Tag Archives: kristen tro

Guds väg tillbaka till Eden

Alla människor är skapade för att tillhöra Gud genom att underordna sig Jesus Kristus som kung. Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Guds väg tillbaka till Eden

6 Vilan i Herrens hand

Psa 98:1 En psalm. Sjung för HERREN en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. (= JESUS) Psa 3:6 Jag lade mig ner och somnade, jag vaknade … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on 6 Vilan i Herrens hand

5 Han lyfter upp mitt huvud

Psa 3:1  En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. 2 HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig.3 Många säger om mig: “Det finns ingen frälsning för honom hos Gud.” Sela. 4 … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on 5 Han lyfter upp mitt huvud

3_16_Vi behöver uppenbarelse och ljus

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? (= Mörker) Heb: Tomhet och Fåfänglighet! Varför? Jo därför att hela den här världen är nedsjunken i mörker och synd och driven och  styrd av denna tidsålderns gud. Rom 8:20 … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on 3_16_Vi behöver uppenbarelse och ljus

VI SAKNAR HÄRLIGHETEN FRÅN GUD

Vi är i oss själva totalt hjälplösa att vare sig förstå eller ens kunna göra något åt det här problemet synden orsakat i vår gamla människa. Inte ens när Gud genom Kristus åtgärdade det här problemet och erbjuder oss lösningen … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on VI SAKNAR HÄRLIGHETEN FRÅN GUD

ORMENS 3 LÖGNER

Jag tror att det är just de här sakerna ormen attackerade Eva med i Eden som gjorde att han själv kastades ut ur Eden i Hes 28. Han gjorde uppror mot ljuset och tog med sig de fallna änglarna (Demoner) … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on ORMENS 3 LÖGNER