Category Archives: Different Stuff

Different stuff

Janne Ohlins bekännelse

Jag tror på bibelns vittnesbörd >> 25/9-23

Posted in Different Stuff | Comments Off on Janne Ohlins bekännelse

Själavård och vägen till frihet och befrielse

Grunden till själavård vilar på Jesus Kristus >> (1)Själavård >> (2)

Posted in Different Stuff | Comments Off on Själavård och vägen till frihet och befrielse

Profetiskt budskap – 7 Ord

22/9-23 Efter en par dagar av Andens maning att be mer och söka hans ansikte i stillhet kom en ökning av flödet i mitt innersta av hans Frid och Glädje i mitt innersta. Ställde en fråga till Herren i går … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Profetiskt budskap – 7 Ord

Kom och förbli i Herrens nåd

1 Kor 1:30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjorts till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Kom och förbli i Herrens nåd

Guds förbarmande och stränghet

Guds förbarmande och stränghet “Märk då Guds vänlighet och stränghet,” instruerar aposteln Paulus i Romarbrevet 11:22.När han beskriver Guds plan att föra frälsning i Kristus till hela världen Paulus säger att Gud tillfälligt har visat stränghet mot Israels barn för … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Guds förbarmande och stränghet

Joe Biden i FN Israel måste delas

Joe Biden adresserade Förenta nationerna denna vecka och sade att Israels land måste delas upp för att uppfylla tvåstatslösningen för en palestinsk stat. Den långsamma men konstanta tickande klockan för bibelprofetian fortsätter sin ständiga framåtmarsch tills den når en upplösning. … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Joe Biden i FN Israel måste delas

FN möts för att diskutera tvångsvaccinering digitalt id

https://www.nowtheendbegins.com/sustainable-development-goals-summit-at-united-nations-today-discussing-mandatory-vaccinations-digital-id-new-world-order/ Hållbarhetsmålen vid FN:s toppmöte diskuterar idag obligatorisk vaccination, digital identitet och hållbara städer. I 2015 förband sig mer än 190 världsledare till 17 hållbarhetsmål (SDGs) för att hjälpa oss alla att avsluta extrem fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisa, samt … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on FN möts för att diskutera tvångsvaccinering digitalt id

Påven den falske profeten 13/9-23

Ett anmärkningsvärt fenomen äger rum i dagens politiska och religiösa värld. Det sker en sammanstrålning där politiska och religiösa ledare enas för att främja samma budskap. Världen enas under påve Franciskus ledarskap för att rädda planeten, även när synd och … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Påven den falske profeten 13/9-23

Ett falskt Gudsrike 12/9-23

Mitt rike är inte av den här världen Varför skulle Jesus Kristus, när han ställdes inför Pilatus i rätten, säga att hans rike inte var av denna värld? Hade detta någon slags andlig betydelse när Guds rike faktiskt var närvarande? … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Ett falskt Gudsrike 12/9-23

Österrike flaggar för åtgärder under huden

Märk hur alla frivilliga åtgärder kopplade till Den Stora Återställningen inkluderar att utnyttja unga eller desperata människor. Dessa kommer att vara de första som flyttar in i 15-minutersstäder och följer tyranniska lagar i utbyte mot statlig hjälp. Till exempel delade … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Österrike flaggar för åtgärder under huden