Det äkta vinträdet det falska (New Wine) Del 2 (Skara 15/10-22)

Detta här innehåller en hel del jätteviktigt som jag inte fick med under undervisningspasset som ändå höll¨1 Timme Det äkta vinträdet det falska (New Wine) Del 1 (Skara 15/10-22)

Trosrörelsen och Bill Johnsons rörelse har passerat kartan för sann biblisk uppenbarelse för länge sedan. Visste du att man söker upp gravar för att försöka dra kraft från de döda, inte nog med det de använder även så kallade Tarotkort vilket är spådom. Detta har i alla tider öppnat uppför demoniska manifestationer som människor tror är Gud. Exakt på detta sätt gick Baalsdyrkan till i Israel på Elia tid.

KOSMISKA KRAFTER

När vi frivilligt lämnar de så tydliga uppenbarade gränserna bibeln dragit upp åt oss att vandra i kommer konsekvenser. Man kan inte lämna den enda säkra platsen som finns nämligen ljuset uppenbarat i Jesus Kristus utan att tillåta mörkret få auktoritet över mitt liv.

När Änglavärldens föll band Gud dem till att upprätta det system vi nu kan se med våra ögon och uppfatta med våra sinne det kallas för Världen eller Kosmos. Här är denna tidsålders Gud Herre går du frivilligt in på hans område tar han över din själ och leder dig mot fördärvet. De upplevelser som du gör här är till för att fånga din dyrbara själ.

New Agare påstår precis som New Winare att man upplever en kraftig energi. Nu kallar man detta för en massa olika namn för att förvirra den kristne och få honom in i New Age. Här är några namn och meningen är naturligtvis att det skall låta som kristendomen gör:
1/ Smörjelsen
2/ Guds mäktiga närvaro
3/ Sedan är dessa skakningar medvetna för de skall härma Anden,
4/ Detta är inget annat än Kosmisk Kraft och “Den Kosmiske Kristus”

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

Jag är inte ett dugg rädd för att säga att New Age kyrkor och New Wine som är förknippat med Bill Johnson följer den “Kosmiske New Age Kristus”. Jag skulle naturligtvis inte våga göra det om inte Herren visat hur kyrkorna infiltrerats av denna andemakt och totalt förlorat sin urskiljning.

När Jesus döptes i Jordan sa Fadern:

Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”

Gud säger rent ut att i Kristus kan bara det Goda och Ljuset existera aldrig utanför honom. Där räder den”Kosmiske Kristus” som verkar ha fått mer makt av Gud att bedra än tidigare.

1 Joh 3:13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Den sista starka andemakten som kommer innan Jesus kommer tillbaka igen den kommer att vara New Age. Den kommer att vara väldigt lik det hat Kain upplevde mot Abel. Varför tror du att Kain hatade Abel så att han ville ha bort honom från jorden? Trodde Kain som Bill Johnson? De vill utplåna den sanna läran om Vinträdet (Guds Rike) och ersätta det med New Wine (Falskt Guds Rike)

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Det är exakt samma demoniska Dominion teologi eller Kingdom Now som präglade Kains tankesätt exakt som det präglar Bill Johnson och hans New Wine. Jag menar alltså på fullaste allvar att utbytet av läran nu nått den kritiska punkte: No Return! New Wine vi ser utvecklas idag är på väg mot mer och mer New Age och inte mot ett sunt bibliskt tänkande.

Citat New Age profet Alice Bailey: Vi har länge planerat att använda kyrkan som ett redskap att få igenom våra planer. Vi har sedan länge haft våra förändringsagenter infiltrerade där för att förstöra det äkta vinträdet (Guds Rike) för att införa våran syn = Ett falskt vinträd New Wine! Tänk efter hur detta fullkomligt exploderat sedan Toronto 1994. (Falsk andeutgjutelse)

Citat Bill Johnson: Alla bibliska förankrade Kristna fega som inte vågar lämna den upplysta kartan bibeln för att göra nya upplevelser utanför kartan. Han hånar dem öppet och kallar dem för att vara andligt döda och religiösa. (Vem dömer vem egentligen?) Han säger att de är fångade under religiösa andemakter (Vanligt uttryck inom trosrörelsen) De har alltså inte förstått hans falska vinträd (Guds Rike) Han menar alltså på allvar att det rä religiösa andemakter som står emot deras falska Guds Rike att bryta igenom och ta över det sanna Vinträdet (Guds Rike)

1994 när Toronto bröt ut såg många bedjare en flod av smutsvatten färdigt att släppas ut över hela världen. Tricia Tillin skrev flera månader innan detta skedde: En falsk andeutgjutelse är färdig som en dom att sändas ut över världen för att testa hans folk. När jag fick se denna smutsflod komma var Linnekyrkan i Göteborg inte ens öppnad. Jag drömde att vi skrek och varnade folk att dra er undan för en katastrof är på väg. Jag såg flodvågen komma och den raserade hela huset i en dom som kom blixtsnabbt. Idag leds församlingen av Jakob Orlenius mfl och har öppnats sig för New Wine och ditt kommer predikanter med samma ande. Är det undra på Jakob ville ju till Lakeland och ha hem Todd Bentleys falska eld. Citykyrkans team var visst där och du skall veta att där är man djupt involverad i New Wine och Colin Dye (Kingdom Now lärare från London)

Hes 33:6 Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet för att varna folket, och svärdet kommer och tar bort någon bland dem, då dör denne genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand. 7 Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 8 När jag säger till den ogudaktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 9 Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv.

När Torontoutgjutelsen kom var det en ny ande (Demonisk) Del 2 B man sa att “Out With The Old, In With The New” (Man bytte både Evangelium Jesus och ande)

Herren har visat mig att det man gör idag liknas vid Nazityskland 1933. Man gjorde sig snabbt av med svaga som stod i vägen för den ariska rasens utbredning de skulle ju bli Herrar på jorden. Ju snabbare allt annat rensades ut ju snabbare skulle ju Hitlers version av Guds Rike bli en verklighet.

Just nu är vi med om samma saker men på ett andligt plan de gamla och de som är fast rotade i det äkta vinträdet (Guds Rike) Vi skulle kunna kalla detta som sker nu för andlig Nazism det har samma princip och kommer också från samma demoniska makter. Herren visade mig att de kommer att arbeta på exakt samma sätt fullsatta arenor dundrade ut budskapet 1933 och skyllde det mesta på Judarna.

Nu gör man på samma sätt man planerar jättekonferenser och kommer att håna alla som inte förstår deras vinträd (Det Falska Guds Rike). Nu blir det de kristna som vill hålla kvar i det gamla vinträdet (Det äkta Guds Rike) som målas ut som syndabockarna. Detta har redan startat vänner bibeln har alltid haft rätt Bill Johnson gör exakt som Hitler gjorde fast på ett andligt sett. Han har lyckats kidnappa en hel ungdomsgeneration utan urskiljning som vänder sig mot sina föräldrars vinträd (Det äkta Guds Rike)

DRÖMMEN OM AVFALLET

Herren visade detta i en dröm för mig för över 20 år sedan vad som skulle ske i kristenheten när “Nazisterna” (Kingdom Now) bildligt talat tog över. Jag grät som ett barn när jag fick denna dröm men den uppfylls just nu framför dina ögon. Det Herren visat mig på det här sättet sker alltid förr eller senare,

HELA SKARAN SKALL FÖRBEREDAS GENOM STORA KONFERENSER


Abel = De som håller fast vid det gamla vinträdets lära om Guds Rike
Kain = De som följer Bill Johnson och hans nya vinträd (New Wine) villfarelsen (= New Age)

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Jud 1:17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” (Det nya Vinträdet = Guds Rike) 19 Det är dessa som vållar splittring, (Det nya Vinträdet = Guds Rike) de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. (Det är ju det nya Vinträdet det falska Guds Riket som splittrar)

I en av sina predikningar bekräftar BJ att kärleken verkligen kallnar. Det han kallar för Guds Rike innehåller nämligen ingen Agape kärlek alls. BJ säger nu att ju fortare vi får bort de som står för det gamla Guds Rikets (Det äkta Guds Riket Vinträdets) tankar. Ju snabbare kommer vi fram till det genombrottet vi (Det falska Guds Riket – Vinträdet) längtar efter.

Jag fick höra att en pastor för en New Wine kyrka (New Age) här i Göteborg. Han citerade BJ ju fortare vi kan få bort alla dessa som vill hålla sig kvar i det gamla vinträdet (Äkta Guds Riket) ju fortare kommer genom brottet vi längtar efter. När det genombrottet de längtar efter kommer så kommer den katastrof jag drömde om: Det stora avfallet!

Vet du vad jag tror kommer att ske? Den kung de ropar efter kommer till dem personligen det är inte Jesus Kristus som kommer först: Du måste bara höra eller läsa den text jag predikade om Laglöshetens Hemlighet./Text (Laglöshetens hemlighet är en falsk Jesu Parousia) Nu kommer Baal för det är honom som de egentligen tjänar. Jag rekommenderar dig även lyssna på det korta Ljudklippet från Jerry Potter (Youtube)

Hur skall jag som vanlig kristen kunna fatta om min kyrka byter vinträd så att säga? Går från det sanna Guds Riket (Det sanna Vinträdet) in i det nya falska vinträdet (New Wine)

1/ Det skapar det en splittringar
2/ Medlemmar uppmanas att gå utanför bibelns gränser
3/ Det är synd att göra skillnad på människor (2 Jakob 2:1:2)
4/ Du får ett Elittänkande med Apostlar o Profeter
5/ Fylld av Tro är fylld av Pistis – Trofasthet – Överbevisning – Agape
6/ Detta är det Äkta vinträdet fyllt av för det är Andens frukt

INGEN MÄNNISKA HAR PASSERAT FÖRLÅTEN OCH UPPFYLLT ALLT

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. 13 Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14 hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. 15 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.

Heb 9:24 Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 25 Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Vet du vad som gör den här Kenosis så farligt det säger att Jesus tömde sig på sin Gudomlighet så då kunde han ju omöjligt vara medlare mellan Gud o Människor. Går vi på det här vad säger att han inte plötsligt skulle kunna göra det igen och igen? Detta sår in allvarliga tvivel! Det är ju exakt motsatsen mot vad en äkta tro är Överbevisning – Trofasthet någon som du kan lita på till 100 % det är den som du egentligen älskar. Du kan omöjligt egentligen tjäna någon i Agapekärlek där det inte finns 100 % trofasthet mot den Kung som du tjänar.

Gud kan omöjligt växla skepnad han är både Gud och människa samtidigt och det är det som gäller för din tro punkt slut. Kenyon satsar stenhårt på att Jesus blev synd hur skulle han kunna vara Gud samtidigt då? Satan försöker alltid förvirra oss i våra tankebanor för att tvivla på att Jesus var vårt perfekta syndoffer.

2 Kor 5:20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. (Han blev vårt perfekta sydoffer)(Det bevisar ju Amos 3 om inte annat) Lägg märke till att både Kenyon/Hagin/ Bill Johnson håller på med det hårfint gränsöverskridande hela tiden istället för att tala klartext. (Det är meningen att förvirra oss)

Bibeln är solklar förbliv i Herren här finns allt vi behöver: EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

Joh 7:38 Den som tror (GK: Pistis) på (Gk: Eis en rörelse in emot centrum) av mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” GK: Den som tror (Gk: Pistis) på mig (Kungen) som skriften säger! (Pistis: på mig som skriften säger)

Jesus ropar att han var klippan:
Tzur : Den Korsfäste (Förnedrade)
Sela: Den Uppståndne (Upphöjde Kungen i Guds Rike)

Jesus proklamerar här att det är genom hans egen död och uppståndelse som öppnat vägen för att vi kan födas på nytt och få liv i vår ande genom hans Ande. Det är genom hans Kungadöme inom oss vi kan få uppleva Guds Rike levande inom oss genom den helige Ande. Du skall aldrig behöva lämna Jesus Kristus för att söka bli fylls i ditt innersta på något annat sätt.

1/Rättfärdighet (Rom 14:17)
2/Frid (Rom 14:17)
3/Glädje (Rom 14:17)
4/Kraft i DHA (1 Kor 4:20)

Om du skulle roa dig med att studera alla dessa ord skulle du finna att de kommer ifrån en och samma strömfåra nämligen den som utgår ifrån Gud själv. Visste du att roten till ordet kraft Dunamis kommer av Duna som innebär: Inre kraft och ges nycklar för att öppna alla de möjligheter Gud redan planerat för ditt liv o du lyder honom vill säga.

Gud kallar dig och det hebreiska ordet för kalla Qarah innebär att han står för allting som just du behöver för att vandra in i de gärningar Gud har berett för dig. Detta är för mig jättestort jag tjänare till en Andlig kung jag är hans egen tjänare i anden där jag förvaltar en massa hemligheter men jag äger ingenting. Detta är det äkta vinträdet som är en bild på Israel och förbundet i Jesus Kristus.

Lägg nu märke till att det finns ett falskt vinträd också
Joh 15:1 I am the true vine, and my Father is the husbandman. 

1/ Du måste få uppleva sanningen om du skall komma in här
2/ Sedan kommer du få reda på sanningen om dig själv
3/ Fadern älskar dig därför tuktar han dig
4/ Faderns tuktar dig för att du skall blomma ut i din kallelse
5/ Den tuktan kan vara både tuff men välsignad

Det finns alltså ett vinträd som ser ut som om det vore sanningen men det är en lögn. Alltså ett Guds Rike som ser ut som om jag är i Kristus men jag befinner mig utanför. Detta ser vi enklast genom Matt 7:
1/ De ropar Herre Herre!
2/ De är 100 % säkra på att de är i Vinträdet eller Guds Rike men de är i New Wine kopian av Guds Riket.
3/ De är i ett Karismatiskt slaveri och det har Herren uppenbarat i en dröm!
4/ De hänger bara med i en grupp som till 90 % pratar om kraft och nådegåvor hur många ben eller knän som blev helade. Bill Johnson säger nämligen att om du inte gör under och tecken tillhör du inte Guds Rike New Wine) Jag tror ingen här talade om några svagheter de är förträngda!
5/ Det är skrämmande: Jag har aldrig känt er! Ni Laglösa! Jag tror personligen Bill Jonson och hans nya Guds Rike (= New Wine) har fört dem rakt in i New Age för det är hit lärorna leder.

————————————————————————————————————-

1 Joh 2:19 Från oss (Den stora Kristenheten) har de utgått (Ex = lämnat Kristus och gått in i New Age läran) men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. (Detta var alltså en dom från Gud en test om vi älskade honom (5 Mos 13) (2 Petr 2:1-3)(Matt 24:34) 20 Ni har en smörjelse (Anden) från den Helige och känner (Eido) alla sanningen. (Aletheia) – Den skall göra oss fria från lögnen!
1/ Vem är Herren (Ljuset)(Skatten)
2/ Vem är du (Du får det ljuset i ditt hjärta)(Vi äger inget värde Lerkärl)

Varför har vi så svårt att förstå innebörden av att att om Gud kan byta attribut och lägga av sin Gudomlighet när han vill som Bill Johnson påstår Jesus gjorde. Vem har sagt att han var Gud från början heller då? Nu skall du få se hur viktigt detta är att Jesus är Jag är (JHWH) Om inte Israel slöt förbundet med honom ett vars namn är Herren din Gud (Jag Är) = Den oföränderlige! Han är det sanna vinträdet men eftersom det står så finns det uppenbarligen ett falskt vinträd också.

Joh 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är (Ego Eimi = JHWH) vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

1 Mos 15:17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena. 18 På den dagen slöt HERREN (JHWH) ett förbund med Abram och sade: “Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat:

Heb 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Luk 2:11 Ty i dag har en Frälsare (Yeshuwa) blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. (JHWH) 12 Och detta är tecknet: (Jes 7:14) Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”

Upp 1:12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. 14 Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. 16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.

Jesus var tvungen att vara Guds Son för att föra Gud till oss.
Jesus var tvungen att var människosonen för att föra oss till Gud.
Jesus var tvungen att vara 100% människa och 100 % Gud för att kunna bli den medlare mellan människan och Gud vi behövde genom att gjuta sitt blod på den sanna Nådastolen i himlen.

Det finns de som tror att allt denna villfarelse vi hör skall göra oss till en kollektiv Kristus på jorden tillsammans. Lägg märke till vad Jesus sa:

Luk 21:8 Han svarade: “Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

2Pe 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem (EX = Ut ur Kristus och in i New Age) i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. (New Age)

1/ Vem är Gud (Vi tillsammans?)
2/ Vem är du (Kristus?)

Jag tror det var 2 demoner som hade exakt samma falska budskap till två personer samtidigt – 7 Bergens Mandat (Kingdom Now = Demoniskt)
1/ Loren Cunningham (YWAM
2 (Bill Bright (Campus Crusade for Christ

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

1Ti 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Mat 24:24 Ty falska Messiasgestalter (Falska evangelier om Jesus) och falska profeter (Förkunnare av dessa falska Evangelier) skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Bill Johnson har vid flera tillfällen sagt att de som predikar och inte gör under och tecken är ett tecken på att du är en falsk profet (Förkunnare ) Med andra ord du tillhör inte hans vingård (Det falska Guds Riket) New Wine. Här kan vi se att Abel var ett hinder för Kain för Bill Johnsons teologi är identiska nämligen Kingdom Now (New Wine) Bill Johnson agerar exakt som de gjorde på Nazitysklands tid han separerar de yngre från de äldre för att påskynda hans process in i New Age.

Jas 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

Det vi kan ske idag i kyrkan sker igenom media i hela världen New Age får genomslag på varenda område. Jag vill berätta lite personliga vittnesbörd till slut och tydligen hjälper det för folk hör av sig och blir tröstade.

Jag har haft flera år av personliga svåra smärtsamma prövningar på både kropp och själ. Gud kan ibland tillåta oss möta smärtsamma prövningar för att få sin hela uppmärksamhet och lydnad. När Gud uppenbarade att han tillåtit alla de senaste årens smärtsamma upplevelser gjorde han det verkligen i kärlek. Jag mötte sådana prövningar som gjorde att min sjukdom helt enkelt inte orkade med dessa. Jag förlorade nästan medvetandet och sjönk ihop och bara kallsvettades och fick inte luft. Elvor ville ringa Ambulansen men jag sa nej! Elvor bevisade verkligen sin kärlek den här svåra tiden. Vi växte tillsammans i smärtan som vi kanske aldrig hade upplevt tidigare!

På morgonen därpå fick jag göra den starkaste upplevelsen med Herren som jag någonsin gjort. Detta skedde tidigt på morgonen flera dagar i rad han uppenbarade saker jag aldrig förstått tidigare. Det var som om hela bibeln öppnades på ett övernaturligt sätt. Han bekräftade en morgon också vår tjänst tillsammans det profetiska blev tydligare än det någonsin förut hade varit. Han visade mig att han fört mig till detta tillstånd för att dö från mig själv så att han kunde leva ut sitt liv starkare än innan..

Det blev så levande för mig att vi människor är egentligen bara i vägen för honom i vårt fallna tillstånd. Jag tänkte på vad Paulus beskrev om Korset och döden!

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Jag ville stanna här på förklaringsberget hela livet jag skrev ner och antecknade massor av vad Herren uppenbarade o talade till mig om den här tiden. Trots min oerhörda trötthet ansträngde jag mig och skrev ner allting jag kom ihåg från dessa heliga stunder, Jag vill tillbaka ditt igen så snabbt som möjligt men det var samtidigt en upplevelse för mig att utan Gud hjälp är det kristna livet totalt omöjligt att leva. Det var bara när bibeltexterna fick Andens liv de talade starkt i mitt innersta. Efter ett tag bleknade dessa upplevelser av men de förvandlade mig på flera områden. Jag var fortfarande sjuk o svag och deprimerad och ansatt jag kunde inte känna en enda känsla det var en kuslig tid.

Ja vi kom hem efter semestern som jag bara kan tacka Elvor o förböner för. Annars hade jag inte klarat av det så svag var jag det var till och med svårt för mig att läsa bibelord jag kände mig totalt utbränd. Jag fick problem med min balans plötsligt så jag kunde utan anledning bara ragla in i en vägg eller vingla det var kusligt. Gud kan man aldrig begripa sig på nyss var man på förklaringsberget då allting bara strålade nu kändes det som om man sjönk ner i förtvivlans grop igen. Jag var så svag att jag orkade knappt sätta ihop en predikan det var så jobbigt jag kände hur jag sjönk ner psykiskt detta tog på mina krafter något oerhört. Jag sa till Elvor om inte detta slutar snart är det ingen ide jag fortsätter predika jag orkar helt enkelt inte med mer nu. Det kändes som jag aldrig fick mina krafter tillbaka igen hur mycket jag än vilade.

Jag är väldigt glad att vi har vänner vi kan ringa och berätta allting för utan att gömma sig bakom någon mask. Vännen hade skicket ett meddelande jag var tvungen att svara på så jag började gå mot bilen ca 2 Km bort. Jag var i skogen och plötsligt ramlade jag för 4:e gången bara på denna motionstur.

Det var bara det att jag ramlade rakt på min opererade knäprotes som fortfarande inte är 100 % okej ännu men jag orkar inte klaga mera nu. Men den smärtan fallet på mitt knä orsakade att jag rullade runt och vred mig i smärta: Jag skrek ut allt vad jag orkade det jag hade inom mig livet är inte rättvist! Jag struntade i om någon skulle höra mig eller ej tanken slog mig var det Gud eller Djävulen? Det hade ingen betydelse just nu jag var säker på att knäprotesen hade gått sönder. Jag var arg ledsen besviken allt på en gång jag tyckte Gud prövade mig över min förmåga jag förstod absolut ingenting varför detta skedde.

Jag tog mig till bilen efter en lång tids haltande känslorna inombords går inte ens att beskriva efter allt jag gått igenom senaste tiden. Jag kände jag bara ringer en vän jag har som arbetat med cancerpatienter i sista stadiet hon har sett allting hon är vår bästa vän och sjuksköterska. Jag ringde hon svarade jag kunde inte hålla inte känslorna längre jag började storgråta o berättade hur jag har det. Bara att hör och förstå att någon kunde begripa den psykiska och fysiska krasch jag gick igenom nu var själavård för mig.

Vem kan begripa Gud? Nästa natt hade jag en stark profetisk dröm varför talade han till just mig i det här läget? Varför väljer Gud så konstiga redskap det förvånar mig men han gav mig en kraftig varning över ledarskapet särskilt över de som gör vinning på hans ord. Det var kraftiga varningar över de som far runt i det här landet och profeterar lögn i Herrens namn. Jag fick även se in hur det planerades i mörkret hur Guds folk är så tokiga att de inte förstår att Herren vet varenda tanke o varenda ord de uttalar inför stängda dörrar utan att Anden får vara med. Jag fick e märklig dröm där vår tjänst att varna och förkunna bekräftades och där Herren glädjande nog gav mig ett löfte: Följde vi honom nu skulle han frälsa min pappa! Jag sa ja i drömmen och då började han tala om framtiden och mitt arbete jag går därför i pension 1/11 – 22 – Det märkliga är att vi fick en profetia som bekräftade detta vi hade ropat i bön inför Herren att tala och bekräfta och samma dag kom profetian;

En kär vän till oss fick ett profetiskt budskap 9 oktober 2022. Vi har stort förtroende för henne och hennes profetiska gåva men hon vill vara anonym.
Budskapet är direkt till alla bland Guds folk som är prövade och upplever att livet ibland är svårt. Om du känner så, ta det här budskapet som en uppmuntran direkt från Herren Jesus.
/Elvor & Janne

Som din dag är så skall din kraft och vara. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför förblir min nåd över dig. Jag skall bära dig, och er alla, hela vägen hem. Du kan tycka att vägen ser helt oframkomlig ut, stenig och törnig som den är. Men frukta inte mina barn. Det går en väg mitt igenom faror och fallgropar, en väg jag själv banat med mitt blod och det sviker inte, i vad som helst som kommer på. Nej, jag skall själv bära er igenom på mina starka armar, universums Skapares armar.
Vila i mig, förtrösta på mig, lita på mig i allt varje dag. Ingen kan rycka er ur min hand vare sig i höjden eller i djupet, vare sig änglar eller demoner. Frukta inte, se jag är med er alla dagar intill tidens ände.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff and tagged , . Bookmark the permalink.