Tag Archives: grunden i kristen tro

Bibelstudier av Elvor Ohlin

Ohlins Funderingar / Ordregister Tillägg: Profetiska syner om ändetidens världsreligion / 13/4-2016 Bibelstudier och predikan (text) BIBELSTUDIER & PREDIKAN: Prövning av profetia Gud vet slutet redan från början 14/6-2020 Brevet till Pergamus i nutid 19/4-2020 Att känna vägen genom svåra … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Bibelstudier av Elvor Ohlin

8 Han skall få skina i mitt hjärta

Psa 4:1  För sångmästaren, till stränginstrument. En psalm av David.2 Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. Den engelska texten är ganska annorlunda. … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on 8 Han skall få skina i mitt hjärta

Hos Herren finns frälsning och befrielse

Psa 3:9 Hos HERREN finns frälsningen. (Heb: Jeshuwa ) Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela. Frälsning innefattar ju mycket och en aspekt på den är befrielse. När jag var i kolsvart mörker i ångest och droger upplevde jag … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Hos Herren finns frälsning och befrielse

6 Vilan i Herrens hand

Psa 98:1 En psalm. Sjung för HERREN en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. (= JESUS) Psa 3:6 Jag lade mig ner och somnade, jag vaknade … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on 6 Vilan i Herrens hand

5 Han lyfter upp mitt huvud

Psa 3:1  En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. 2 HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig.3 Många säger om mig: “Det finns ingen frälsning för honom hos Gud.” Sela. 4 … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on 5 Han lyfter upp mitt huvud

4 VI HAR EN ARVEDEL I GUDS SON

Psa 2:7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig.8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Jesus Kristus kallas … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on 4 VI HAR EN ARVEDEL I GUDS SON

Jag skall växa upp i honom

Psa 1:3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Joh 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Jag skall växa upp i honom

ANDAKTER 2017

Sann Tro  – 22/11-.17 Lyktan och Ljuset 1/4-17 Kristus är meningen med allt 17/2-17 Proklamationen av en sann tro 19/12-16 Tillbedjan i Ande och Sanning 15/11-16 Rätt tid att tala och att tiga 26/10-16 Ett rop i nöden till Gud … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on ANDAKTER 2017

1 Kristus i mig en ny drivkraft

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Salig är den som … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on 1 Kristus i mig en ny drivkraft

6/5-15_SÄND LAMMEN TILL SION

Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on 6/5-15_SÄND LAMMEN TILL SION