vi rakt in i bilden av en rättegång i himlen.

Johannes gråter när han får se en bokrulle med 7 sigill som ingen är värdig att öppna. Detta är bilden av en dom i en romersk rättegång som var 7 sigill på. Bibeln har bilden av att människan är redan fälld i en rättegång men nu måste fram nya bevis för att vårt fall skall tas upp igen i den högsta domstolen.

Upp 5:1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: “Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?” 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. 4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. 5 Men en av de äldste sade till mig: “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” 6 Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon de sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. 7 Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.

Upp 5:9 Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Upp 5:12 Och de sade med hög röst: Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.
Så här ser vi alltså människosonen eller Jesus Kristus!

Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. 24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.

Det krävdes alltså att en helt oskyldig syndfri människa som själv är Gud ger sitt liv frivilligt för våra synder. Gud blir själv människa han var tvungen att födas in i människosläktet för att kunna bli den andre Adam. Han vann seger och det segerbyte han vunnit är de som tror på honom. Den första människan har syndat Gud gav Satan juridisk rätt att regera över oss. Nu ges den juridiska rätten till Jesus Kristus! Men segern tillräknas alla som tror på hans namn.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom.11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Jes 53:12 Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.

Det finns egentligen bara två grupper människor:
1/ De rättfärdiga (Jerusalem)
2/ De orättfärdiga (Babylon)

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn. 26 Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skall de bli druckna, som av sött vin. Och allt kött skall då förstå att jag, HERREN, är din Frälsare, att den Mäktige i Jakob är din återlösare. (GOEL)

Här ser vi att det krävs juridisk rätt i en rättegång V 24
Jesus Kristus blir människa vinner seger på Korset V 25
Den mäktige i Jakob är återlösaren Goel V 26

Det här är budskapet det viktigaste för det var det Johannes fick se innan den här bokrullen öppnades och lammet bryter sigillen och hästarna eller vindarna drar fram över jorden. Det är lätt att fastna i Stallet (Problemen)  så att säga (SMILE) och bli nedtyngd av alla frimurare och Eliten som ser ut att ha sådan stor makt. De får istället tjäna Guds syften och utföra Guds domar!

Johannes fick en uppenbarelse gällande avslutningen av den här tidsåldern. Han får se Herrens Dag och både välsignelsen och förbannelsen. Hästarna eller Vindarna startade alltså mellan 2 berg av koppar som betyder dom (Sak 6:1) det är oerhört viktigt vilket av de här 2 bergen vi väljer.

Sions berg – Där finns en ren Kvinna
Babylons berg (Jer 51:25) – Där råder tydligen en annan Kvinna en Sköka
Där skall man bygga ett Hus där hon skall bo! (Sak 5)

De 4 vindarna eller hästarna kommer att föra med sig ett vägval här på Jorden. Jag tycker det är intressant att det står att vindarna kastade sig mot båda husen i Mt 7. De som blir dömda av den flygande bokrullen i Sak 5 kommer att bygga hus i Babylon. Dit skall dem stora skökan också sättas ner. (Sak 5)

Jag tror alltså att när vi läser om Skökan i uppenbarelseboken är det alltså en bild på Satan och hans änglar som var otrogna mot honom i himlen. De bildar en enhet med alla som är otrogna och gör uppror och sviker honom mot här på jorden.

Upp 17:5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.

INGET NYTT UNDER SOLEN


Predikaren 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. 10 Finns det något om vilket man säger: “Se, detta är nytt”, så har det redan funnits i gamla tider som varit före oss.

Gud arbetar alltså i mönster när han uppenbarar sitt rådslut för oss. Låt mig bara sammanfatta en del av vad jag sett när jag studerat detta.

Babylon byggdes alltså ungefär vid Pelegs tid (1 Mos 10:25) Det var en tid av Kaos stora folkförflyttningar och Naturkatastrofer. Vid den tiden trädde en kille som hette Nimrod fram och hans namn betyder: “Låt oss göra uppror”. Denne Nimrod kallades även för Baal och byggde en ny världsordning. Nu vid denna tid började en modergudinna bli upphöjd och senare tillbedd som Gud. Denna modergudinna fick namnet “Urmodern” eller “Himlens drottning”.

Bara två generationer senare kallar Gud ut Abraham ut ur Babylon. Gud följer sanningen och det leder till ett annat berg som vi kallar Sions berg. Gud lovar Abraham att han och hans säd skall ärva hela jorden (Rom 4:13) Han lämnar Babylon som Gud kallar för “Fördärvets Berg” (Jer 51:25) Målet är Sions Berg ! Guds Hus!

Idag ser vi att bakom allt som vi ser finns den verkliga makten som samlas bakom stängda dörrar och planerar. De äger både media och driver regeringar att anamma deras planer. Dessa är de Kungar Ps 2 beskriver.

De uppträder som domare och bestämmer vem som skall leva och vem som skall dö.
De försöker utplåna allt som vittnar om Gud i den här världen. Genom sina bulvaner har de ersatt Evangeliet med Själiska upplevelser inne i Guds hus.

Vi ser Coronavirusets verkningar och världen går mot en finansiell katastrof. Många lyckokyrkor kommer att få stänga igen när vindarna kastar sig mot huset de byggt. Men Herren har visat att de som är trogna mot honom i den här tiden skall få både mat och kläder. Jag vet att en del kristna som jag aldrig hört fråga något om ändens tid nu kommer med frågor vad är det som händer i världen?

Du ser Babylon.2 resa sig upp i ett sista uppror mot Gud!
Nimrod = Eliten + Satan
Vid Pelegs tid: Stora folkförflyttningar + Stora Naturkatastrofer!

Man planerar men det har kommit fram att reducera jordens befolkning med flera miljarder för att komma i balans med Moder jord. Hur? Du kan väl gissa? Ett stort tecken är att precis som vid det 1:a Babylon skall vi se en Modergudinna börja stiga i betydelse.

Både Al Gore och Gorbathew är stora tillbedjare av denna modergudinna vid namn Gaia. Så historien upprepar sig alltså med Babylons urmoder. Idag kallar man henne för Gaia men vi vet att det är det ”Stora Skökan” bakom detta.

Låt oss bara se utveckingen av Gudsmoder i Katolska Kyrkan så förstår vi att hon stiger hela tiden i makt genom olika falska uppenbarelser.
> Hon for upp till Himlen
> Hon är Gudamodern
> Hon är Medfrälserska
> Nu Pachamama = New Age Gaia

Det finns New Age sidor där hon påstås tala genom medier men det är onda andar bakom: Det intressanta är att de kallar de invigda att vara medskapare tillsammans med henne. Att skapa med sina ord det tog jag ju upp det är Ockultism – Gnosticism.

Ed Tarkowski var med om en upplevelse jag förstår var Herren som låg bakom. Han läste om att Mariauppenbarelser som bara ökat i världen sista tiden. Samtidigt så fick en syster vid namn Stephanie O’Grady som skötte om hans hemsida fick se in hur mörkret arbetade i det fördolda.

Hon fick se en ring av Madonnor med olika klädnader. Där får hon veta att Eukaristins Moder skall avsluta historien. Alltså att vid tidens avslut så kommer Babylons Modergudinna att resa sig precis som i det första Babylon. Hon får vidare se att denna Modergudinna föder ett strålande litet barn.

Vet du vad jag tror nämligen denna modergudinna är en bild på den stora skökan. Hon som är moder till alla styggelser på Jorden kommer att föda fram en sista gång. Denna födelse är inget annat än den Gnostiska Manifested Sons of God eller i New Age termer.
Detta är den pånyttfödda mänsklighet påven talar om att Maria skall föda fram. I New Age termer är det Barbara Marx Hubbard’s transformation av mänskligheten till Homo Universalis – Guda Rasen som skall regera jorden i deras gyllene tidsålder.

Nu skall vi titta lite på hur allt börjar falla på plats så vi förstår vad som håller på att ske. Det står nu att denna falsk Modergudinna skall regera över kungarna på jorden. De har gjort sig ett med henne! Tro inte ett ögonblick att det är vanliga kungar det här jag tro det är Eliten bakom allt. De tillber Gaya och har anammat Gayahypotesen! Vad är det?
Jo man menar att jorden är en levande varelse kallat Gaya. Om vi reducerar vårt användande av den här världens resurser så kommer moder jord att läka sig själv. Den som står bakom detta är den engelske vetenskapsmannen.

Det är inte allt svårt att förstå hur “Styggelsen som orsakar Katastrofen” kommer att förlösa en svår tid.

Mat 24:15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det.

Mat 24:22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. (Den är redan förkortad)

Detta innehåller en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission 22/3-20