Slutfegat nu Guds folk våga testa profetiorna.

The True Father of the Modern Word of Faith Movement

Det vi ser just nu inom New Wine och Trosrörelsen är inget annat än stark demonisk aktivitet som skall förbereda en hel värld på Satans Parousia. De som tillber honom fast de tror de tillber Jesus kommer gå på detta. Jag gick igenom detta i predikan laglöshetens hemlighet (Mp3) /Text

Det finns mycket inbyggt i detta bland annat Covid 19 och Evolutionen var ett Sataniskt samarbete för att nå hit. Du kan läsa mer om detta i min serie mörkrets plan

Här börjar krafter att verka som verkar starta trosrörelsens farfar sedan kommer Kenyon och Kenneth Hagin. Så redan här börjar församlingen söka andra krafter till helande och uppenbarelse än hos Gud själv. Du kan själv ta reda på mycket genom denna bok av Sven Reichmann “Allt är inte Gud som Glimmar” – Gratis PDF Jag vill personligen varna dig att överträder du bibelns klara gränser får mörkret makten över dig!

Allt som manifesterar kraft utom Gud måste få tillåtelse (Exousia) att göra det annars skulle inget fungera alls. Så naturligtvis band Gud alla fallna andar och band dem att upprätta det onda system som vi kallar för världen. Och där finns också mörka ockulta krafter det vet alla.

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Världen = Exousia har fått tilldelad auktoritet att fånga och bedra) och fört oss in i sin älskade Sons rike.14 I honom (Där upphör hans tilldelade auktoritet att plåga oss) är vi friköpta (Blodet) och har fått förlåtelse för våra synder. (Rättfärdiga och frikända från Gud av inverkan från detta onda system eller denna tidsålders gud) (BAAL)

Tror ni att Israel föll av till ´Baalsdykan av en slump?) Nej samma falska eld som i Toronto och i New Wine verkade. Samma var det med trollkarlarna som stod emot Mose de hade fått tilldelad makt att verka. Detta är alltså Baalsdyrkan fast under andra namn i historien.

Kristen Baalsdyrkan

2 Tim 3:6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

I den här videon kan du få höra att korset inte betyder något. Man övergår till att upphöja upplevelserna mer. Men Guds väg har alltid varit NÅD (Tuktan uppfostran – Korset) endast om du följer den sanna Nåden följer SANNINGEN (Vem är Gud? – Vem är Du? Vad är hans vilja ?) Här förvrider man NÅDEN (Tuktan uppfostran- Korset.) Du hamnar automatiskt på en fel väg LÖGNEN (Pseudo-Kopia) Mörkret får tilldelad auktoritet (Exousia) av Gud att bedra dig. Detta bevisar nämligen att de som går in i Toronto eller som det nu är New Wine inte känner Gud. Du kan omöjligt uppleva SANNINGEN (Vem är Gud? – Vem är Du? Vad är hans vilja ?) Utan att först uppleva den SANNA NÅDEN (Tuktan uppfostran- Korset.) först.

När Herren uppenbarade mig för vad NÅD och SANNING verkligen var gjorde han det genomen uppenbarelse ifrån PS 118. Vi vet att Nåden (Korsets Kraft) och Sanningen (Ljus hjälp bekräftan av din tjänst kom genom Jesus Kristus.

Gud har valt att förs oss högmodiga stolta alltid bättre vetande till en krasch. Den kommer att komma förr eller senare om någon ber för dig! Om du inte vänder om kommer den drabba dig flera gånger ända tills du ödmjukat dig. Det kommer att se ut som om allting kommer gå emot dig på varenda område innan du krashen kommer. För det gör den för den allsmäktige Guden har planerat ödmjuka dina stolta tankar. Jag har drabbats av den jag har drömt om en vän som kommer drabbas av den och den ser ut att närma sig nu. Försök inte du högmodiga människa att stå emot Gud ju mer du kämpar emot ju större kan kostnaderna bli av ditt handlande.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden (Korset och personlig fostran) och sanningen (Svaret på vem du är? Vem Gud är ? Vad Gud vill?) kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

SER DU VAD JAG SER GUD HAR VALT ENDAST EN ENDA VÄG ATT UPPENBARA.

1/ Vem Gud är hans härlighet
2/ Vem du är din verkliga identitet i honom
3/ Vad Gud vill med ditt liv i honom

VET DU VAD SOM SKER I DEN ANDLIGA VÄRLDEN NÄR DU BESTÄMMER DIG ATT GÅ ÖVER GUDS GRÄNS? MÖRKRETS GES OMEDELBAR AUKTORITET AV GUD ATT FÖRBLINDA DINA TANKAR DITT SINNE ELLER SINA ÖGON.

Jag kan bevisa att detta påstående är sant för om vi inte kan förstå att Gud har Andliga Lagar som alltid gäller församlingen idag kan du sluta läsa min under visning nu. Antingen talar jag sanning då måste jag ha ett äkta kors med. Står jag och ljuger för er måste jag förvrida Guds Nåd (Korset och Lydnaden för Guds ord) Det är därför vi ser alla förvillade människor söka konferenser där lögnen råder och bara fortsätter och lovar o lovar.

1/ Varför tror du folk dras till konferenser? De vill ha bekräftelser från Gud det kommer de aldrig att få om de inte gått nådens väg. (Korsets och uppfostran o smala vägen) Vi har gått den vägen och till och med varit med om att en uppenbart falsk kristen tvingades av Gud att tala sanning och bekräfta vår tjänst. (Skrattretande men absolut sant)

2/ Konferenskristna lockas dit för att man är för omogen och har för dålig urskiljning själva. Att låta en sån profet fortsätta tala bara därför han är känd gör ju honom till ett livsfarligt vapen i fiendens händer. Du kommer bara få höra spådom blandat med bibelord och löften. Dessa löften är lögn i har hjälpt folk som felaktigt profeterats ihop.

Lögnprofetior som cirkulerat de senaste 40 åren. Lögnprofeternas fortsatta löften om väckelse från Smygehuk i Söder till Treriksröset i Norr och så naturligtvis för ekonomins skull nämns Smyrna samtidigt. Frågar du mig personligen; Jag tror inte ett enda dugg på en sådan profetia! Den gör bara att konferenserna fortsätter med ytterligare löften år efter år. Håll med om det Villfarelsen har invaderat församlingarna absolut ingen väckelse! Det var en falsk ande som lovade och talade från början och ju kändare namn ju mer tror folket som alltid ser upp till människor.

Det Jesus säger sker alltid läs nu vidare så skall ni se hur man kan missbruka Guds ord att upphöja sitt eget namn : LÄGG NOGA MÄRKE TILL HUR VI BEDRAGITS GENOM ÅREN MED FALSKA PROFETIOR = DETTA ÄR KONSTRUERAT ATT LEDA TILL EKUMENIKEN OCH SKR (Bileams ande är fortfarande verksam)

5 MOS 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. 20 Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. 21 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? 22 så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

Detta är en profetia där han talar om en jättetsunami som skall komma över Sverige. Han står här och bekräftar den mycket ifrågasatte Ekumenisk öppne Daniel Alm (Som står och låtsas han är berörd och fäller tårar). Det märkliga är att den Tsunamin han profeterar om är ingen välsignelse. Utan En dom av de laglösa lögnarna! Elvor drömde om denna Tzunami, den skakade inte det hus vi var i för vi ropade till Herren om Nåd! Denna Tzumami liknar mer den som kommer över Toronto – Trosrörelsen – New Wine,

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

3/ Den som tar sitt kors på eller fostrats o tuktas av fadern till mognad vad är målet med den sådan uppfostran? Eller vad skall vi säga att NÅDEN skall ge dig för resultat? SANNINGEN: Gud själv och inga människor skall bekräfta och tala om för dig om du är rätt eller om du är fel.

Galaterna hade fallit ur Nåden (Gal 5:4)
Trosrörelsen hade fallit ur sanningen (2 Tim 2:18)
Samma personer som stod emot sanningen (2 Tim 3:8)
Vi är i det stora avfallet 2 Tess 2 ( Vi fattar NOLL (2 Tim 2:

Då sammanfattar vi det vi lärt oss Gud visar oss en väg vi väljer bort den vägen. Gud ger Mörkret får automatiskt auktoritet över oss. Välj bort Korset du får villfarelse.

GÅ ÖVER GRÄNSEN OCH ORMEN BITER DIG

Predikaren 10:8 Den som gräver en grop, han faller själv däri, och den som bryter ned en mur, honom stinger ormen. (Heb: Nashash)

Gränser har Gud satt upp för att han älskar oss det är Andliga lagar och gränser, Profetiskt bet ormen Eva för att hon passerade Guds gränser. Vem hade gett ormen auktoritet att göra det? Gud naturligtvis som visat dig gränserna innan tydligt!

Adam = En förebild på Kristus (Rom 15:14)
Eva = En förebild på Församlingen (Ef 5)

Kingdom Now – New Wine – Dominionism är redan ormbitna. När förebilderna är solklara så är det ju inte något yttre rike som skall sättas upp med 7 berg i denna tidsålder.

Jag vill ställa dig en fråga om du inte läser bibeln utan i denna sena tid ägnar dig åt aktieaffärer eller annat. Vad är Gud svar inte mitt eller någons annans: Han kommer att se det som om det inte intresserar dig ett dugg utan världen betyder mycket mer för dig!

1 /Mörkret kommer för du behandlar honom med förakt /2 Tess 2:10
2/ Det ingår i hans rådslut du får den ägaren du verkligen älskar
3/ Han avskiljer dig från Jesus du ägs nu av mörkret
4/ Detta är sanning men det finns tid för att omvända tid
5/ Samma sak hotade församlingen i Laodicea (Upp 3:16)
6/ Satan kommer med en falsk tillkommelse (Parousia) Text
7/ När de första valt ägare kommer Jesus med änglarna (Matt 24:31)
8/ Då är Guds rådslut fullbordat (Ef 1:9-10) (Upp 10:6-7)

Kingdom Now eller Dominionism faller direkt om Adam bara var en förebild på den Jesus Kristus som exakt enligt skulle komma hit för att avsluta sitt verk (Rom 5:14) Ännu lättare att avslöja är det att Eva är en förebild på församlingen (Ef 5) Den sanne Jesus är medlare och alla rättfärdi´ga är med honom med alla änglar på Sions berg där tänker han bryta ner allt skapat en sista gång (Heb 12:18-29)(Ef 1:9-10)

Låt mig ställa en fråga så får du se hur lögnen är så tokigt konstruerad att man fattar inte hur det är ställt med bibelskunskapen. Det Rike eller Makt som vi bygger måste vara antingen Lögn eller Sanning. När jag blev jättesjuk och hamnade i en natt i Augusti där jag trodde jag skulle dö vaknade jag kl 3-4 på Morgonen.

Herren talad till mig personligen om mitt liv och min kallelse han hade fört mig in i denna dödsprocess för att få ge mer ljus i mitt liv. Jag fick vara med om saker jag inte ens vill nämna mer. När du tror att det är kört med både din framtid och din tjänst då får Gud chansen att tala.

Det finns någonting Gud lagt ner i hennes ande som alltid uppmuntrat mig eller rört mig till tårar. Ingen annan sångare har någonsin gjort det! Gått så djupt i ner i mitt liv och spelat på de finaste strängarna där. Jag är säker på att många kan hålla med mig.

Jag vet precis vilket område Herren tänkte föra OSS in när ändetiden kommer och det gjorde mig lite skakad av Gudsfruktan. Han bekräftade det dessutom genom 2 drömmar i rad. Vi samtalade om detta och vi förstod att det kommer nya tider med starkare ljus och mer personliga varningar till både församlingar och till enskilda personer som leder hans folk fel. Han bekräftade detta i Augusti och visade en pastor som förde en församling rakt in i New Wine = New Age! En syster var vid den församlingen och fick en uppenbarelse som i detalj bekräftade vad Gud sagt! Om inte Herren hade gjort det hade jag aldrig förstått hur farlig den läran är för Sveriges Kristenhet.

Jag är verkligen glad åt den systerns bekräftelse den var mitt i prick. Men fattar vi allvaret i de ledare som tillåter New Wine = New Age att kidnappa ungdomarna för vinnings skull. – Jag såg hästhuvuden av dessa ledare ligga avkapade med ett svär så skapt att det måste varit Herrens eget ord.

Heb 4:11 Så låtom oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet. 12 Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap.

Jag har hittills bara sett 4 namn (Hästhuvuden med namn på)
1/ Förutom den pastorn här
2/ Han som splittrade Gileadförsamlingen
3/ De två som splittrade Vallhamrakyrkan för länge sedan

Aldrig tidigare fått direkta namn på det här sättet så det var en skrämmande upplevelse att få det bekräftat att Gud har tjänster för det Äkta Sions Berg också och han håller på att återupprätta Evangliet och dess tjänster. Satan skapar en kopia på det Gud håller på att göra i det tysta. Alla videos som ligger ute pekar på Satans kopia av sitt eget berg där han upphöjer denna skapelse. Men hans tid är räknad och snart slut! Ursäkta men hur kan man tala, om ett upprättande av en jord som är lagd under förgängelsen.

Nu är det dags att testa profetiskt tal vi har varit för fega bara inse det /Mvh Janne Ohlin – Göteborg

Parousia Mission År 2022
Elvor o Janne besöker fler församlingar det går och nå dem på
ohlinelvor@gmail.com 0733521689
ohlinjanne@gmail.com 0733521680

Vi samarbetar för att rensa ut villfarelse från församlingar och evangeliet
genom sund och ren undervisning i Evangeliets grunder.

Söndag 2 oktober Kl 14:00   Mötesplats: Wartagården Hisingen
Söndag 30 oktober Kl 14:00  Mötesplats: Wartagården Hisingen
Söndag 27 november Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen

Vägbeskrivning (spårvagn) till Wartagården:
Wartagården ligger på Södra Sälöfjordsgatan 29, i närheten av Eketrägatan, på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum: gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.

Med bil till Wartagården:
Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på Norra Sälöfjordsgatan. Du passerar under leden (Hjalmar Brantingsgatan) och kommer in på Södra Sälöfjordsgatan. Du ser snart en stor byggnad med texten Wartagården på vänster sida på Södra

Start 1400: kom gärna tidigare predikan brukar hållas av Elvor o Janne
Fika
Nattvard
Förbön
Musik och sång
Vi håller oss borta från Trosrörelsen och New Wine
Grundläggande befriande själavårdande profetiskt undervisning
Vi har döpt flera genom åren skynda dig nu innan det blir för kallt

Alla är välkomna hit med en ödmjuk ton och respekt för andra människor.
Här diskuteras allt mellan himmel o jord på fikastunden ingen lätt tid för en kristen att leva i. /Mvh Parousia Mission /GöteborgThis entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.