Adam och Eva förebilder på något fullkomligt

Den förste Adam är enligt bibeln bara en förebild på det fullkomliga som en gång skulle träda fram vid tidens slut. Han skall få sin brud till slut trots alla försök av Djävulen kunde han inte hindra Gud från att låta sin vilja ske i Kristus. Så det är beviset Djävulen kan omöjligt hindra Gud från att uppfylla allt han sagt dig trots att det ser omöjligt ut.

Det är så starkt att bli uppmuntrad också när man inte riktigt orkar med sig själv en gång. Elvor med flera ber varenda dag för mig att det skall vända. Jag vågar inte ta ut någon seger i förskott men idag är det en stor skillnad det känns som om något håller på att läka. Jag tycker glädjen börjar komma tillbaka jag äter mediciner men ändå. Har börjat träna igen med remmar och övningar så något måste ju skett.

Men i Kriser har jag lärt mig känna en person som aldrig sviker hur jag än känner mig är det på klippan jag vill vara på. Ingenting annat kan upprätta och läka dig ändå härifrån kommer kraften att besegra allt åklagaren kastar mot mig. Det känns som om det gör inget om hela världen skulle vara emot dig – Jag talar nu alltså om en uppståndelsekraft ingenting förmå bryta ner, Jag tycker Djävulen verkligen har kastat en hel arsenal mot mig Klippan du står på kan han ändå inte rubba.

2 Tim 2:11 Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. 12 Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. 13 Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själ

Job 5:9 Han gör stora och outgrundliga ting, under som inte kan räknas. (Han gör mirakler i ditt liv) 10 Han ger jorden regn och sänder vatten över markerna. (Han uppenbarar sitt levnade ord för dig) 11 Han upphöjer de ringa (Ger dem ny Kraft och Nytt Hopp) och hjälper de sörjande. 12 Han gör de listigas anslag om intet, så att deras händer ej får framgång. (Både Satans och svekfulla människors) 13 Han fångar de visa i deras slughet och låter de svekfulla förhasta sig vid sina rådslag. 14 Om dagen kommer mörker över dem, de famlar mitt på dagen som vore det natt. 15 Han räddar från svärdet i deras mun (Åklagarens) den fattige från den mäktiges hand. (Mörkrets Auktoritet SE Studiet!) 16 Den nödställde får åter ett hopp, orättfärdigheten måste stänga sin mun. 17 Se, salig är den människa som Gud agar, förkasta inte den Allsmäktiges tuktan.( Du måste gå den smala vägen och bära korset för att få möta visdomens och livets träd komma in genom porten – Se Studiet) 18 Ty han sargar och han förbinder, han slår och hans händer helar. (Han kan tillåta sjukdom och svaghet men hela) 19 Sex gånger räddar han dig ur nöden, och den sjunde gången skall det onda inte drabba dig. 20 I hungerstid befriar han dig från döden och i krig undan svärdets våld. 21 När tungor svänger gisslet göms du undan, du behöver inte frukta när ödeläggelse kommer (Vilka löften för den tid som kommer för den som lyder honom)

Rom 5:14 Ändå härskade döden (Separation = Vi är inte Ett) från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. 15 Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.

EVA ÄR EN FÖREBILD PÅ FÖRSAMLINGEN
Ef 5:30 eftersom vi är lemmar i hans kropp. 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett (Heb: Echad) kött. 32 Denna hemlighet är stor jag talar om Kristus och församlingen.

Den första kvinnan Eva var från början tagen ur den förste mannen Adams sida och det var Gud som utförde detta under genom att låta en djup sömn komma över Adam (2 Mos 2:21)

Hur skapas nu församlingen? Eller skall vi kalla församlingen den sista Eva. Jesus Kristus som är den sista Adam vilket bara den första Adam är en förebild på (Rom 5:14) Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. Ibland ser vi hur både Adam och Eva tillsammans som en enhet kallas för människa (Adam) av Gud i sitt eget ord.

1 Mos 3:20 Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till allt levande. 21 Och HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. 22 HERREN Gud sade: “Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.” 23 Och HERREN Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de skulle bruka jorden som de tagits från. 24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd

1/ De består av två – Mannen (Adam) – Hustrun (Eva)
2/ Gud dödade ett oskyldigt djur och klädde dem nu i (Lammet)
3/ Gud kallar nu både Adam och Eva för Adam – De hade blivit som ett (Echad)
4/ Han förbjuder dem att ta av livets träd genom att begränsa dem från det eviga livet (Anden – Jesus Kristus)
5/ Herren Gud sände bort dem (Plural) från Eden som betyder gemenskap och harmoni i Ljuset (V 23)
6/ Han sände iväg dem (Plural) för att bli slavar till det jordiska (Han har redan bundit de fallna änglarna till världen och råda över de jordiska 1 Mos 1:2) (Obs! Gal 4:8 Ni var slavar under gudar som inte är gudar)
7/ Nu drev han ut de två som ett (Echad) människan (Adam) från Gemenskapen och harmonin i Ljuset – (Till Gal 4:8 falska gudar!)
8/ Öster om (Eden) Gemenskapen och Harmonin i Ljuset kan betyda att Gud själv flyttar allting tillbaka före tidens start (Se Guds nåd Ps 118:1 Den är Olam = Hemlig och Före tidens början den är evig) (Joh 1:17 : nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus)
9/ Bilden Gud vill uppenbara för oss är att Gud helt enkelt flyttar sin eviga nåd (Ps 118:1) Han gömmer allting i en hemlighet vi vet att Guds hemligheten är Kristus (Kol 2:2) För vem var Herrens arm uppenbarad (Jes 53:1) Så i en hemlighet som Gud övertäcker och flyttar före tidens begynnelse finns bilden av Keruber och ett skarpt tveeggat svärd som vände sig och strider mot alla andra vägar utom en nämligen Kristus själv.

10 / Vad var det jag sa förut om att människan var oense med Gud (Död – Laglös) Kolla in Punkt 7 Nu drev han ut de två som ett (Echad) människan (Adam) från Gemenskapen och harmonin i Ljuset – (Till Gal 4:8 falska gudar de fallna änglarnas system Kosmos/Mörkret)

Men det fanns alltså bara en väg att komma in tillbaka igen till Gud på det framgår ju klart att det finns en väg som det levande svärdet inte vänder sig emot. Det finns bara ett sätt att komma tillbaka igen till Eden synden som orsakade döden separationen och fiendeskapen mellan Gud och människa måste tas bort. Vägen blir nu uppenbarad de gick oense med Gud ut ur Eden nu måste vi komma tillbaka igen i gemenskap i Jesus Kristus.

Joh 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

1/ Förlåten
2/ Heliga
3/ Det Allra Heligaste

Apostel Johannes tar bilden som redan är uppenbarad och så förklarar han för oss:
A/ Adam var en förebild på Kristus (Rom 5:14)
B/ Eva var en förebild på Kristi brud (Ef 5 30:31)
C/ Eden var en förebild på församlingen och gemenskapen i ljuset (1 Joh 1:1-6)

1Joh 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.
5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

Johannes menar att det som var innan begynnelsen det är Guds stora hemlighet Jesus Kristus. Han är den personen som är Guds Nåd Guds stora hemlighet innan tiden ens började. Han har gjort oss ett igen utplånat ovänskapen förlåtit synderna och utplånat döden (Döden eller Separationen som fick oss utdrivna från denna gemenskap den första gången) Det är Jesus Kristus som vandrat in tillbaka igen in i Eden (Tillbaka in i Eden och Gemenskapen i Ljus och Harmoni) Vi har genom tron på evangeliet blivit ett med Guds Son som blev människa.
Han är 100 % Människa
Han är 100 % Guds Son

Vi har sett den personen rört vid den personen vi har hört den personen tala direkt till oss detta budskap att vandra tillsammans med honom leder in i livet och gemenskapen med Gud igen i ljuset.

Jesus Kristus är en levande person han är inte en kraft (New Age) han är Gud en person även om han äger kraft: Rättfärdighet Frid Glädje i Anden. Men det tillhör inte oss det var ju exakt vad ormen sa till människan
1/ Ta själva ut från från Trädet (New Wine)(Ormens lögn)
2/ Det var inte anden som öppnades utan själens ögon
3/ Ingalunda skall ni dö ni kan leva i Eden utan (Döden)
4/ Ormen försökte få dem att bli lika Kristus (Ogräset)

Det står skrivet till de församlingarna att bara de som hör och förstår kommer att vara övervinnare. Då ställer jag er följande sanna påstående som så få verkar förstå.
1/ Höra = Lyssna – Förstå – Lyda = Älska Herren din Gud! (Herren är Kung)
2/ Det är alltså de som älskar honom som övervinner = Ej förändra Evangeliet
3/ De som förlorar kallas de laglösa de förändrar betydelsen av det evangelium om Guds Rike Jesus förkunnar från början (Matt 7) Detta är exakt vad lärjungarna till Bill Johnson gör idag.

Vet du vad Herren visade mig sker just nu ? En dom över Guds hus han tuktar oss starkt för att det enda sättet att bli ett med Herren på och komma in i Eden igen det som Apostel Johannes talar om var ju att följa Jesus.
Joh 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Om du verkligen har mött honom och vandrar i gemenskap med honom och vill komma in i Eden. (Tillbaka in i Eden och Gemenskapen i Ljus och Harmoni in i en sann relation och församling) måste vi bära ett kors eller vandra en smal väg genom en smal port. Vi måste vara helt överens med honom Herren talade till mig i en dröm att han kommer tukta sitt folk.

Så att bära ett kors är att godta tuktan från honom och det är samma sak som att vandra på den smala vägen genom den smala porten – Bakom är Livets Träd – Bakom hittar du den verkliga visheten Jesu Kristi Visdom. Jag lovar du kommer att bli förvånad när Anden börjar uppenbara saker för dig som du inte hade en aning om fast du trodde givetvis det.

Mat 7:12 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. 13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Detta är alltså samma sak som att dö med Jesus Kristus och uppstå med honom till en ny skapelse för att bakom dörren finns gärningar beredda för dig innan någonting utan Gud egen plan existerade (Ef 1:9.-19)

Men så har vi då ormens väg:
1/ Ta själva ut från Trädet (Tolka om Evangeliet)(New Wine)
2/ Det var inte anden som öppnades utan själens ögon
3/ Ingalunda skall ni dö ni kan leva i Eden utan gemenskap (Döden)
4/ Ormen försökte få dem att bli lika Kristus (Ogräset)

Det är exakt vad Gud tillåter de falska profeterna att göra och dem sänder han som en dom talade vi om igår länkat här. För han vill se om vi älskar Jesus eller om vi kan tjäna något pengar eller ära på att följa honom (Tistlar och Törnen)

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna (Gå före er och lysa upp en väg i ert sinne) som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, (Agape = Älska en Kung och bevara vad han menade med evangelium om Guds Rike ) men ett dåligt träd bär dålig frukt. (Laglöshet = Förändra meningen med evangelium om Guds Rike) 18 Ett gott (Ljuset) träd kan inte bära dålig frukt,(Mörker) inte heller kan ett dåligt (Mörkret) träd bära god (Ljuset) frukt. 19 Ett träd som inte bär god (Ljuset) frukt (Agape Bevarar meningen Evangelium om Guds Rike) blir nerhugget och kastat i elden. (Domen) 20 Alltså skall ni (Äkta Lärjungar) känna igen dem på deras frukt. (Förändrar de meningen om Evangelium om Guds Rike eller Försvarar de det?)

Då kan jag citera gårdagens Studie: Ingen har förändrat Kristendomens syn på Guds Rike på så kort tid som Latter RainNarNew WineBetel ChurchBill Johnson = Det är exakt vad de laglösa skall göra! De vandrar på en bred väg de kommer aldrig finna den relationen med korset och den korsfäste som krävs för att komma in tillbaka till Eden igen. Det är dessa som tror på de falska Apostlarna och Profeterna. Nu kommer vi tydligt se skillnaden mellan Vetet och Ogräset: Herren sa till mig i en dröm en natt att jag skall resa upp fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Ni som läste min text igår kanske kommer ihåg att jag sa Jesus är ju både Profeten och Messias på en gång. Han säger åt kvinnan i samarien

Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.”
26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.”

Att han som skulle komma efter Johannes är uppenbart men kom ihåg nu är vi hedningar inympade i Israel så nu gäller samma dom oss.

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20 Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: “Jag är inte Messias.” 21 De frågade honom: “Vad är du då? Är du Elia?” Han sade: “Nej, det är jag inte.” “Är du Profeten?” Han svarade: “Nej.” 22 Då sade de till honom: “Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?”

Joh 6:12 När de var mätta sade han till sina lärjungar: “Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört.” 13 De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden när de ätit. 14 När folket såg vilket tecken han hade gjort, sade de: “Visst är detta Profeten, som skulle komma till världen.”

Profeten var något de skulle frukta vad han sa: De ville se under och tecken istället! Hur har vi inte genom falska profeter gjort om Kungens budskap till laglöshet vi kräver under och tecken!
Matt 7 15-15 – Akta er för de falska profeterna
Matt 7: 21 – 23 De hade gått på de falska profeterna

Det är märkligt att de inte förstod vad Jesus undervisade om Profeten var ju samma person som Messias: Han säger direkt till de laglösa på den breda vägen själv.

5 Mos 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. (Joh 14:24) 19 Och om någon inte lyssnar (Heb: Shema) till mina ord (Guds lära = Evangelium Guds Vilja) de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. (Heb; Jag skall själv fråga honom varför han inte gör min himmelske faders vilja Matt 7:21-23 = De Laglösa) 20 Men den profet som är så förmäten (Heb: Högmodig och Arrogant) att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. (Det är de laglösa på den breda vägen för profeter är alltid vägvisare) 21 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? 22 så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet (Heb: Arrogans och Högmod) har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

Jag skulle vilja att ni läser detta inlägg till den fega kristenheten i detta land! Varför vågar vi inte ifrågasätta kända ledares profetior

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.