Category Archives: BIBLE STUDY

Bible studies and Bible commentaries

När människor bygger!

Det måste finnas ett visst klimat för att ett totalitärt ledarskap skall kunna komma fram och ta över en församling. Ett falskt ledarskap kommer ofta in bland vanliga ordinära kristna som verkligen vill tro att ledarskapet verkligen menar väl annars … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När människor bygger!

Korset Anden Riket

Nikodemus som kom till Jesus den där natten var farisé och medlem i Sanhedrin. Han representerar alltså det visaste och mäktigaste som fanns i det Judiska samhället. (Joh 3) Det kom senare en ung rik man som frågade hur man … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Korset Anden Riket

Vad hjärtat är fullt av talar munnen

Vad är egentligen bibeln? Varför blir man berörd av Guds ord? Jo därför att Guds Ande har berört skriften när den nedtecknades. Det är exakt samma Ande som nu berör dig när du läser bibeln. 2 Tim 3:14 Men håll … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vad hjärtat är fullt av talar munnen

Jag tror på Nådegåvorna

Jag tror på att nådegåvorna är verksamma idag också och att vi verkligen behöver dem i funktion i denna mörka värld. Men jag tror också att de missbrukas och att mörkret kan kopiera dem. Mat 7:22 Många skall säga till … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Jag tror på Nådegåvorna

Nygnosticism: de skall säga Herre Herre

2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Nygnosticism: de skall säga Herre Herre

Profetiskt: The Great Reset

Har lyssnat på en video som förklarar hur allting är samordnat mot vad Globalisterna kallar: The Great Reset! Man planerar att dela in jorden i 10 zoner. Macron talade nyss om ett D 10 ? Påven har startat vad som … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Profetiskt: The Great Reset

Vägen går genom öknen

Vägen går genom öknen Predikan: Elvor OhlinParousia Mission4/10-2020 När jag var i bön för Emanuelskyrkan i Kungsbacka innan vi skulle dit förra veckan, fick jag se en syn. Jag upplever att den också gäller oss och alla som går Guds … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vägen går genom öknen

Från anden till själen

1 Mos 2:7 Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (Heb: Själ)Bibeln säger att vi består av 3 delar. 1 Tess 5:23 Må fridens Gud … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Från anden till själen

Själiskhet och Andlighet

Det var meningen att Adam skulle få Guds eget liv på insidan genom att frivilligt äta av livets träd. Nu valde han istället kunskapens träd som jag tror är en bild på att han valde att “utveckla sin själiska förmåga” … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , | Comments Off on Själiskhet och Andlighet

Håll fast vid hoppet

Ibland talar Gud om för oss saker som skall ske med våra liv men så går det en av Gud bestämd tid tills han uppfyller det. Den tiden är ofta en formningstid av lerkärlet för uppgiften! Det kan vara väldigt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Håll fast vid hoppet