Category Archives: Different Stuff

Different stuff

Glädjebudbärarens fotsteg

Glädjebudbärarens fotsteg Parousia Mission 5 november 2017 Predikan: Elvor Ohlin Rom 10:13  Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14  Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Glädjebudbärarens fotsteg

Att stå i gapet

Att ställa sig i gapet /Att stå i gapet Predikan av Elvor Ohlin Parousia Mission-möte 8 oktober 2017 Vi läser från Hesekiels bok (mina kommentarer inom parentes): Hes 22:23  HERRENS ord kom till mig. Han sade: 24  “Du människobarn, säg … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Att stå i gapet

Prövning av profetia

Prövning av profetia 1. Profetian måste alltid vara i enlighet med Guds ord, Guds rådslut 1Tess 5:20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont. Det som är gott … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Prövning av profetia

Surdeg är Farligt

Ur predikan med Janne Ohlin på Parousia Mission 21/5 – 2017 Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Surdeg är Farligt

Laglöshetens hemlighet del 1

Ed Tarkowski nu hemma hos Herren drev BannerMinistries före Tricia Tillin tog över. Han har skrivit en del intressanta bibelkommentarer (Eng) låt oss nu titta lite på Laglöshetens hemlighet. 2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som … Continue reading

Posted in Different Stuff, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Laglöshetens hemlighet del 1

Den sanna grunden del 2 Vem ställer mig på klippan

I bibeln finns det flera synonyma bilder som en tro på Jesus är lika med och här är några av många. Vi är grenar i ett vinträd (Joh 15) Vi är grenar i ett olivträd (Rom 11) Vi är hans … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , | Comments Off on Den sanna grunden del 2 Vem ställer mig på klippan

Guds Plan

Vi kanske inte riktigt förstår konsekvensen av det bibelställe Paulus beskriver i Efesierbrevet EF 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse 4 liksom han … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , | Comments Off on Guds Plan

Påskalammets död helar vår personlighet

Psa 6:3 Var mig nådig, HERRE, ty jag är kraftlös, hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt.4 Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge? 5 Vänd tillbaka, HERRE, rädda min själ, fräls mig för … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , | Comments Off on Påskalammets död helar vår personlighet

ALLA VÄGAR LEDER TILL ROM ?

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. I grundtexten så kan det här översättas med att en del (grenar) kommer att tömmas på kraft (= De som faller av) Det … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , , | Comments Off on ALLA VÄGAR LEDER TILL ROM ?

Frukta ej för Dödens Portar – Förtrösta på Klippan!

Vid Caesarea Philippi fanns 2 tempel vid Jesu tid, det ena var upprest för Caesar till hans ära. Det andra templet var rest till guden Pan. Bredvid Pans tempel fanns ett djupt bottenlöst hål som kallades “Bottenlösa brunnen” eller “Dödsrikets … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Frukta ej för Dödens Portar – Förtrösta på Klippan!