Stefan Thyberg – Ny Cd Skiva

 

Stefan Thybergs nya CD – Skivan kan beställas genom hans hemsida >>  

STEFANS VITTNESBÖRD

Jag bor i Borås tillsammans med min fru och barn och har varit troende kristen i 18 år. För ett par år sedan kom jag till ett vägskäl i tron. Olika händelser och skeenden drev mig till att säga “allt eller inget för Jesus”. Ett ljummet kristet liv var inte längre aktuellt. Jag började innerligt söka Gud. Jag bestämde mig för att börja be och att enträget söka Gud. Jag började gå på bönemöten, såg till att jag alltid, varenda gång var där. För någonting var helt enkelt tvunget att hända, både i mitt eget liv och i församlingen. Sedan jag börjat be började Gud föra mig samman med människor som bar på samma längtan.

Plötsligt började ögonen öppnas och man såg hur människor ligger som slagna och döende av andlig svält. Jag började se att människor kan bli kraftigt förlösta genom tro på Jesus och bön. Samtidigt började Gud lägga ett budskap på mitt hjärta. Han gav mig sånger. Gud öppnade steg för steg ögonen och jag började se att det är dags att vakna upp från den andliga sömn som råder idag. Att det är dags att vända om från ljumhet och självcentrering. Att återigen damma av sin Bibel och låta ordet prägla församlingen istället för att låta världen prägla den. Jag började inse att det kristna livet inte handlade om mig, utan den mest dyrbara i hela universum…Guds son, Jesus Kristus. Jag såg att utan Jesus fanns inget hopp. Jag såg helt plötsligt att Jesus inte var allt jag behöver utan snarare allt jag har. Min synd blev uppenbar och Jesus blev mitt enda hopp. Vad hade jag att komma med inför Gud i mig själv? Inget bortsett från synd. (Rom 3:23)

David Wilkerson profeterade 2004 om apatin i svensk kristenhet och jag instämmer helt. Apatin är stor och till stor del beror den på att vi ser på våra egna förmågor snarare än på Guds förmåga. Inte mycket har blivit bättre i Sveriges kristna församlingar idag sedan budskapet levererades. Snarare tvärtom… Självcentreringen har ökat, men jag tror på en stor Gud som pekar på lösningen i sitt ord…. att vända om från sig själv, tro på Jesus och börja be!

 

 

STEFAN THYBERG OCH HANS FRU SJÖNG PÅ VÅR TEMADAG OM ÄNDENS TID I BORÅS I NOVEMBER 2011

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.