Trosrörelseläran som orsakade Sverige en djup skam och kris – Tro inte den har försvunnit !!!

Ingen lära har någonsin orsakat Sverige större skam. Tro inte att den försvunnit. Nej har bara fått andra namn – New Wine – NAR mm. Det är ingen hemlighet att Trosrörelsens läror låg bakom det som skedde i Knutby. Ingen rörelse har nog behandlat äldre kristna värre kärleklöst än det högmod denna lära skapar.Vi har sett och hört det med egna ögon och öron.

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.


Intervju med Åsa WaldauKristi brud” men vi glömmer så lätt att det är exakt samma troslära som orsakade de demoniska manifestationerna som började i Toronto – Det här är inget man leker med och nu gömmer man sig bakom nya namn bara Bill Johnson och Bethel ChurchNew Wine Kyrkorna i Sverige där vi bland annat hittar Citykyrkan i Stockholm där Linnekyrkan i Göteborg hämtat samtliga sina pastorer. Du har i grunden samma lära och man strider mot demonerna över staden för att besegra dem.

Det här är inte alls den gamla fina kristendomen där jag blev frälst och befriad 1989 nej detta är Gnosticismen som utbildar andliga krigare. De tror till och med att de skall kunna väcka upp döda och att andarna skall kunna drivas undan för att göra dem rika. Det är härifrån samma lära kommer om den Apostoliska Reformationen som splittrade församlingar i Sverige. De ville lansera starka apostlar i Sverige (Vallhamrakyrkan 2004) Dessa två apostlar splittrade hela församlingen och bildade Göteborgskyrkan. Nu är det vanligt igen att man inom dessa rörelser åter upphöjer sig till Apostel.
DINA; Jag kom ur Nya Apostoliska Reformationen

Kolla in denna video de värsta lärarna i ämnet Trosrörelsen skämmer ut kristenheten över hela världen. Det värsta är att många kristna tror detta är från Gud. Samma tankar om andlig överlägsenhet över andra kristna gjorde att en sådan sak som Knutby kunde bli en möjlighet. Nu heter det inte Toronto längre utan New Wine eller “Filling Station” eller så göms det bakom något annat namn. Detta är inte kristendom det är någonting helt annat.

1 Mos 3:1 Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?” 2 Kvinnan svarade ormen: “Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.”
4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” 6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. 7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

Vi tror genom transhumanismen att vi fortfarande skall bli odödliga genom tekniken.

Men det finns äkta kristendom också och det är den jag vill ha. Lyssna till sist till en underbar beskrivning på en sann bild av kristen tro (ovan).

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.