DAGLIGA NYHETER

    • Varför lägga ut så många nyheter om våldsbrott, anlagda bränder så gott som dagligen och annan ondska? Därför att det finns röster som vill få oss att tro att Sverige är ett tryggt land och att våldet inte har ökat (ändå lägger vi inte ut alla bränder och våldsdåd). Nyheterna bevisar motsatsen, tyvärr, och det minskar inte av att vi förnekar eller blundar men kan driva oss till bön för vårt land.

      …………..