Author Archives: Janne

Profetiskt: The Great Reset

Har lyssnat på en video som förklarar hur allting är samordnat mot vad Globalisterna kallar: The Great Reset! Man planerar att dela in jorden i 10 zoner. Macron talade nyss om ett D 10 ? Påven har startat vad som … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Profetiskt: The Great Reset

Från anden till själen

1 Mos 2:7 Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (Heb: Själ)Bibeln säger att vi består av 3 delar. 1 Tess 5:23 Må fridens Gud … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Från anden till själen

Själiskhet och Andlighet

Det var meningen att Adam skulle få Guds eget liv på insidan genom att frivilligt äta av livets träd. Nu valde han istället kunskapens träd som jag tror är en bild på att han valde att “utveckla sin själiska förmåga” … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , | Comments Off on Själiskhet och Andlighet

En predikan måste födas fram

På Söndag är det möte med Parousia Mission igen jag går i födslovånda för budskapet måste födas fram i anden. Den stora hemligheten i det kristna livet är Kristus i oss. Det är därifrån en predikan måste födas fram och … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on En predikan måste födas fram

De Laglösas falska auktoritet

Heb 12:16 Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. 17 Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on De Laglösas falska auktoritet

Älska Guds ord och be om urskiljning

2 Tim 3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. 14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Älska Guds ord och be om urskiljning

Håll fast vid hoppet

Ibland talar Gud om för oss saker som skall ske med våra liv men så går det en av Gud bestämd tid tills han uppfyller det. Den tiden är ofta en formningstid av lerkärlet för uppgiften! Det kan vara väldigt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Håll fast vid hoppet

FRUKTA INTE LILLA HJORD

Luk 12:32 Var inte rädd (FEAR NOT) du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. 33 Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on FRUKTA INTE LILLA HJORD

Världskyrkans falska förbund med Noa

Jag hörde på Youtube en pastor som sa att världskyrkan försöker förvrida skriften för att få in det här med beskydda skapelsen och allt i Kristenheten. Jag hittade ett teologiskt anförande som verkligen förvrider skriften för att få in agenda … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Världskyrkans falska förbund med Noa

FRITT UR HJÄRTAT 2020

Kristen och Deprimerad >> 24/10-20 Gud formar och använder >> 23/10-20 Guds välsignelse  >> 20/10-20 När människor bygger >> (18/10-20) Korset – Anden – Riket >> (16/10-20) Den som har öra han höre (Del 2) >> 12/10-20) Den som har … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on FRITT UR HJÄRTAT 2020